Vacature - artistiek coördinator Mode | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Home
 • News
 • Vacature - ARTISTIEK COÖRDINATOR MODE

Vacature - ARTISTIEK COÖRDINATOR MODE

VACATURE ARTISTIEK COÖRDINATOR MODE (100%)

Functieomschrijving

Als artistiek coördinator van de afstudeerrichting Mode geef je, met ondersteuning van de pedagogisch coördinator, op een inspirerende, dynamische en open wijze leiding aan het team van de afstudeerrichting Mode. 

Als docent onderwijs je het vak modeontwerp en begeleid je je studenten in hun artistieke en creatieve proces en evalueer je hun ontwikkeling op regelmatige basis. 

In overleg met de docenten en in afstemming met de studenten ontwikkel je een innovatieve artistiek-pedagogische visie voor de afstudeerrichting Mode en sta je borg voor de excellentie en de uitstraling ervan in de context van de internationale modewereld. 

Samen met je medewerkers zet je die visie om in een ambitieus programma en een performant beleid dat afgestemd is op de strategische doelstellingen van de Academie met betrekking tot diversiteit en duurzaamheid en op technologische innovatie. Je volgt de implementatie van dit beleid nauwgezet op en stuurt bij waar en wanneer dat nodig is. 

Je overlegt regelmatig met het hoofd van de Academie en met het opleidingshoofd. Je bent lid van de artistieke directie van de Academie en je neemt deel aan overlegmomenten in functie van het beleid van de Academie. 

Je stimuleert de integratie van artistiek onderzoek in het programma en de dagelijkse werking van de afstudeerrichting Mode. Je initieert en begeleidt (onderzoeks)projecten die bijdragen tot de innovatie en de kwaliteitsverbetering van het onderwijs, het onderzoek en de maatschappelijke dienstverlening. 

Je representeert de afstudeerrichting Mode en de Academie op de relevante nationale en internationale platformen en zet samenwerkingsverbanden op met nationale en internationale partners. Je ontwikkelt en onderhoudt actieve relaties met diverse partners uit het internationale modenetwerk. 

Je voedt mee de communicatie over de afstudeerrichting Mode en werkt actief mee aan de nationale en internationale uitstraling van de opleiding, onder andere via de organisatie van de jaarlijkse Show en Expo. 

Daarbij zoek je de synergie op met de andere afstudeerrichtingen van de Academie, andere departementen van de Hogeschool, en met de alumni van de afstudeerrichting Mode. 

Profiel

 • Je bent gepassioneerd door mode en als ontwerper actief in de sector van de mode. Je kan je visie, je ervaring, je realisaties en je internationale netwerk aantonen op basis van een artistiek portfolio en een visietekst. 
 • Je voelt je geroepen in overleg met collega’s en de sector een ambitieuze en innovatieve visie op de afstudeerrichting Mode te ontwikkelen, deze te implementeren en te evalueren.
 • Je kan helder en vlot communiceren en bent in staat een divers team te inspireren, te motiveren en te leiden. 
 • Je zoekt graag samenwerkingen en contacten op en bent een vlotte netwerker. 
 • Je beheerst het Engels en het Nederlands of je bent bereid op korte termijn (een van) beide talen aan te leren. 
 • Ervaring in het hoger kunstonderwijs en met artistiek onderzoek strekt tot aanbeveling.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een master diploma in Beeldende Kunsten of een verwante opleiding, bij voorkeur in de richting mode. Je beschikt bij voorkeur over een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Aanbod

Je wordt statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) tewerkgesteld voor 100% m.i.v.01-07-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2022. 

Je ontvangt een loon op basis van barema 508 of barema 512, naargelang aantoonbare ervaring binnen of buiten het onderwijs of bewijs van een doctoraat (in de kunsten). Meer informatie over het barema vind je op http://dataonderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=502

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.  

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Plaats van tewerkstelling

 • Campus Mutsaard – Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen

 • Campus Mode – Nationalestraat 28, 2000 Antwerpen

Wijze van solliciteren

Tot en met 03-04-2022 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een motivatiebrief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. 

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste online selectie-interview. Een bijkomende opdracht rond een visietekst van de opleiding zal georganiseerd worden. Nadien zullen kandidaten voor een tweede gesprek fysiek op campus worden uitgenodigd. Daarna neemt de commissie een beslissing.

Contact

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Johan Pas: johan.pas@ap.be 

Te noteren

 • Deadline kandidaatstelling: 3/04/2022

 • Datum interview: vanaf 02/05/2022

 • Indiensttreding: 01/07/2022 of aansluitend