Vacature stafmedewerker communicatie - 100% | AP School Of Arts Skip to main content
 • Home
 • Node
 • Vacature stafmedewerker communicatie - 100%

Vacature stafmedewerker communicatie - 100%

Functie: Stafmedewerker

Soort vacature: Externe vacature

Departement: Koninklijk Conservatorium Antwerpen

Aanstelling: Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)

Vereist niveau: Professionele bachelor

Volume: 100%

Duur: m.i.v. 1 januari 2021 of aansluitend t.e.m. 31 december 2021 (verlengbaar). 

Taakomschrijving

Je staat onder de verantwoordelijkheid van het hoofd van de School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen en werkt binnen het communicatieteam nauw samen met de adviseur communicatie (kunsten) van de hogeschool en twee deeltijdse stafmedewerkers communicatie binnen het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Je staat in voor het analyseren, evalueren, ontwikkelen en uitvoeren van communicatieacties naar potentiële studenten, alumni, het werkveld en het brede publiek (extern) en naar studenten en personeel (intern) in het kader van het communicatiebeleid.

Je staat onder andere in voor:

 • het mee uitwerken van het communicatieplan en de contentstrategie en het vertalen hiervan naar concrete en conversiegerichte acties op maat van de doelgroepen en dit samen met de andere collega’s binnen het communicatieteam. Je ondersteunt de opleidingen en de studentenadministratie op het vlak van communicatie naar een internationaal studentenpubliek met advies, mails naar verschillende doelgroepen, het updaten van brochures en de organisatie van infomomenten en andere events waar je tevens het Conservatorium en haar opleidingen vertegenwoordigt. Je staat het beleid en de opleidingen ook bij op vlak van interne communicatie onder meer door het lay-outen en versturen van een wekelijkse mailing naar het personeel, het actualiseren van het intranet voor studenten en het formuleren van voorstellen om de interne communicatie te verbeteren.
 • het opvolgen van communicatie-opdrachten om zo een optimale dienstverlening aan te bieden aan de (potentiële) studenten, het personeel, de alumni en het werkveld van de School of Arts. Je brengt het unieke verhaal van het Koninklijk Conservatorium, haar opleidingen en de beoefening van de kunsten tot leven. Dit doe je onder andere door het leggen van de nodige contacten en het opzetten van een goedwerkende interne content flow zodat al wat nieuwswaardig is je tijdig bereikt:
 1. Je gaat proactief op zoek naar input en inspiratie bij studenten, experten, opleidingen, partners... en werkt content uit met het oog op een vooraf bepaald rendement.
 2. Je verzamelt informatie (foto, tekst, video) over de opleidingen, voorstellingen en producties en zorgt ervoor dat de nodige interne checks gebeuren.
 3. Je creëert diverse content (interviews, artikels, blogs, video’s, podcasts, memes, artikels, korte reportages …) voor verschillende communicatiekanalen (online nieuwsbrief, sociale media-platformen, brochures, …) en bewaakt hierbij onze visuele identiteit.
 4. Je zorgt voor de juiste “tone of voice” in alle kanalen, schrijft zelf zowel informatieve als wervende teksten of je voert eindredactie uit. Jouw vlotte pen en frisse ideeën sluiten aan bij de leefwereld van onze doelgroep. Zo zorgt jouw content ervoor dat er in nieuwsbrieven, ads en sociale media wordt doorgeklikt naar onze website waar gebruikers up-to-date en boeiende informatie vinden.
 5. Je zorgt ervoor dat je een online community opbouwt door het beheer van de eigen kanalen en het actief (op) volgen van anderen, en bent het eerste online aanspreekpunt bij comments, klachten of shout-outs.
 6. Je staat mee in voor het actualiseren van de website (www.ap-arts.be/conservatorium) in het Nederlands en Engels, het aanmaken van de nieuwsberichten en het beheer van de online kalender.
 • het fungeren als communicatie-aanspreekpunt voor de communicatieacties gelinkt aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Je adviseert en ondersteunt de opleidingshoofden, artistieke stafleden en het productieteam op vlak van communicatie. Je bent betrokken bij de communicatie binnen samenwerkingsverbanden met externe partners en werkt samen met fotografen, videasten, drukkerijen en andere leveranciers. Je verzorgt de inventarisatie en actualisatie van de adresbestanden met de lokale, nationale en internationale pers-, media- en werkveldcontacten van het Conservatorium.
 • het ontwikkelen en het actualiseren van processen, procedures, documenten en richtlijnen m.b.t. de toegewezen communicatie opdrachten. Je volgt eveneens de evoluties en ontwikkelingen binnen communicatie en kunsten, zowel op inhoudelijk vlak als op het vlak van afspraken binnen het Conservatorium en de hogeschool.

Profiel

 • Je hanteert een vlotte pen en bent redactioneel sterk. Ook andere vormen van content (video, webinars, podcasts…) zijn je niet vreemd en geven je zin om mee aan de slag te gaan.
 • Hoewel je geweldige content maakt, weet je als geen ander dat content maken geen doel is op zich, en hou jij altijd de vinger aan de pols op het vlak van resultaten, zowel pro- als reactief. Conversiegericht werken is je niet vreemd, je bent vertrouwd met SEO en content marketing.
 • Je bent een actieve gebruiker van Facebook, Instagram en Youtube.
 • Je kan overweg met softwarepakketten zoals Indesign en Photoshop of Illustrator.
 • Je werkt flexibel (occasioneel avond- en weekendwerk) en je bent leergierig.
 • Je werkt planmatig en resultaatsgericht. Je bent ook organisatorisch sterk, creatief en praktisch ingesteld.
 • Je neemt initiatief en draagt de verantwoordelijkheid over je eigen projecten. Maar je bent ook geen einzelgänger; je kan zowel zelfstandig, als in teamverband werken. Je onderschrijft onze missie en visie en je werkt constructief samen.
 • Je werkt steeds klantgericht. Je kan interne (bv. studenten, collega's) en externe (bv. leveranciers, pers en relaties) belanghebbenden op een efficiënte en kwalitatieve manier begeleiden, ondersteunen en raad geven.
 • Je handelt steeds consequent en integer. Je toont respect voor andere ideeën, meningen, mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bezit een bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring of een masterdiploma, bij voorkeur in communicatie, journalistiek of taal- en letterkunde. 
 • Je hebt inzicht in of ervaring met marketing-communicatie.
 • Je hebt een oprechte bewondering en interesse voor de wereld van de muziek, theater en dans en het proces van het opleiden van jonge artiesten.
 • Je hebt een zeer goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 1 januari 2021 of aansluitend tot en met 31 december 2021. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21) en salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Wijze van solliciteren
Tot en met 15 november 2020 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.

Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure
De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het online selectie-interview. Mogelijks wordt er ter voorbereiding van het interview nog een opdracht meegegeven. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Stefaan De Ruyck, hoofd School of Arts - Koninklijk Conservatorium Antwerpen (stefaan.deruyck@ap.be) of Nadia Franck, diensthoofd administratie en organisatie (nadia.franck@ap.be).

Informatie betreffende selectieprocedure

Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren

Datum kandidaatstelling: 15/11/2020

Datum interview: vanaf 23/11/2020

Indiensttreding: 1/01/2021 of aansluitend

 

Klik hier voor de vacature van Stafmedewerker communicatie op de jobsite van de AP Hogeschool.

Klik hier voor de vacature van Polyvalent medewerker op de jobsite van de AP Hogeschool.