ANTWERP ACADEMY ART SALE 2022 | AP School Of Arts Skip to main content
  • Home
  • Index
  • Event
  • ANTWERP ACADEMY ART SALE 2022

ANTWERP ACADEMY ART SALE 2022

ANTWERP ACADEMY ART SALE 2022
17.12 > 12:00-18:00

Unique chance to buy a work of art from one of our students during the cosiest art fair ever!

What started during the lockdown in 2020 as an online platform to help out the students of the Royal Academy of Fine Arts Antwerp to get extra funds in turbulent times, has become a regular staple in the cultural year programme.

Not only relevant because of the current global crises or the fact that the past editions were an overwhelming success... The Antwerp Academy Art Sale teaches students to think about forms of presentation and skills that can come in handy in the professional circuit.

Welcome! 


Unieke kans om een kunstwerk van een van onze studenten te kopen tijdens de gezelligste kunstbeurs ooit!

Wat tijdens de lockdown in 2020 begon als een online platform om de studenten van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen aan extra fondsen te helpen in woelige tijden, is uitgegroeid tot een vaste waarde in het culturele jaarprogramma.

Niet alleen relevant vanwege de huidige wereldwijde crisissen of het feit dat de voorbije edities een overweldigend succes waren... De Antwerp Academy Art Sale leert studenten ook nadenken over presentatievormen en vaardigheden die van pas kunnen komen in het professionele circuit.

Welkom!