Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Home
 • News
 • Preventiemaatregelen en examenregeling

Preventiemaatregelen en examenregeling

Het coronavirus (Covid-19) heeft een gigantische impact op ons dagelijks leven. Sinds vrijdag 13 maart hebben we onze campussen noodgedwongen gesloten en volop op digitaal onderwijs en werk ingezet.  

Op vrijdag 24 april heeft de Nationale Veiligheidsraad een versoepeling van de coronamaatregelen aangekondigd. Daarom plannen wij vanaf maandag 18 mei een gedeeltelijke heropstart van onze fysieke onderwijs- en examenactiviteiten.  

Hiervoor heeft AP een reeks preventierichtlijnen opgesteld. Deze helpen om:  

 • onderwijs en werk op een kwalitatieve manier mogelijk te maken. 
 • max. veiligheid te garanderen, door het aantal fysieke contacten en mogelijke verspreiding van het coronavirus (Covid-19) te beperken.  

Daarnaast zijn natuurlijk ook de algemene preventiemaatregelen nog steeds van kracht:  

 • Ziek? Blijf dan thuis.  
 • Hou tijdens verplaatsingen en aanwezigheden binnen en buiten de campus minimaal 1,5 m afstand.  
 • Fysiek contact zoals (handen geven, kussen, knuffelen, aanrakingen) is verboden.  
 • Was regelmatig en grondig je handen met water en zeep.  
 • Nies of hoest in een papieren zakdoek, die je onmiddellijk weggooit in een afgesloten vuilnisbak (restafval). 
 • Geen zakdoek? Nies of hoest in de binnenkant van je elleboog.  

Wij rekenen op de burgerzin en het gezond verstand van iedereen om deze maatregelen binnen en buiten de campussen strikt op te volgen.  

Alvast bedankt!  

Hieronder bundelen we enkele veelgestelde vragen en antwoorden rond onze preventiemaatregelen.  

Toch nog een andere vraag?  

 • Check eerst onze algemene corona FAQ  
 • Vind op die pagina ook niet wat je zoekt? Contacteer dan de dienst preventie.  
 • Wil je iets melden m.b.t. corona? Contacteer onze AP-infolijn: 03 220 59 99 
   

TOEGANG OP DE CAMPUS  

Zijn al die extra maatregelen rond social distancing en hygiëne nu echt nodig? 
Het coronavirus (Covid-19) is extreem besmettelijk en verspreidt zich van mens op mens via kleine druppeltjes. Bij hoesten en niezen komt het virus via de lucht terecht op voorwerpen en oppervlakken. Wie deze druppeltjes inademt of via de handen in mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken. Daarom zijn extra maatregelen noodzakelijk.  

Hoe minder personen aanwezig zijn op de campus, hoe minder kans het virus heeft om zich te verspreiden. Daarom zetten we volop in op digitaal werk, onderwijs- en examenactiviteiten vanop afstand. Waar mogelijk worden alternatieven aangeboden (paper, opdracht, presentatie …)  

Mag iedereen zomaar naar de campus komen?  
Nee. De campussen blijven voorlopig gesloten voor het grote publiek.  

Vanaf maandag 18 mei is beperkte toegang tot de campus mogelijk voor studenten, personeel en derden aan de hand van 3 voorwaarden: 

 • Je aanwezigheid is strikt noodzakelijk (kan niet worden uitgesteld). 
 • Je bent niet ziek.  
 • Jij (of een huisgenoot) behoort niet tot een kwetsbare groep. 

Kortom, je hebt dus uitsluitend toegang tot de campus: 

Student  Voor noodzakelijke onderwijs- en examenactiviteiten. Deze worden aangekondigd via de gekende kanalen: mail, Digitap, MyArts … 
Voor ophalen & binnenbrengen van studiematerialen, en dit enkel na verwittigen onthaal
Personeel   Na overleg & goedkeuring leidinggevende.  
Derden  

Na overleg & goedkeuring directie of departementshoofden. 

 Wat zijn strikte noodzakelijke onderwijs- en examenactiviteiten?  
Onderwijs- en examenactiviteiten die  

 • niet uitgesteld kunnen worden, en  
 • waarvoor ook geen digitaal alternatief vanop afstand mogelijk is  
 • wegens technische problemen 
 • vanuit juridisch oogpunt 

Gebeurt er extra controle op de campus? 
Ja.  

