Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • News
  • Vacature Financieel medewerker - 100%

Vacature Financieel medewerker - 100%

Betrekking
Functie: Medewerker domein
Departement: Koninklijk Conservatorium
Aanstelling: Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau: Professionele bachelor
Volume: 100%
Duur: m.i.v. 1 februari 2020 of aansluitend t.e.m. 31 december 2020.
Details
Taakomschrijving
Je ondersteunt het Koninklijk Conservatorium Antwerpen met de financiële organisatie en administratie van de School of Arts. Je draagt bij aan de vlotte en operationele werking van de financiële processen en zorgt voor een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening naar studenten en personeel.

Je staat onder andere in voor:

• het opvolgen en verwerken van de uitgaven en de inkomsten van de School of Arts. Zo ben je o.a. verantwoordelijk voor de verwerking van bestelbonnen, het voorbereiden van de begroting, het beheren van het budget en het nakijken van de rekening van het Conservatorium in overleg met en ter ondersteuning van het diensthoofd Administratie en Organisatie. Je volgt de procedures en de regelgeving van de hogeschool, past ze concreet toe in het dagelijks werk en werkt procedures en richtlijnen uit, specifiek voor het Conservatorium en in overleg met het diensthoofd.

• het oplossen en opvolgen van financiële dossiers om een optimale dienstverlening aan te bieden aan collega’s, studenten en externe partners. Je analyseert deze dossiers, rapporteert problemen aan het diensthoofd en werkt zelf proactief oplossingen uit binnen de bestaande procedures.

• het geven van informatie aan en beantwoorden van vragen van belanghebbenden. Je geeft toelichting aan personeel en studenten omtrent de toepassing van wet- en regelgeving, interne procedures en reglementen op het vlak van financiën en bezorgt hen de nodige documenten en gegevens.

• het meewerken aan de optimalisatie van processen teneinde de administratieve werklast te verlichten en de kwaliteit van de resultaten te verhogen. Je initieert en stimuleert steeds kwaliteitsvol denken en handelen.

• het volgen van de evoluties binnen aankoop en financiën, zowel op inhoudelijk vlak als op het vlak van regelgeving. Je wisselt ervaring en kennis met collega's financiën binnen de andere departementen, de aankoopdienst en de directie financiën (meer bepaald de dienst financieel beleid en dienst boekhouding) van de AP Hogeschool. Je neemt ook deel aan interne en externe opleidingen.

Profiel
• Je bezit een bachelordiploma, bij voorkeur in financiën of boekhouden.

• Je hebt bij voorkeur 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie.

• Je beschikt over goede ICT vaardigheden en kennis van Excel.

• Je drukt je vlot uit in Nederlands en Engels.

Je beschikt over de volgende competenties:

• analyseren, d.w.z. situaties correct inschatten. je gaat kritisch om met informatie en beoordeelt de beschikbare alternatieven.

• samenwerken en communiceren, d.w.z. ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen.

• collega's, studenten en externe partners op een efficiënte manier begeleiden, dienst verlenen en raad geven.

• je hanteert hoge kwaliteitsstandaarden en blijft doorzetten, ook bij druk of detailopdrachten.

• betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Je toont respect voor andere ideeën, meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur.

Toelatingsvoorwaarden
Wijze van solliciteren

Tot en met 13 oktober 2019 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.

Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Salarisschaal
Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 1 februari 2020 of aansluitend tot en met 31 december 2020. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 4.1 (barema 581 - B11) en salarisschaal 4.2 (barema 582 - B12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen
Plaats van tewerkstelling: Campus deSingel - Desguinlei 25, 2018 Antwerpen.

Contactinformatie
Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Nadia Franck, diensthoofd Administratie en Organisatie (03 800 01 75), nadia.franck@ap.be.

Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren

Datum kandidaatstelling: 13/10/2019

Datum interview: vanaf 21/10/2019

Indiensttreding: 1/02/2020