Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Onderzoek
  • Returning the Gaze

Returning the Gaze

Van wie is de blik? Doorheen de tijd fungeerde de vrouw in de schilderkunst veelal als moreel kompas en/of object van verlangen. Haar positie als betekenisdrager overschaduwde haar ware identiteit. Tegelijk kwamen en komen vrouwelijke schilders onvoldoende in beeld. Dit onderzoek wil vrouwelijke auteurs in beeld brengen en de vrouwelijke blik centraal stellen.

Het project wil een onderzoek voeren naar de impact van de verplaatsing van de blik op de betekenis van het beeld. Hiernaast wordt het ‘vrouwbeeld’ uit het verleden (traditionele rolmodellen, sociaal determinisme) bekeken vanuit de praktijk van het atelier in relatie tot de feministische ontwikkelingen in de huidige maatschappij en de 17e eeuwse genreschilderkunst. Tenslotte wordt de genderdatabank CWAB geprofessionaliseerd en uitgebreid.

Belgische genderdatabanken (auteurs, netwerken) zijn onvoldoende uitgebouwd en genderstudies vanuit de praktijk ontbreken veelal aan kunsthogescholen. Het doel van CWAB is een wisselwerking tussen het atelier, het werkveld, het historische aspect en activisme tot stand brengen. Deze onderzoeksresultaten worden gebundeld in een centrum rond Gender & Art.

Returning the gaze wil een beeldend antwoord bieden naast het bestaande theoretische discours rond gender en identiteit. Het wil de perceptie rond schilders (auteurs) en modellen analyseren en bijstellen door data te bundelen, te inventariseren en in beeld te brengen.

ONDERZOEKER(S)