Pierre Suremont (1762-1831): een vergeten Antwerps componist | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Project
  • Pierre Suremont (1762-1831): een vergeten Antwerps componist

Pierre Suremont (1762-1831): een vergeten Antwerps componist

De Antwerpse conservatoriumbibliotheek herbergt een uitgebreide collectie autografische manuscripten van de Antwerpse componist Pierre (Pieter, of Jan-Pieter) Suremont (1762-1831). Deze componist is tot op heden totaal onbekend, niet alleen bij het brede publiek, maar ook bij de gespecialiseerde historici en musicologen. Nochtans heeft Suremont zijn kwaliteiten als componist vroeger wel bewezen. Zo werd hij onder meer bekroond door het Koninklijk Nederlandsch Instituut voor zijn cantate De Toonkunst (1816).

Pierre Suremont (1762-1831): een vergeten Antwerps componist onderzoekt de eigenheid van Suremonts oeuvre, en de plaats die hij innam in het lokale, nationale en internationale muziekleven. Hiertoe worden in eerste instantie de autografische manuscripten bestudeerd. Op basis hiervan, en van externe contemporaine bronnen, wordt Suremonts biografie gereconstrueerd en wordt er een oeuvrelijst samengesteld. Suremonts partituren worden onderzocht en een representatief staal van zijn productie wordt gepubliceerd in een kritische editie. De bekendmaking van de resultaten van dit onderzoek wordt gekoppeld aan een historisch gedocumenteerde uitvoering.

Het lijdt geen twijfel dat het onderzoek naar Suremont een schat aan informatie zal opleveren over de Antwerpse en bij uitbreiding de nog weinig onderzochte ‘pre-Belgische’ (muziek)geschiedenis. Bovendien vindt het geplande onderzoek een belangrijke wetenschappelijke meerwaarde in het koppelen van muziekwetenschap aan uitvoeringspraktijk.