Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Onderzoek
  • Orale uitvoering van visuele poëzie

Orale uitvoering van visuele poëzie

Dit doctoraatsproject wil de grens tussen literatuur, visuele poëzie, klankpoëzie, noise, muziek en installatiekunst onderzoeken. Het bouwt verder op academisch onderzoek van Philip Meersman naar de definitie, rhizomatische ontstaansgeschiedenis en transdisciplinaire onderzoeksmethodologie van visuele poëzie. Het wil een 4D klanksymbolische taal creëren als visuele representatie via intonatie, timbre, tempo, luidheid, accent, lichaamstaal, -houding en positie in de omgeving; universeler dan het fonetisch alfabet en enkel gebruik makend van de eigen stem en lichaam, zonder hulp van technologische hulpmiddelen. Daarbij baseert Meersman zich op de geschriften van René Magritte en het werk van de Russische Cubo-Futuristen uit het begin van de 20e eeuw.

Hoe brachten de (neo-)avant-gardes visuele poëzie op het podium en hoe doet Meersman dat vandaag zelf? Bestaan er specifieke tekst=beeld=klank=betekenis-performances? Hoe bepalen typografie, kleur, vorm, positionering op de bladspiegel, de (3D) vorm van visuele poëzie,… de performance qua positionering van de performer, de klankkleur en de intonatie van de stem? Hoe verhoudt de spatiale positionering op de pagina of leesrichting zich tot de performanceruimte? Welke invloed heeft papierkleur, -textuur, gebruikt materiaal, … op de performance en hoe bepalend is taal voor de performance?

Promotoren: Johan Pas & Luc Van den Dries

ONDERZOEKER(S)