Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Home
 • News
 • Screening arbeidsmarkt Hoofdvakdocent Zang

Screening arbeidsmarkt Hoofdvakdocent Zang

De School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen gaat over tot de screening van de arbeidsmarkt voor een lesopdracht Hoofdvakdocent Zang.

1. Screening van de arbeidsmarkt

De School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen van de AP Hogeschool Antwerpen voert een screening uit naar potentiële kandidaten Hoofdvakdocent Zang met het oog op een mogelijke tewerkstelling voor een lesopdracht.

2. Doelgroep

Zowel personeelsleden van het Koninklijk Conservatorium - Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen als externen.

3. Taakomschrijving

Opleiden van creatieve musici d.m.v. individuele en groepsgerichte lessen, het leiden van repetities, het begeleiden van pedagogische projecten, artistiek onderzoek e.d.

4. Profielomschrijving

 • artistieke persoonlijkheid, actief als professioneel zanger / zangeres in solo, lied, opera en/of oratorium repertoire op gevestigde internationale podia
 • woont of werkt in België of is bereid om te wonen en te werken in België
 • heeft nauwe banden met het Belgisch muziekleven
 • koppelt artisticiteit aan pedagogische bekwaamheid en talent
 • is bereid tot collegiale samenwerking in het kader van een pedagogisch project
 • is loyaal ten overstaan van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
 • geeft blijk van een grote bevlogenheid die hij/zij kan overgedragen op de studenten
 • laat voldoende ruimte tot zelfontplooiing van de studenten en motiveert hen
 • is flexibel en geëngageerd
 • heeft ervaring met of staat open voor interdisciplinaire projectwerking
 • heeft interesse om zijn/haar artistieke praktijk te verdiepen via academisch onderzoek en is bereid om artistiek onderzoek te stimuleren bij de studenten
 • beschikt over goede artistieke en pedagogische referenties en over referenties als teamspeler
 • beschikt over een arbeidsvergunning voor België.

5. Procedure

Fase 1 - indiening dossier:

Geïnteresseerden worden verzocht een dossier in te dienen. Dit dossier dient te bevatten:

 • een brief met motivering en curriculum vitae,
 • referenties (met vermelding van coördinaten / contactgegevens),
 • een nota over de persoonlijke visie op het artistiek-pedagogisch project.

Fase 2 - eerste selectie op dossier:

Er wordt een eerste selectie doorgevoerd op basis van het dossier door de Artistieke Staf Muziek. De artistieke staf kan beslissen om hier experten uit het domein bij te betrekken.

Fase 3 – screeningsproef op 7 en 8 januari 2020

De weerhouden kandidaten op dossier worden uitgenodigd voor deelname aan een screeningsproef die beoordeeld wordt door een screeningscommissie met zowel interne als externe experten:

 • een publieke les met 2 studenten van verschillende niveau en in een verscheiden repertoire (30')
 • een recital (30'): presentatie van werken of bewegingen uit werken naar keuze:
  • die ten minste drie verschillende stijlperioden omvatten en
  • die ten minste twee van deze disciplines bestrijkt: Lied, Opera of Oratorium

In principe brengen de kandidaten hun eigen persoonlijke piano- of klavecimbelbegeleider mee.

 • een interview over de motivatie, de gekozen composities, het repertoire, de visie op de studiemethodiek en op de inhoud en de structuur van het curriculum, de evaluatie van de studenten, concerten, etc.; een case study.

De screeningscommissie komt tot een ranking van de kandidaten, waarbij rekening gehouden worden met volgende elementen:

 • het ingediende dossier,
 • de publieke les,
 • de pedagogische ervaring,
 • het interview,
 • het recital,
 • de artistieke persoonlijkheid.

De screeningscommissie maakt een gemotiveerd rapport van het resultaat van de screening en geeft daarbij een ranking van de kandidaten.

Fase 4 - eventuele tewerkstelling:

De artistieke staf onderzoekt op basis van het rapport de mogelijkheden voor een eventuele tewerkstelling en voert daartoe de nodige gesprekken. Indien overgegaan wordt tot aanwerving voorzien we hiervoor een vergoeding als gastprofessor. Het opdrachtvolume wordt berekend aan de hand van het aantal studenten: afhankelijk van het reële aantal studenten zal het loon proportioneel berekend worden.

6. Praktisch

Geïnteresseerden worden verzocht een dossier in te dienen. Dit dossier dient te bevatten:

 • een brief met motivering en curriculum vitae,
 • uitgeschreven referenties (met vermelding van coördinaten / contactgegevens),
 • een nota over de persoonlijke visie op het artistiek-pedagogisch project.

Het dossier dient per mail aangeleverd te worden voor 24 november 2019 om 23u59u op yannicke.belis@ap.be.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden bij Inge Simoens, Hoofd Muziek Klassiek.
inge.simoens@ap.be of tel. +32 473 86 22 02 

Meer informatie over de opleiding Muziek.

Het screeningsreglement kan hier geraadpleegd worden.

 

DOWNLOAD DEZE SCREENING VAN DE ARBEIDSMARKT ALS PDF