Vacature projectmedewerker onderwijsondersteuning 50% | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Home
 • News
 • Vacature projectmedewerker onderwijsondersteuning 50%

Vacature projectmedewerker onderwijsondersteuning 50%

Taakomschrijving

Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen (KCA) is een internationale leergemeenschap met opleidingen in dans, drama, muziek en hun respectievelijke educatieve opleidingen. Aansturing van het kwaliteitszorgbeleid gebeurt vanuit de AP-Hogeschool.

 • Als halftijdse kwaliteitszorgmedewerker behartig je de formele kwaliteitszorgprocessen en ben je verantwoordelijk voor de begeleiding en voorbereiding van de visitatieprocedure.
 • Je komt terecht in een redactieteam waar je de leiding neemt en wordt ondersteund door de teamleden. Je bent mee verantwoordelijk voor de voorbereiding en de redactie van zelfevaluatierapporten voor de opleidingen Master Dans en Educatieve Master Muziek en Podiumkunsten.
 • Je denkt mee na over de meest efficiënte vorm van informatiedeling en presentatie van de opleidingen voor een visitatiecommissie.
 • Je organiseert acties om de kritische reflectie op gang te trekken binnen alle geledingen van de opleiding.
 • Je neemt een actieve rol op in de redactie en vormgeving van de zelfevaluatierapporten en de kritische reflectie ter voorbereiding van de visitatie in het kader van een NVAO accreditatie.
 • Je werkt nauw samen met de opleidingsteams voor Master Dans en Educatieve Master Muziek en Podiumkunsten en de adviseur kwaliteitsbewaking voor KCA van de AP Hogeschool.
 • Je begeleidt gesprekken met docenten, studenten, medewerkers en werkveld ter voorbereiding van de visitatie.


Profiel

 •     Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met de verschillende stakeholders van het KCA (docenten/studenten, leidinggevenden).
 •     Je werkt planmatig, analytisch en resultaatgericht.
 •     Je kan je makkelijk inwerken in de verschillende aspecten van het project.
 •     Je werkt ordelijk, nauwkeurig en respecteert deadlines en draagt zorg voor kwaliteit.
 •     Je bent administratief vaardig, organisatorisch sterk en stressbestendig.
 •     Je hebt een open houding op diversiteit in alle aspecten.
 •     Je kunt vertrouwelijk en professioneel omgaan met informatie die collega’s en studenten je geven.
 •     Je bent bereid om je aan te passen aan mogelijke onverwachte omstandigheden (bv. thuiswerk versus werk op kantoor).


Aanbod

Je wordt tijdelijk contractueel tewerkgesteld voor 19u (50%) m.i.v. 25 oktober 2021 of aansluitend tot en met 31 december 2022.

Je ontvangt € 1.344,25 bruto/maand.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.


Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent in het bezit van een bachelor- of masterdiploma bij voorkeur onderwijs, kunsten of humane wetenschappen.
 • Je hebt ervaring in kwaliteitszorg.
 • Je bent vertrouwd met projectmanagement.
 • Je hebt ervaring met en/of een sterke motivatie voor schrijven van zelfevaluatierapporten of beleidsteksten.
 • Je kan op basis van onderzoek en in opdracht vlot relevant teksten schrijven en redigeren, bij voorkeur in zowel Nederlands als Engels.
 • Je kan vlot werken met Office 365, online vergadertoepassingen en databanken.
 • Een pedagogisch getuigschrift/diploma, ervaring met/visie op internationaal hoger (kunst)onderwijs of kennis en vaardigheden m.b.t. wetenschappelijk onderzoek vormen eveneens een pluspunt.
 • Ervaring met het opzetten met materiaal dat online ontsloten kan worden is een pluspunt.


Solliciteren

Solliciteer ten laatste op 19 september via https://vacatures.ap.be. Let op, je moet eerst een profiel aanmaken voor je effectief kan solliciteren op deze vacature. We verwachten van jou een schriftelijke motivatie, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagd diploma of, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

 

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Plaats van tewerkstelling

campus deSingel - Desguinlei 25, 2018 Antwerpen


Klik hier voor de vacature op de jobsite van de AP Hogeschool.