Overslaan en naar de inhoud gaan

definitief bachelor Grafisch Ontwerp
Bachelor en Master in de Beeldende Kunsten

Als je voldoet aan alle toelatingsvoorwaarden en je de nodige procedures hebt gevolgd, kan je je definitief inschrijven.

Je dient dan nog wel de volgende zaken in orde te brengen.

 • Documenten

  Stuur een kopie van onderstaande documenten naar enrolment.ka@ap.be

  • Identiteitskaart
  • Kopie van het diploma nodig om ingeschreven te worden (zie Diplomavoorwaarden).
  • Bewijs van toelating tot de universiteit of hoger onderwijs (alleen voor buitenlandse diploma's buiten de EU) 
  • Indien van toepassing: loopbaan na het secundair onderwijs (kopies van behaalde diploma's, attesten van tewerkstelling en/of verklaring op eer van de student over zijn loopbaan na het secundair)
 • Individueel traject & vrijstellingen

  Een individueel traject (IT) is elk studietraject dat afwijkt van het klassieke modeltraject van 60 studiepunten en contractueel per academiejaar wordt vastgelegd. Een vrijstelling kan je bekomen door te bewijzen dat je in een vorige studie een creditbewijs hebt behaald dat overeenstemt met de inhoud van een specifiek opleidingsondereel in je nieuwe opleiding.

  Een vrijstelling of individueel traject dien je officieel aan te vragen vóór 15 oktober 2018. Hiervoor dien je onderstaande aanvraagformulieren in te vullen, af te drukken en ondertekend te bezorgen op het studentensecretariaat. Voor het aanvragen van vrijstellingen moet je de bewijzen meeleveren van je resultaten, informatie van de studiegids en cursusinformatie. Indien nodig kan je een afspraak maken met:

  • Dani Magnus (dani.magnus@ap.be), voor de afstudeerrichtingen Mode, Theaterkostuum, Juweelontwerp en Edelsmeedkunst
  • Sofie Hiels (sofie.hiels@ap.be) voor de afstudeerrichting Grafisch ontwerp
  • Ria Lauwers (ria.lauwers@ap.be) voor de afstudeerrichtingen Fotografie en Vrije Kunsten (Vrije Grafiek, Beeldhouwkunst, Schilderkunst en In Situ³)
  • Indra Wolfaert (indra.wolfaert@ap.be) voor de Specifieke Lerarenopleiding

  Als je een afspraak maakt, breng dan je formulier ingevuld mee of vul het samen in.

  OPGELET: Vooraleer je vrijstellingen aanvraagt moet je eerst je inschrijving bevestigen (studenten die vorig jaar nog niet studeerden aan de Academie) of herinschrijven via iBamaflex (studenten die vorig jaar wel reeds studeerden aan de Academie).

  Formulieren

 • Studiegelden

  Een kort overzicht van de meest recente studiegelden vind je hier van zodra ze bekend zijn.
  In het reglement m.b.t. studiegelden vind je onderaan een volledig overzicht.

  Eens je programma bepaald is, dien je het correcte bedrag zo snel mogelijk te betalen via overschrijving op volgend rekeningnummer.
  Bank: BNP PARIBAS FORTIS
  Adres bank: Warandeberg 3 – 1000 Brussel
  Rek.nr. : 001-6157131-35
  IBAN : BE57 0016 1571 3135
  BIC : GEBABEBB
  Mededeling: Naam en voornaam student + gekozen opleiding of afstudeerrichting

  Studiegeld 2018-2019

  Type student Vast Variabel / per studiepunt
  Niet-beurs € 238,3 € 11,4
  Bijna beurs € 238,3 € 4,1

  Beurs

  € 108,8

  € 0

  Buiten EER € 748 € 102,2


  Opleidingsgebonden kosten 2018-2019
  27 en meer studiepunten: € 180
  0-26 studiepunten: € 35

  Studenten Mode betalen € 200 voor de deelname aan de modeshow in juni.
  Studenten Mode en Grafisch Ontwerp betalen cash een éénmalige waarborg van € 25 voor de toegangsbadge van hun campuslokalen.

 • Toetredingsovereenkomst

  Eens je programma is aangevraagd en goedgekeurd in iBaMaFlex, zal je toetredingsovereenkomst beschikbaar zijn via de e-postbus in iBaMaFlex . Je dient de overeenkomst daar te bevestigen. Nieuwe studenten moeten het bovendien ook nog manueel ondertekenen.

 • Verblijfsvergunning

  Om als buitenlandse student een opleiding te volgen aan de Academie, en in België te verblijven moet je je laten inschrijven bij het studentenloket. Neem zo snel mogelijk contact op met Faby Van Grimberge (residencepermit.ka@ap.be +32 3 213 71 07) om de procedure te starten.

  In dit document vind je welke informatie en documenten je hiervoor exact nodig hebt.

  Opgelet! Als je elke dag pendelt vanuit het buitenland en geen kotadres hebt, volstaat het ons een verklaring te bezorgen dat je elke dag heen en weer pendelt.

