The thinking eye | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Project
  • The thinking eye

The thinking eye

Verschillende bestaande methoden uit de psychologie vertonen visuele componenten. Bijvoorbeeld hypnosemethoden als Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR), Visualisatietechnieken, Projectietesten als Rorschachtest en de Thematic Apperception Test (TAT) en het discours rond de blik in psychoanalytische literatuur.

De vraagstellingen voor dit onderzoek zijn enerzijds gericht op de visuele verschijning van deze methoden: Wie heeft deze beelden gemaakt? Hoe zijn ze ontstaan? Wat is hun uitwerking en op welke manier ligt deze besloten in het visuele? In hoeverre is hun werking actueel, bewezen of betwist?

Anderzijds vertrekt het onderzoek vanuit de instrumentele functie van het beeld. In visuele methoden uit de psychologie is het beeld nooit een doel op zich, zoals in de beeldende kunst, maar wordt ingezet omwille van zijn werking: persoonlijkheidsanalyse, gedragsverandering of zelfs genezing. Het experimentele karakter van dit interdisciplinaire onderzoek zal vertrekken vanuit de schilderkunst en reiken naar andere disciplines zoals de psychologie, kunstgeschiedenis, psychologische filosofie, neurowetenschap, semiotiek en visuele perceptie.

Hierbij is het essentieel om zowel psychologen, neurowetenschappers als andere experten te raadplegen en te betrekken bij het onderzoek. Ook tracht dit onderzoek de potentialiteit van een schilderkundige beeldtaal te exploreren in het licht van de menswetenschappen.

ONDERZOEKER(S)