Audiation-based Learning | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Project
  • Audiation-based Learning

Audiation-based Learning

Audiation-based Learning: een Voorbereidende Studie op het Ontwikkelen van een ‘Music Learning Theory’ - gitaarmethode

In ons Deeltijds Kunstonderwijs (DKO), gebeurt instrumentale vorming nog steeds voornamelijk via notatie. Prominente muziekpedagogen zoals Kodály, Orff of Suzuki zijn echter voorstander van een ‘Sound before Sight and Theory after Practice’ aanpak. 

Edwin Gordon’s Music Learning Theory (MLT) is gestoeld op hetzelfde principe. Gordon voegde hier echter gedetailleerde leerdoelen aan toe (Learning Sequences) uitgewerkt in een objectieve taxonomie van muzikale patronen, progressief in moeilijkheid, om op het gehoor aan te leren. 

Deze muzikale patronen vervullen dezelfde functie in muziek als woorden in taal. Wanneer een kind blootgesteld wordt aan taal leert hij klanken nabootsen, brabbelen met losse woorden, betekenis verbinden aan woorden en denken in een taal. Slechts nadat een basis in taal gelegd is wordt lezen en schrijven aangeleerd. In muzikale context vertaalt dit zich naar: luisteren – improviseren – lezen – schrijven. 
Gordon definieert de muzikale equivalent van denken als ‘audiation’. “Het horen en begrijpen van muziek die niet fysiek aanwezig is of misschien nooit geweest is”. Het aanleren van muzikale patronen helpt om context te creëren en vormt de basis voor spontane muzikale expressie (improvisatie). Audiation maakt notatie minder abstract door auditieve associatie en zorgt voor meer diepgang bij interpretatie (lezen) en vergemakkelijkt het creatieproces via notatie (schrijven). 

Dit startproject fungeert als voorbereidende studie ter ontwikkeling van een gitaarmethode gebaseerd op MLT. Hierbij zullen methodes en repertoire uit het stilistisch diverse canon van de gitaar onderworpen worden aan de ‘Learning Sequences’ en vergeleken worden met bestaande MLT-instrumentmethodes.