Bijkomende nuttige info

 • Leerkrediet

  Het leerkrediet is van toepassing op elke student die zich inschrijft aan een Vlaamse hogeschool of universiteit. Met het leerkrediet wil de Vlaamse overheid je stimuleren om een bewuste studiekeuze te maken en een succesvolle studiecarrière af te leggen.

  Principe
  Wanneer je je voor de eerste keer inschrijft aan een Vlaamse hogeschool of universiteit krijg je eenmalig een leerkrediet van 140 studiepunten. Voor elk opleidingsonderdeel waarvoor je je inschrijft, zet je studiepunten uit dit leerkrediet in.

  Slaag je voor een opleidingsonderdeel? Dan worden deze studiepunten terug bij je leerkrediet geteld. Slaag je niet? Dan ben je ze kwijt. Heb je geen studiepunten meer? Dan kan je je niet meer inschrijven aan een hogeschool of universiteit. Je kan dus niet eindeloos van opleiding veranderen zonder te slagen voor examens.

  De stand van zaken van je leerkrediet kan je steeds opvolgen op https://studentenportaal.vlaanderen.be/.

  Voorbeeld
  Schrijf je je in voor een opleidingsonderdeel van 6 studiepunten, dan worden er 6 studiepunten van je leerkrediet getrokken. Slaag je na examens met minstens 10/20 voor dit onderdeel? Dan worden de 6 studiepunten terug bij je leerkrediet geteld.

  Bonus
  De eerste 60 studiepunten waarvoor je slaagt binnen het hoger onderwijs, krijg je dubbel terug. Deze 60 studiepunten hoeven niet binnen één programmajaar, één opleiding of één instelling te vallen.

  Voor wie?
  Het leerkrediet is van toepassing op iedereen die zich inschrijft met een diplomacontract of creditcontract voor een bachelor- of masteropleiding. Het is niet van toepassing op studenten die zich inschrijven voor de specifieke lerarenopleiding, voor een schakel- of voorbereidingsprogramma of voor een postgraduaatsopleiding. Ook inschrijvingen onder examencontract tellen niet mee voor je leerkrediet.

  Doelstelling
  Het leerkrediet heeft als doel om je als student te stimuleren in het maken van een doordachte studiekeuze en om je tijdig aan te zetten om eventueel van studierichting te veranderen.

  Verkeerde keuze gemaakt?
  Verloopt je studie niet zo vlot of kom je tot de vaststelling dat jouw studiekeuze niet de juiste was? Dan maak je best een afspraak met je studiebegeleider. Je kan je dan uitschrijven of een nieuwe opleiding kiezen. Zo verlies je niet onnodig studiepunten van je leerkrediet. Hoe sneller je de knoop doorhakt, hoe meer kans er is dat je studiepunten kan recupereren.

  Reeds een masterdiploma behaald?
  Bij het behalen van een diploma voor een initiële masteropleiding wordt het individuele leerkrediet verminderd met 140 studiepunten. Bij een positief saldo kan je het resterende leerkrediet opnieuw aanwenden voor een inschrijving in een initiële bachelor- of masteropleiding. Als het saldo van het resterende leerkrediet minder dan 60 studiepunten bedraagt, kan je je leerkrediet eenmalig opnieuw opbouwen tot maximaal 60 studiepunten. Vanaf het academiejaar  dat volgt op het academiejaar waarin je je masterdiploma behaald hebt, wordt elk academiejaar 10 studiepunten toegevoegd aan je individuele leerkrediet.

  Meer informatie over het leerkrediet is te vinden in het onderwijs- en examenreglement bij artikel 8.1 en op http://onderwijs.vlaanderen.be/leerkrediet.

 • Financiële ondersteuning

  Studeren in het hoger onderwijs is niet goedkoop. Daarom bestaan er een aantal voorzieningen die helpen je studies te bekostigen. Als je door het bos de bomen niet meer ziet, kan je bij de sociale dienst van AP terecht voor bemiddeling en info op maat over studietoelages, kortingen, voorschotten, stuvo-toelagen en veel meer.

  Als je denkt in aanmerking te komen voor een beurs of problemen hebt met de financiering van je studies maak dan een afspraak via het onthaal van Stuvo (T +32 3 220 59 00). Doe dit zo snel mogelijk contact en wacht niet tot de deadline voor betaling van het studiegeld. Meer informatie en handleidingen zijn te vinden op de pagina financiële ondersteuning van AP.

  Een medewerker van de sociale dienst is ook aanwezig op welbepaalde uren op de kunstcampussen. Informeer je hierover bij het studentensecretariaat of op Digitap.

  Je kan laten berekenen of je recht hebt op een studietoelage en of je recht hebt op het verminderd studiegeld van de beursgerechtigde student. Je kan ook een lening aanvragen indien je het studiegeld niet kan betalen binnen de vastgestelde termijn.

  Het verminderd studiegeld van beursstudent mag betaald worden in volgende gevallen:
  1. bij verderzetten van studies aan de hogeschool als je voor het vorige academiejaar geregistreerd bent als beursstudent;
  2. bij inschrijving als nieuwe student indien je het bewijs kan voorleggen dat je het voorgaande jaar recht had op een studietoelage;
  3. als je een attest kan voorleggen van Stuvo AP.

  Meer info:  www.studietoelagen.be en www.centenvoorstudenten.be.