Schools of Arts werken aan tweede multidisciplinair project | AP School Of Arts Skip to main content
  • Home
  • Node
  • Schools of Arts werken aan tweede multidisciplinair project

Schools of Arts werken aan tweede multidisciplinair project

De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en het Koninklijk Conservatorium Antwerpen maken voor de tweede keer deel uit van een multidisciplinair onderzoeksproject. Samen met de departementen Gezondheid & Welzijn en Onderwijs & Training zullen de Schools of Arts met onderzoekers Janna Beck (Academie) en Bob Selderslaghs (Conservatorium) vier jaar lang werken aan ART4DEM.

ART4DEM ontwikkelt een multidisciplinair programma voor burgerschapseducatie (BSE) in lager en secundair onderwijs. Het project verkent nieuwe wegen om te werken aan burgerschapsvorming, door middel van participatieve kunstvormen en vormen van nieuwe media. De centrale onderzoeksvraag is: op welke wijze kunnen artistieke werkvormen bijdragen aan BSE in een diverse context in de 3de graad BaO en de 1ste graad SO?

Het project werkt vanuit multidisciplinaire inzichten en kennis van creatieve processen (SofA’s), de onderwijswereld en didactiek (O&T) en ongelijkheid en het belang van maatschappelijke betrokkenheid (SW) aan ontwerpgerichte trajecten in 6 scholen. De experimenten omvatten twee theatervormen (1- Mantle of the Expert, 2- participatief drama i.s.m. vzw Sering) en een beeldend interactieve methode (3- Interactive Design). Hierbij wordt kwalitatief en kwantitatief nagegaan wat het traject voor alle betrokkenen (leerlingen, leerkrachten, schoolbeleid) betekent, wat de invloed is op democratische vaardigheden, attitudes en gedragingen bij de leerlingen en op de democratische schoolcultuur.

Het project start in september 2018 en zal vanaf dan te vinden zijn bij de onderzoeksprojecten van de SofA's.