Waardeloos Goed | AP School Of Arts Skip to main content
  • Home
  • Node
  • Waardeloos Goed

Waardeloos Goed

Juicy IJsselmuiden zwaaide in 2018 af aan het Conservatorium als master in de Woordkunst. Binnen enkele weken staat ze hier terug, maar dan als Art Educator in residence in DE SINGEL. En ze komt niet alleen. Ze stampte het project ‘WAARDELOOS GOED’ uit de grond, waarin ze samen met leden van vzw Rechtop, buurtbewoners van buurtwerking SAAMO Dinamo en leerlingen van Stedelijk Lyceum De Waterbaan, een artistiek onderzoek startte naar zaken die geen waarde hebben. Of hoe, door er met andere ogen naar te kijken, niets echt waardeloos is. Het resultaat vormt de expositie WAARDELOOS GOED, die staat opgesteld in DE SINGEL van 30 april tot en met 14 mei.


WAARDELOOS GOED

Juicy ging na haar opleiding aan het Conservatorium aan de slag als schrijfdocent bij vzw Rechtop, een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Samen met haar leerlingen, mensen uit sociaal zwakkere posities, deed ze het afgelopen jaar onderzoek naar zaken die geen waarde hebben. Ze begeleidde hen bij het nadenken over- en schrijven van teksten over het onderwerp: hoe moet het voelen om geen waarde te hebben? Om buiten een norm te vallen? De reflecties en verhalen die ontstonden zijn even divers als de schrijvers zelf. Sommigen schreven een persoonlijk verhaal, anderen belichtten het onderwerp vanuit een andere hoek.
In de tweede stap van het project werden de leerlingen van het eerste middelbaar van het Lyceum De Waterbaan betrokken. Na een ontmoeting met de schrijvers van Recht-op, die hen uit eigen ervaringen vertelden hoe is het is om in kansarmoede op te groeien, lazen en bespraken zij samen de teksten die dienden als inspiratie voor hun eigen artistieke onderzoek: het maken- en fotograferen van composities van afvalmaterialen.

In een derde projectfase kwamen de buurtbewoners van SAAMO Dinamo in actie. Geïnspireerd door de verhalen uit de schrijfklas van vzw Rechtop, maakten zij objecten van waardeloze spullen.

De creatieve uitwisseling, de wisselwerking en uitdieping door en met de verschillende betrokken groepen, leidt uiteindelijk tot de installatie WAARDELOOS GOED, waar tekst, beeld en ruimtelijke vormen een plek krijgen op het expoplein van DE SINGEL van 30 april tot en 14 mei. Vervolgens reist de expositie door naar Cinema Rix (vernissage op 15 mei 17.00 - 21.00, te bezichtigen 15 juni), SAAMO (16 juni) en bibliotheek Couwelaar (zomervakantie 2022).
De expositie is op alle locaties gratis te bezichtigen. Iedereen is welkom een drankje mee te drinken op de vernissages en de tentoonstelling te bezoeken.

 

Juicy IJsselmuiden

Na haar opleiding Woordkunst rolde Juicy IJsselmuiden eerder toevallig in het onderwijs, maar ze kon meteen haar draai vinden in de combinatie spelen, schrijven, les geven. Ze keerde terug naar het Conservatorium om zich te wagen aan de verkorte educatieve master drama. Ondertussen heeft Juicy dat diploma ook op zaken en begint ze straks, naast het schrijven, maken en spelen (in) theatervoorstellingen en podcasts, aan haar vijfde jaar als schrijfdocent bij vzw Rechtop via Academie Deurne.

Over WAARDELOOS GOED: “Dit soort projecten helpt mij bij het uitvogelen van het antwoord op de vraag: wat is de zin van wat ik doe? Wat is mijn plaats als kunstenaar in de samenleving? Het is altijd verleidelijk om in een maakproces een overfocus te ontwikkelen op het eindresultaat, op wat het zou moeten zijn. Dit project is ontstaan vanuit de overtuiging dat kunst de opmaat kan zijn voor ontmoeting: het uitwisselen van ervaringen, verdiepen van relaties en kennis maken met wat buiten de comfortzone ligt. Het beoefenen en uitvoeren van kunst is een reden om samen te komen en heeft dialoog en verdieping veroorzaakt bij de deelnemers. Dus hoewel ik halsreikend uitkijk naar de start van de expositie ligt het zwaartepunt van dit project niet bij het resultaat, maar bij de weg ernaar toe: bij de maakproces dat bestaat bij de gratie van bijeenkomsten en gezamenlijke creatie. Eén voor allen, allen voor één. Ik denk en hoop dat WAARDELOOS GOED iets teweeg kan brengen bij bezoekers, zoals het deed en doet bij mij.”

 

Steun

WAARDELOOS GOED is een project van Juicy IJsselmuiden samen met Koninklijk Conservatorium van Antwerpen, Musica vzw, DE SINGEL, SAAMO Dinamo, vzw Recht-op, Academie Deurne, Cinema Rix en vzw Wang.
Het project kwam tot stand met steun van District Deurne, Cera en Demos (als laureaat van Arts in Society award ‘22).

Met dank aan  Immele Bosman, Kim Tops, Hafida Dalaa, Susan Banafti, Lotte Boonstra, Studenten Woordkunst en iedereen die heeft meegeholpen met het verzamelen van materialen

Wil je aanwezig zijn op de vernissage op 30 april? Welkom! Reserveren kan via de website van DE SINGEL.