HARD TIMES GOOD TIMES - on discomfort, sublimation and movement | AP School Of Arts Skip to main content
  • Home
  • Node
  • HARD TIMES GOOD TIMES - on discomfort, sublimation and movement

HARD TIMES GOOD TIMES - on discomfort, sublimation and movement

Het performatieve project 'HARD TIMES GOOD TIMES - ongemak, sublimatie en beweging' draait rond een intrigerende onderzoeksvraag: hoe kan ik ongemak en onbehagen uit het dagelijks leven omzetten in artistieke creatie? Gebaseerd op improvisatie, instant compositie en een brede verzameling van persoonlijke (doch politieke) teksten en archieven, streeft Sofia Danae Vorvila naar de creatie van een raster van ervaringen en het in kaart brengen van narratieven en bekentenissen, harde verhalen, kwetsbaarheid en tederheid.

Tegelijkertijd wil ze een choreografisch vocabularium verwoorden dat voor zichzelf spreekt en verhalen aan de oppervlakte brengt die taal te boven gaan, op de grens van plezier en ergernis, en die de dubbelzinnigheid en contrasten van ons dagelijks leven blootleggen.

Het is haar bedoeling om een portaal te creëren waar deze persoonlijke verhalen en lichaamsherinneringen gehoord en gezien kunnen worden als drijvende kracht van het (bewegende) lichaam.

Tijdens dit eenjarige onderzoeksproject zal Sofia Danae Vorvila haar methodes en choreografische synthese-instrumenten communiceren en delen met collega-performers, muzikanten, beeldend kunstenaars en videomakers. Op basis van haar eerdere bevindingen en onderzoek zal ze hen ook uitnodigen om hun eigen solo’s binnen een beperkt tijdsbestek van 16u repetitie te creëren en hun eigen identiteit en ervaringsfragmenten uit te dragen en te delen met een publiek.  

 

image (c) Giorgos Athanasiou

RESEARCHER(S)