 • In functie van reiniging & ontsmetting wordt er een dagelijks overzicht bijgehouden van alle aanwezige personen en gebruikte lokalen. 
 • Aan de ingang is er een toegangscontrole door bewakingsfirma Seris. Zorg dus dat je altijd je studenten- of personeelskaart bij hebt.  
 • Kom op tijd en hou steeds 1,5 m afstand tijdens het wachten.  
 • Afspreken met anderen in en rond de campus is niet toegestaan.  
 • Wie zich niet aan de regels m.b.t. hygiëne & social distancing houdt, moet de campus onmiddellijk verlaten.   

Mag ik naar de campus komen als ik ziek ben?  
Nee, absoluut niet. Zelfs niet als je symptomen vertoont. Dan geldt:  

 • Blijf thuis.  
 • Contacteer telefonisch je huisarts.  
 • Verwittig je afwezigheid via de gebruikelijke kanalen.
  Medewerkers die afwezig zijn omwille van ziekte mailen hun afwezigheid door naar jodka.crabbe@ap.be.
  Studenten melden hun afwezigheid via conservatorium@ap.be met in CC het opleidingshoofd/coördinator/docent.  Het doktersattest kan de student uploaden in IBamaflex 
 • Heb jij of een huisgenoot positief getest op coronavirus (Covid-19) met of zonder symptomen? Meld dit via 03 220 59 99 en blijf 14 dagen in quarantaine.   

Ik wil preventief niet naar de campus komen?  
Soms ben je nog vatbaarder voor besmetting met het coronavirus (Covid-19), omdat: 

 • je zelf tot een risicogroep behoort 
 • je samenwoont met iemand die tot een risicogroep 

In zulke gevallen kan je beroep doen op overmacht.  

 • Vraag een brief of attest van je arts (verplicht!)  
 • Meld dit aan je overste 
  • opleidingshoofd (student)  
  • leidinggevende (personeel). 
 • Er wordt in overleg naar een gepaste oplossing gezocht.  

Ik ben net terug van een verblijf in het buitenland?  
Als je als student of personeel terugkeert na werk, examen- of onderwijsactiviteiten in het buitenland, wordt dit als een essentiële verplaatsing beschouwd.  

 • Volg de regelgeving van het land waar je je bevindt om te kijken of terugkeer naar België is toegestaan.  
 • Bij eventuele terugkeer moet je 14 dagen in thuisisolatie blijven. Telewerk is wel toegestaan.  

VOORZIENINGEN OP DE CAMPUS  

Hoe kan ik op de campus voldoende afstand houden?  
De campus wordt slechts voor een beperkt aantal mensen opengesteld. Om maximale physical distancing te verzekeren, werd voor elke campus bovendien een circulatieplan uitgewerkt. Met aandacht voor:  

 • In- en uitgangen.  
 • Zoveel mogelijk éénrichtingsverkeer. 
 • Steeds rechts houden.  
 • Zo weinig mogelijk aanraking met contactoppervlakken (klinken, deuren …).  
 • Deuren blijven zo veel mogelijk open.  
 • Beperk je contacten. Ook in het gebouw moet contact zoveel mogelijk via telefoon of video gebeuren.

Phyiscal distancing is afhankelijk van de situatie en de ruimte. Bijvoorbeeld:   
Aan het onthaal  

 • De fysieke afstand wordt vergoot, eventueel door extra plexischermen.  
 • Volg de wachtstippen op de vloer.  

Hoe weet ik waar ik mag / moet lopen op de campus?  
Het circulatieplan dienst strikt opgevolgd te worden. Het wordt zichtbaar gemaakt door middel van:  

 • Affiches 
 • Looplijnen, markeringen en pijlen  

Let wel: omwille van bouwkundige beperkingen kunnen deze maatregelen niet op elke campus toegepast worden. In dat geval gebruik je je gezond verstand: 

 • Gedraag je verantwoord t.o.v. anderen. 
 • Communiceer duidelijk (en bij voorkeur non-verbaal) om de fysieke afstand te bewaren  
 • Kruis elkaar in gangen of lokalen met de rug naar elkaar.  

Mag ik de lift gebruiken?  

 • Gebruik van liften enkel bij stijgen, dalen via trappen. 
 • Sommige liften zijn enkel toegankelijk voor bepaalde mensen. Dat zal aangeduid staan.
 • Slechts één persoon in een personenlift. 
 • Bedien de verdiepingsknoppen bij voorkeur met de elleboog of met je studenten- of personeelskaart.
 • Draag steeds een mondmasker in de lift.

Mag ik de lockers gebruiken?  
Er worden geen lockers gebruikt.

