Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Onderzoek
  • “For Horses, Not Artists”: Artistiek–educatieve Visie, Waarde, en Normering van de B-Jazz International Contest, 1979–2019.

“For Horses, Not Artists”: Artistiek–educatieve Visie, Waarde, en Normering van de B-Jazz International Contest, 1979–2019.

Met hun lange geschiedenis en mondiale verspreiding vormen jazzwedstrijden een integraal onderdeel van de muziekindustrie. Voor veel beginnende muzikanten is deelname aan dergelijke wedstrijden een cruciale factor in het uitbouwen van een vroege carrière. Toch wordt er zowel binnen de academische wereld als in het hoger kunstonderwijs vrijwel geen aandacht besteed aan het ontstaan, de betekenis en de impact van jazzwedstrijden.

Dit project wil de artistiek–educatieve visie, waarde, en normering van de B-Jazz International Contest, een van ‘s werelds langst bestaande en meest prestigieuze jazzwedstrijden, onderzoeken. Met B-Jazz als case study zal dit project focussen op zijn historische en actuele relevantie en het belang ervan onderzoeken in het uitwerken van een vroege carrière als professioneel musicus door drie met elkaar verbonden aspecten te betrekken: het historische, het educatieve en het artistieke.  Dit kwalitatieve onderzoek zal grotendeels gebaseerd zijn op primaire gegevensverzameling en analyse. Dit zal gebeuren met behulp van een verscheidenheid aan werkwijzen, zoals historisch archiefonderzoek, observatie van niet-deelnemers, semi-gestructureerde interviews, enquêtes en artistieke prestaties.

Via deze multilevel-methodologie wordt een productieve output van dit onderzoek gewaarborgd. Hierdoor is het zowel relevant voor de betrokken organisaties (RCA, de RCA Bibliotheek, Labo XIX & XX, Muziekmozaïek en Sabam), alsook voor jazzstudenten, docenten, wetenschappers, promotors en performers.

Promotor: Stephan Weytjens

ONDERZOEKER(S)