Overslaan en naar de inhoud gaan

toelating master Dans
Dans

Data artistieke toelatingsproeven master Dans

audities master Dans datum deadline registratie
auditie sessie 1

vrijdag 17 mei 2019

maandag 22 april 2019
auditie sessie 2 zaterdag 18 mei 2019 maandag 22 april 2019

Wil je je registreren voor de toelatingsproef Dans? Volg dan dit stappenplan.

1. Registreer je voor de auditie
Je kan je maar voor één keer inschrijven per academiejaar voor dezelfde toelatingsproef tenzij de jury het specifiek vraagt na je eerste deelname.  

Klik op één van de blauwe vierkanten om je te registreren.

2. Betaal online de administratieve kost
Om zeker te zijn van je registratie betaal je voor 22 april 2019 de administratiekost van 40 euro. De betaling gebeurt online via de inschrijvingsmodule. Administratiekosten worden in geen geval terugbetaald.

3. Indienen van documenten voor selectie
Na registratie ontvangt u het document "application form master dance 2019-2020" per mail. Bezorg de nodige informatie door dit document in te vullen en aan te vullen met onderstaande informatie. De deadline voor het indienen van dit dossier is 22 april 2019. Uiterlijk op 1 mei 2019 weet u of u kunt deelnemen aan de artistieke toelatingsproef.

Je dossier bestaat uit volgende documenten:

  • Een motivatiebrief waarin de volgende vragen worden beantwoord: Waarom schrijf je je in voor deze specifieke opleiding? Wat hoop je eruit te leren? Welke ervaringen in je loopbaan hebben tot deze beslissing geleid? De brief moet in het Engels of het Nederlands zijn geschreven. Maximaal 1000 woorden.
  • Een uiteenzetting over je artistieke praktijk waarin je beschrijft hoe je embodiment hierin begrijpt. Wat doe je als danskunstenaar en waarom zou je jouw artistieke praktijk als ‘belichaamd’ beschouwen? De uiteenzetting moet in het Engels of het Nederlands zijn geschreven. Maximaal 1000 woorden.
  • Een voorstel voor een voorlopig onderzoeksplan, waarin je een artistieke onderzoeksvraag formuleert die je ontleent aan jouw artistieke praktijk. Het voorstel moet in het Engels of het Nederlands zijn geschreven. Maximaal 1000 woorden.
  • Een online koppeling (bv. Youtube- of Vimeo) naar een videofragment van jouw werk dat jouw praktijk weergeeft. Maximaal 5 minuten.
  • Wanneer je wilt deelnemen aan de selectie voor de Educatieve master Muziek en Podiumkunsten, breidt dan je antwoorden uit met de relevante informatie.
  • Als apart document: Je CV met relevante opleiding(en) en artistieke ervaring(en)

Wil je registreren voor de Educatieve master: Dans, breidt dan je antwoorden uit om de relevante informatie op te nemen.

Stuur de twee bijlagen per e-mail naar: conservatorium@ap.be.

4. Voorbereiding op de artistieke toelatingsproef
Indien je wordt geselecteerd, mag je deelnemen aan de artistieke toelatingsproef op 17 of 18 mei. Deze gaat door op de campus in Antwerpen en zal bestaan uit:

  • een korte presentatie aan het panel en aan de overige deelnemers. Hierbij wordt van je verwacht dat je jouw praktijk schetst in relatie tot jouw voorlopige onderzoeksplan en dat je fysiek materiaal of taken kort toont en/of deelt. Deze presentatie duurt niet langer dan 15 minuten en is bedoeld om een beknopt inzicht te geven in jouw werkwijzen en plannen.
  • een groepsdiscussie over een nader te bepalen onderwerp.
  • een individueel interview met het panel.

5. Bevestiging resultaat en engagement tot inschrijving
De bevestiging van het resultaat van de artistieke toelatingsproef wordt binnen de zeven kalenderdagen, te rekenen vanaf de beslissing, per e-mail verstuurd naar het e-mailadres opgegeven door de kandidaat.

Studenten die geslaagd zijn in de artistieke toelatingsproef bevestigen hun engagement om de opleiding te volgen. Stuur hiervoor een mailtje naar conservatorium@ap.be

De Master Dans start in februari 2020. De opleidingsonderdelen uit het educatieve luik van de Educatieve master Dans worden in september 2019 aangevat. Het schakeljaar start in september 2019.

 

STAP 3 tot 7. Na het slagen voor de artistieke toelatingsproef