 • Persoonlijk materiaal dat niet kan opgeborgen worden in de lockers, kan uitzonderlijk meegenomen worden in het lokaal.
 • Zorg voor voldoende scheiding tussen het materiaal (jassen naast elkaar, niet op elkaar)
 • Hou voldoende afstand bij het wegleggen of terugnemen van het materiaal.

Mag ik het kopieerapparaat, de printer, de scanner gebruiken? 
Ja, dit gebeurt zoveel mogelijk contactloos.  

 • Draag handschoenen of gebruik je elleboog. 
 • Gebruik geen scherpe voorwerpen (zoals pen, sleutels) om beschadigingen aan het touchscreen te vermijden.  

Mag ik de fietsenstalling- en/of parking gebruiken?  
Ja, deze blijven toegankelijk.  

 • Je moet verplicht een mondmasker dragen bij het betreden.  
 • Fietsen mogen naast elkaar geplaatst worden. Maar bewaar bij het plaatsen en terugnemen de nodige afstand t.o.v. andere personen (min 1,5 m).  

Kan ik gebruik maken van de bibliotheek?

 • De bibliotheekwerking gebeurt tijdens de heropstartfase via voorafgaandelijke registratie.
 • De bibliotheken van de Academie en van het Conservatorium (momenteel in het Minervagebouw ondergebracht) werken met een aangepaste dienstverlening. De bibliotheken zijn gesloten, maar studenten kunnen via de procedure op Digitap materiaal bestellen.
 • Studenten worden via mail verwittigd wanneer deze materialen beschikbaar zijn voor ophaling, met daarbij de nodige instructies over aanmelden, te gebruiken ingang, … Niet alles is op elk moment uitleenbaar: de ingeleverde materialen worden eventjes in quarantaine gehouden vooraleer ze opnieuw uit te lenen.

Mogen activiteiten buiten de campus nog plaatsvinden?  

Ja. Activiteiten buiten de campus kunnen doorgaan als: 

 • er geen conflict is met de wettelijk toegestane activiteiten, en 
 • wanneer de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen gehandhaafd worden. 

Gebeuren er nog stagebezoeken? 

Stagebezoeken gebeuren maximaal digitaal.  

Mag ik zelf materiaal meebrengen naar de campus?  

Gebruik zoveel mogelijk je eigen instrument/materiaal

Bij wie kan ik terecht met computerproblemen?  

Elke campus heeft een eigen helpdesk. Check de contactgegevens op ICT-pedia.  

 • In eerste instantie probeert de helpdesk jou digitaal vanop afstand verder te helpen. Bv. via telefoon, Microsoft Teams, pc overnemen …  
 • Geen andere optie dan een fysieke interventie? Dan dragen de beide partijen: 
  • handschoenen bij het gebruik van de computermuis en het keyboard  
  • een mondmasker  

Zijn de campusrestaurants open?  
Er wordt voorlopig geen catering voorzien op de campussen.  

 • De cafetaria en andere cateringvoorzieningen blijven gesloten om samenscholingen te vermijden.  
 • Automaten voor snacks en drank zijn tijdelijk buiten gebruik.  
 • Personeel mag in hun kantoor eten. Studenten mogen in de tuin eten met de nodige afstand van 1,5m van andere personen.

Hoe moet ik gesprekken voeren?  
Bij verschillende activiteiten (onthaal, inschrijvingen, consult …) zal een fysiek 1-op-1 gesprek plaatsvinden. Hierbij geldt:  

 • Hou voldoende afstand. 
 • Gebruik een plexischerm of face-shield., of  
 • Draag een mondmasker.  
 • Ga diagonaal over elkaar zitten ipv recht tegenover elkaar (geen tête-à-tête). 

Hoe verloopt de postverwerking?  
De kans op overdracht van het coronavirus bij postverwerking is minimaal. Hanteer volgende werkwijze bij brieven en pakjes:  

 • Open eerst alle enveloppen of pakjes (met een enveloppehouder, schaar …). 
 • Was je handen.  
 • Hou de enveloppen/pakjes steeds vast met dezelfde hand en haal de brief/inhoud eruit met de andere hand. 
 • Dump alle verpakkingen bij het papierafval.  
 • Was opnieuw je handen.  
 • Vanwege de reistijd is het niet nodig om de inhoud zelf te desinfecteren.  

HYGIENE 

Voorziet AP zelf beschermingsmiddelen? 
Ja, onze hogeschool voorziet:  

 • desinfecterende handgel 
 • mondmasker
 • handschoenen  

Door de grote vraag is het aanbod helaas beperkt. Dus:  

 • Gebruik alleen wat je nodig hebt.   
 • Neem geen materiaal mee naar huis.  

