Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Onderzoek
  • Belgium is happening

Belgium is happening

Belgium is Happening staat voor archivering, visualisering, analyse en praktijkgericht onderzoek. Het webarchief www.belgiumishappening.net tracht zoveel mogelijk gegevens te verzamelen omtrent performatieve cultuur in België. Studenten van zowel Universiteit Antwerpen (opleiding Taal- en Letterkunde) als AP Hogeschool (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten) worden betrokken bij het aspect archivering. Dit webarchief omvat momenteel ca. 2.300 performatieve evenementen uit de periode 1950-1990, en meer dan 100 interviews met betrokken kunstenaars en getuigen.

Zo heeft de expertise die binnen de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten voorhanden is inzake kunstenaarsarchieven en visualisering (het onderzoekscentrum ArchiVolt), in combinatie met de deskundigheid van de Experimentele Media Groep van Sint Lucas Antwerpen, de nodige tools aangereikt om het netwerk van de naoorlogse performatieve cultuur te ontsluiten.

Doel is om zowel via re-enactments als nieuwe performances onderzoek te verrichten naar de specificiteit van het medium en zijn hedendaagse relevantie. Een dialoog zal worden aangegaan tussen reeds gevestigde performance kunstenaars, theoretici en studenten, waardoor een platform ontstaat voor de uitwisseling van ideeën.

Onderzoeker: Stefan Wouters
Promotoren: Luk Van de Dries (UA) & Thomas Crombez (KAA)