Programma - Drama | AP School Of Arts Skip to main content
  • Home
  • Royal Conservatoire Antwerp
  • Drama
  • Index
  • Node
  • Programma - Drama

Programma - Drama

Bachelor Drama

Het opleidingsprogramma van de bachelor Drama kan je onderaan de pagina bekijken. Je kan ook, zodra de inhoud volledig gekend is, doorklikken op de ects-fiches per opleidingsonderdeel met daarin een omschrijving van de studieomvang, studietijd, onderwijsorganisatie, leerinhoud, toetsvormen en eindcompetenties.
De bachelor Drama bestaat uit een academische bachelor van 3 jaar of 180 studiepunten. Het programma is opgebouwd uit vier pijlers: stem & spraak, lichaam, theorie & reflectie en artistieke praktijk.


De vakken stem & spraak, lichaam en theorie & reflectie vinden over het algemeen in de voormiddagen plaats (theorie soms ook in de avond). Dat zijn vakken die doorheen het semester of het academiejaar doorlopen. De namiddagen zijn voorbehouden aan de vakken artistieke praktijk. Die vakken zijn modulair opgevat: je werkt telkens met een andere (gast)docent aan een project of artistiek praktijkblok. Die blokken eindigen vaak in een toon- of deelmoment. De docenten hebben nauwe banden met de actuele (kunst)praktijk.

Je kan kiezen tussen 3 verdiepende trajecten: Spelen & Maken, Verhalen & Maken, en Muziek & Maken.

Master Drama

De master Drama bestaat uit een academische master van 1 jaar of 60 studiepunten. Het opleidingsprogramma van de master kun je hieronder bekijken. Je kunt ook doorklikken op de ects-fiches per opleidingsonderdeel. Daarin vind je een omschrijving van de studieomvang, studietijd, onderwijsorganisatie, leerinhoud, toetsvormen en eindcompetenties.

Educatieve master Muziek & Podiumkunsten afstudeerrichting Drama

Teaching Artist Drama

De educatieve master Drama neemt twee academiejaren in beslag en komt overeen met 120 studiepunten. Heb je al een master Drama? Dan kan je het verkort traject volgen.

 

Opleidingsprogramma Drama Bachelor 1

 

Onderdeel Studiepunten
Gemeenschappelijk programma 54
STEM  
Stem & spraak 1 3
Zang/Zang voor sprekers 1 3
   
BEWEGING  
Lichamelijk Bewustzijn 1 3
Dans 1  3
   
THEORIE  
Onderzoek 1  3
Culturele Stromingen 1 3
Artist in Society 3
Geschiedenis van de performatieve kunsten 1  6
   
ARTISTIEKE PRAKTIJK  
Interdisciplinair project 1 3
Artistiek project 1   24
   
Keuzetrajecten 6
Of  
MUZIEK & MAKEN  
Instrument 3
Digitale en Muzikale Vorming 1 3
Of  
VERHALEN & MAKEN  
Schrijflabo 3
Medialabo 3
Of  
SPELEN & MAKEN  
Speltraining en Taalgevoeligheid 1  3
Ruimtelijk Bewustzijn 3