Moet ik mijn handen reinigen?  
Ontsmet je handen als je de campus binnenkomt. Aan iedere ingang staat een infostand met desinfecterende handgel.  
Was regelmatig je handen. Liefst met stromend water en vloeibare zeep. Doe dit zeker: 

 • na hoesten, niezen of je neus snuiten 
 • voor en na elk toiletbezoek  
 • voor en na het eten  
 • voor en na het verwijderen van je mondmasker of handschoenen 

Wat als ik moet niezen en hoesten?

 • Niezen en hoesten doe je in een papieren zakdoekje.
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een vuilnisbak (restafval).
 • Geen zakdoekje? Hoest of nies in je elleboogholte.
 • Het is veiliger om voldoende afstand te bewaren in je sociale interacties om de verspreiding van het virus te vertragen.

Moet ik handschoenen dragen?  
Het dragen van handschoenen geeft soms een vals veiligheidsgevoel en wordt dus niet algemeen verplicht.  

Handschoenen zijn wél verplicht: 

 • Bij het uitvoeren van schoonmaakactiviteiten  
 • Bij het manipuleren van overgedragen materialen, documenten … 
 • Bij het gebruik van (labo)materiaal 
 • Bij het gebruik van andermans computermuis, toetsenbord (ICT-interventie) 

Vervang je handschoenen:  

 • Als ze kapot zijn (bv. scheuren) 
 • Na max. 4 u dragen  
 • Als je aan een andere taak start  
 • Gebruikte handschoenen worden ingezameld via het restafval.  

Moet ik een mondmasker dragen?  
Het dragen van een mondmasker is een zinvolle maatregel. Het voorkomt: 

 • dat jij anderen met het virus besmet als je zelf ziek zou zijn 
 • dat jij aan het virus blootgesteld wordt door anderen die ziek zouden zijn 

Een mondmasker is wél verplicht bij alle verplaatsingen doorheen de campus waarbij je (mogelijk) in contact komt met andere personen. Zoals bv.  

 • In de gangen  
 • In de lift en op de trap 
 • In een lokaal  

Een mondmasker is niet verplicht bij stationaire activiteiten, waarbij je de fysieke afstand kunt bewaren (min 1,5 m). Zoals bv. zitten  

Het dragen van een mondmasker kan aangewezen zijn bij het bespelen van een instrument. Instrumenten verdragen geen alcohol en kunnen daarom niet ontsmet worden. Zie Richtlijnen ivm Instrumenten onderaan deze pagina.

Hoe een mondmasker opzetten?  

 • Was eerst grondig je handen 
 • Raak enkel de elastieken of lintjes aan  
 • Zet eerst de bovenkant van het masker goed op je neus  
 • Zorg dat het masker goed aansluit aan de zijkanten  
 • Zorg dat je neus, mond en kin bedekt zijn  

Hoe een mondmasker dragen?  

 • Masker op? Raak het masker (en de rest van je gezicht) niet aan.  
 • Zit je masker niet goed? Raak dan enkel de zijkanten aan om het opnieuw te bevestigen.  
 • Zet je mondmasker niet de hele tijd op en af.  
 • Vervang je mondmasker na 8 uur, na 4 uur bij intensief gebruik (zoals veel praten) of nog sneller als het vochtig of vuil is.  

Hoe een mondmasker afzetten?  

 • Raak enkel de elastieken of lintjes aan.  
 • Was nadien je handen grondig?  
 • Kort afzetten (bv. om te drinken)? Leg je mondmasker op een propere plek die je nadien makkelijk kan schoonmaken of stop het in een luchtdoorlatende zak.  

Hoe een mondmasker wassen?  

 • Doe gebruikte mondmaskers in een dichte, stoffen zak die je samen met het masker wast.  
 • Reinig je mondmasker na elk gebruik.  
 • Was het met wasmiddel in de wasmachine op 60° C met de rest van de was.   
 • Kook het in een kookpot (die je enkel hiervoor gebruikt). 
 • Handwas? Strijk het nadien op hoge temperatuur.  
 • Was je handen nadat je een vuil masker hebt aangeraakt.  
 • Zorg dat je masker helemaal droog is voor je het opnieuw gebruikt. Wissel bij voorkeur af tussen min. 2 maskers.  

Hoe een mondmasker bewaren?  

