(uitgesteld!) BAUHAUS 101 – EXPANDING ACADEMY. EXPERIMENTS IN HIGHER ARTS EDUCATION AND RESEARCH | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Evenement
  • (uitgesteld!) BAUHAUS 101 – EXPANDING ACADEMY. EXPERIMENTS IN HIGHER ARTS EDUCATION AND RESEARCH

(uitgesteld!) BAUHAUS 101 – EXPANDING ACADEMY. EXPERIMENTS IN HIGHER ARTS EDUCATION AND RESEARCH

!! Door de verstrengde Covid-19 maatregelen zal deze activiteit niet plaatsvinden op woensdag 28 oktober, maar worden uitgesteld tot een latere datum !!

------------

BAUHAUS 101 & EXPANDING ACADEMY
Experiments in Higher Arts Education and Research

  • 17.30u INLEIDING door Johan Pas (directeur, kunsthistoricus, onderzoeker)
  • 17.40u PROPOSITIES VOOR 'DE PARKING' door studenten in situ afdeling
  • 17.50u 'BAUHAUS: een vat vol tegenstrijdigheden' door Inge Henneman (kunsthistorica, onderzoekster)
  • 18.30u PAUZE
  • 18.40u EXPANDING ACADEMY door Nico Dockx (kunstenaar, onderzoeker) en Judith Wielander (curator, onderzoekster)
  • 19.00u GESPREK OVER KUNSTONDERWIJS + Q&A
  • 19.30u ROUND-UP & CONCLUSIE

De centrale vraag tijdens deze ARTICULATE RESEARCH WEEK luidt als volgt: “Kan artistiek onderzoek bijdragen aan het verbeelden van nieuwe perspectieven, nu onze manier van leven door elkaar wordt geschud?”. Die nieuwe perspectieven kunnen een veelheid van thema’s uitlichten, zowel maatschappelijk als binnen de kunsten of op het vlak van kunstonderwijs. Niet toevallig zijn dit de thema’s waar het onderzoeksproject ‘Expanding Academy’ concreet mee aan de slag gaat om tot nieuwe vormen van ‘vorming’ te komen. Op deze gespreksavond maken we een sprong van heden naar verleden en toekomst en gaan we in dialoog over oude en nieuwe modellen, over urgente en lange-termijnbehoeften voor een kunstonderwijs. De avond start in het nu met een introductie door Johan Pas en het project PARKING van In Situ om via een verkenning van het BAUHAUS-model te eindigen met de toekomstverkenning van 'Expanding Academy' waarin onderwijs als onderzoek, als artistieke praktijk, als kritische positie in de wereld door elkaar in de praktijk wordt gebracht.

Crisis: kraken of groeien?
101 jaar geleden ontwikkelde Walter Gropius met Bauhaus een vernieuwende vorm van kunstonderwijs. Gedreven door de tijdsgeest en de overtuiging dat de kunsten een maatschappelijke rol te spelen hadden in de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog, werden ook elders in Duitsland maar ook in Rusland en Nederland bijvoorbeeld diverse kunstscholen hervormd of opgericht met doelstellingen en onderwijsvernieuwingen vergelijkbaar aan die van Bauhaus. Die vernieuwingen kwamen voort uit kritiek op de bestaande kunstacademies die zich maatschappelijk hadden geïsoleerd. Vandaag is het geen wereldoorlog die ons treft, maar de virale crisis wereldwijd werpt ons in een gelijkaardig momentum: de noodzaak om het oude te bevragen en het nieuwe te scheppen. Opnieuw worden in momenten van crisis vragen gesteld bij de noodzaak van cultuur – tegelijk wordt deze ook heel duidelijk! – en wordt het kunstonderwijs kritisch bevraagd.

Situering
De avond wordt ingeleid door Johan Pas, hoofd van de Academie, die zal toelichten welke verbanden en parallellen er te trekken zijn tussen de situatie waarin het Bauhaus ontstond en de voorstellen die hieruit ontsproten, en de context waarin het hedendaagse kunstonderwijs zich momenteel bevindt. Dat dit niet alleen een denkoefening is op beleidsniveau maar zich ook vertaalt in hoe we vandaag met de ruimte - letterlijk én figuurlijk - van de Academie omgaan, onderzocht de afdeling In Situ. Zij gingen aan de slag met de momenteel onderbenutte maar van potentieel barstende ruimte van “de parking” van de academie. Welke voorstellen formuleren zij? Studenten en docenten licht kort de proposities toe die te zien zijn op de parking en in de wandelgangen van de Academie.

BAUHAUS: een vat vol tegenstrijdigheden
Kunsthistorica Inge Henneman zal in haar lezing focussen op hoe het Bauhausmodel een vat vol tegenstrijdigheden is, een botsing van artistieke en pedagogische opvattingen. De school bood onderdak aan vertegenwoordigers van het Expressionisme, Constructivisme, Functionalisme, De Stijl en er zijn zelfs sporen te traceren van Dada en Surrealisme. Sterk op subjectieve, intuïtieve en zelfs mystieke expressie gerichte docenten gaven les naast docenten die streefden naar een meer rationele, objectiverende en wetenschappelijke benadering van het kunstonderwijs. Traditionele en ambachtelijke technieken voor schilderen, weven en keramiek werden gehanteerd naast experimentele fotografie en industriële productiewijzen. Het contrast tussen de twee pedagogische en artistieke modellen (expressionisme versus functionalisme) zal worden uitvergroot, als aanzet om het debat over het heden en het lokale te openen.

Expanding the Academy?
Na een korte pauze bekijken we, heel concreet, hoe in de 21 ste eeuw nieuwe inzichten over kunstonderwijs zich ontwikkelen. Wat kan een kunstacademie écht betekenen in de 21 ste eeuw? Hoe kan ze haar maatschappelijke relevantie behouden of terug claimen? En hoe vertaalt zich dat in onderwijsprogramma’s? Onder de titel “Expanding Academy” zetten Nico Dockx en Judith Wielander de bakens uit voor een fundamenteel nieuwe visie op kunstonderwijs. Wat betekent dit en hoe krijgt het vorm? In een gesprek tussen Johan Pas, Nico Dockx en Judith Wielander worden principes van zo’n alternatief artistiek vormend onderwijs- en onderzoeksprogramma naar voor geschoven, bevraagd en bediscussieerd.

Op deze gespreksavond willen we niet utopisch, maar met de middelen die we hebben, en op een concrete manier, met elkaar spreken over de toekomst van onze Antwerpse academie. Alle master studenten worden verwacht aanwezig te zijn. Hun inbreng en die van andere studenten, docenten, onderzoekers en andere medewerkers en betrokkenen vormt idealiter de rode draad voor het gesprek.

 

OPGELET! Als gevolg van de verstrengde Covid-19 maatregelen, is deze activiteit voorbehouden voor studenten, docenten en onderzoekers van de Schools of Arts Antwerpen
 

>> Deze gespreksavond maakt deel uit van het programma van ARTICULATE | BAUHAUS 1 0 1