 • Laat je mondmasker niet rondslingeren.  
 • Bewaar het op een vaste en propere plek.  
 • Was eerst je handen voor je een proper mondmasker aanraakt.  
 • Raak nooit de binnenkant van het mondmasker aan.  
 • Stop je mondmasker niet in de diepvries of ijskast. De koude doodt het virus niet en je loopt het risico om via je masker je voeding te besmetten.  

Mag ik op de campus naar het toilet?  
Ja, natuurlijk. Hierbij geldt:    

 • Was je handen voor én na elk toiletbezoek. Zo vermijd je mogelijke verspreiding via deurklinken e.d.  
 • Bewaar de nodige afstand in het toiletblok. Het aantal toegelaten personen = het aantal wasbakken.  
 • Toilet volzet? Wacht op de gang en hou afstand.  
 • Droog je handen d.m.v. papieren doekjes of een handdoekrol. Vermijd een losse handdoek of luchtblazer. (Aanwezige luchtblazers worden buiten werking gesteld.)  
 • Na het handen wassen en drogen kan je eventueel nog een desinfecterende handgel gebruiken.  

Wat als de zeep of het toiletpapier op is?  
Nu iedereen (nog meer) z’n handen wast, kan dat al eens gebeuren. Meld dit onmiddellijk aan het onthaal van jouw campus.  

Mag ik op de campus douchen?  
Nee. Alle douches en kleedkamers (individuele en gemeenschappelijke) worden omwille van hygiënische redenen gesloten.  

Blijven de ventilatiesystemen actief?  
Ja. De sturing van temperatuur en CO2 wordt niet aangepast. Bij luchtbehandeling door middel van mengen met buitenlucht wordt gekozen voor 100% buitenlucht.

Wat doe ik met geleend materiaal van de campus?
​​​Binnengebrachte handovergedragen documenten en uitleenmaterialen (ook van onthaal en productie) worden minstens 48 uur (in een aparte zone) gestockeerd of onmiddellijk gedesinfecteerd alvorens deze kunnen worden opgehaald of opnieuw ter beschikking worden gesteld.

Moet ik mijn instrument ontsmetten?
Instrumenten worden NIET ontsmet.
Het ontsmetten van muziekinstrumenten d.m.v. ontsmettingsmiddel wordt afgeraden door de luthiers, stemmers en experten die we hebben geraadpleegd. Veel van de materialen zijn niet bestand tegen de alcoholhoudende ontsmettingsmiddelen. Snaren verliezen hun beschermende coatings, pianotoetsen lopen de kans om poreus te worden, lakverlies bij gebruik op oppervlakten, etc. 

Hoe de kans op besmetting minimaliseren?

 • Studenten gebruiken zoveel mogelijk hun eigen instrument(en)
 • Handen wassen voor en na het spelen
 • Mondmasker dragen indien haalbaar
 • Deurklinken worden ontsmet bij het binnen- en buitengaan van de lokalen

  EXAMENREGELING

  Voor richtlijnen voor examens verwijzen wij naar de opleidingsspecifieke informatie op Digitap. Volg de links.

  •    Bachelor Dans
  •    Drama:
  •    Muziek klassiek
  •    Jazz
  •    Educatief graduaat dans
  •    Educatieve bachelor Dans
  •    SLO Dans
  •    SLO Drama
  •    SLO Muziek
  •    EMA Dans
  •    EMA Drama
  •    EMA Muziek
   

  SCHOONMAAK  

  Wordt er op de campus extra gepoetst?  
  Het poetsplan van deSingel werd aangepast: gebruikte ruimtes worden extra gepoetst.

  NOODSITUATIES  

  Wat gebeurt er bij brandalarm?
  Dan vervallen de instructies van het circulatieplan. Dan geldt: 

  • Verlaat zo spoedig mogelijk het gebouw via de dichtstbijzijnde (nood)uitgang.  
  • Draag een mondmasker. 
  • Probeer tijdens het evacueren de nodige fysieke afstand te bewaren.   

  Wat gebeurt er als er iemand eerste hulp nodig heeft?  
  Bij EHBO-interventies geldt:  

  • Hou min 1,5 m afstand  
  • Een slachtoffer benaderen kan wel met nitril handschoenen en een FFP2-masker 
  • Bij reanimatie is mond-op-mond ondergeschikt aan hartmassage.  

  DRAAIBOEK

  Deze faq is gebaseerd op het Draaiboek heropstart KCA. Je kan het draaiboek nalezen via deze links:

  Voor studenten
  Voor personeel