Projects - Teaching Artist Music | AP School Of Arts Skip to main content
  • Home
  • Royal Conservatoire Antwerp
  • Music and Performing Arts & Education
  • Educatieve master Muziek
  • Index
  • Projects

Projects

1. Educatief project

Educatief project is een bijzondere vorm van stage waarbij de student tijdens de inleidende lessen het kunsteducatieve veld en methodieken voor kunsteducatie leert kennen. Vervolgens zet de student (al dan niet in samenwerking met collega-studenten en eventueel domeinoverschrijdend) een educatief project op poten met een specifieke doelgroep buiten het reguliere kunstonderwijs (geen onderwijs in de kunsten maar onderwijs met de kunsten).

2015 - 2016

Educatieve omkadering dansvoorstelling Venn (in samenwerking met Paleis)

Door Carli Gellings (dans), Manon Avermaete (dans) en Siemen Van Gucht (muziek) met verschillende Antwerpse scholen. Slotmoment in Het Paleis.

Straattheater

Door Fée Roels (dans) en Jan-Pieter Crols (muziek) met een multiculturele school in Wondelgem. Slotmoment in de basisschool de Regenboog Wondelgem

Taal

Door Sam Vertommen (muziek) en Steven Savelkoels (dans) met okan-klassen Sint-Ursulalyceum Lier. Slotmoment in de Kapel Sint-Ursulalyceum van Lier.

2016 - 2017

Ik zie ik zie

Door Cami Moonen (drama),Fien Desmet (muziek) met verschillende okan-klassen uit Sint-Lodewijk Antwerpen. Slotmoment in deSingel. Dit project ontving het AER label.

‘kerst’feest

Door Elena Peters (drama) met asielzoekers uit het asielcentrum van Linkeroever. Slotmoment in het asielcentrum van Linkeroever.

de avonturiers (‘verhuisbegeleiding’)

Door Joep Conjaerts (drama) met klassen van de buso school Sint-Jozef ov4 te Antwerpen. Slotmoment in de vorm van een documentaire.

2. Art Educator in Residence

Art Educator in Residence is een talentontwikkelingsprogramma dat gecreëerd is in samenwerking met Musica, de lerarenopleidingen van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en deSingel. Jonge kunstenaars uit de specifieke lerarenopleidingen dans, drama en muziek van het KCA krijgen, binnen het opleidingsonderdeel Educatief Project, ondersteuning om nieuwe formats voor kunsteducatie en publieksparticipatie te ontwikkelen. Het programma richt zich op talentvolle kunststudenten met innovatieve ideeën inzake kunsteducatie. De samenwerking met deSingel garandeert visibiliteit voor de geselecteerde projecten.

De partners streven ernaar om deze residentiële werking op termijn te laten uitgroeien tot een kwaliteitslabel voor jonge kunsteducatoren. De drie partners engageren zich om het project onder de noemer ‘Art Educator in Residence’ in een exclusieve samenwerking uit te voeren en bekend te maken.

2017 - 2018

Vrij als een vogel

  • student: Lore Borremans (SLO dans)
  • Kinderen zijn nog verwonderd en stellen alles in vraag. Die nieuwsgierigheid en verwondering worden aangemoedigd, waarop de kinderen op ontdekkingstocht kunnen gaan in een klimaat waar zij zich goed voelen, waar ze niet in hokjes geduwd worden. De voorstelling is het gevolg van een intense samenwerking waarbij kinderen bovendien respectvol leren omgaan met het ander individu dat soms andere keuzes maakt. Vrij als een (vogel) draagt de stem van het kind: eerlijk, nieuwsgierig en onbevangen.

Toen De Goden Sliepen

  • student: Jolien Van De Sande (SLO drama)
  • A.d.h.v. de etappes in een verwerkingsproces vertelt ‘Toen De Goden Sliepen’ het relaas van de brute pech, de natuurlijke selectie of het allesverzengende fatum van een God in winterslaap.

3. Iedereen Componist

Drie jaar geleden sloegen het Conservatorium en de Kunstcampus deSingel de handen in elkaar voor een uniek creatief project: ‘Iedereen Componist’. Hierin worden jonge kinderen aangemoedigd en geholpen om muzikaal te improviseren en componeren in een open en inspirerende omgeving.

Alle deelnemers worden uitgenodigd op een gratis, interactieve Doe-Dag in deSingel: een inspirerende en muzikale dag vol workshops, coachings en kleine toon-en-deelmomenten. Dit moedigt kinderen van alle sociale klassen aan, met of zonder muzikale voorkennis, om te zingen en muziek te maken in een artistieke omgeving, omkaderd door docenten en studenten van de Specifieke Lerarenopleiding. Daarnaast krijgt een kleinere selectie deelnemers de kans om een intensiever parcours van coaching sessies te volgen bij de docenten en studenten uit de Compositie-afdeling. Gedurende een aantal maanden werken ze samen op basis van hun eigen muzikale ideeën, krijgen ze tips en tricks en werken ze toe naar een grote voorstelling in de Witte Zaal, samen met studenten drama en een professionele jeugdmuziektheaterschrijver en -regisseur.

www.iedereencomponist.be

Een workshop met docent compositie Wim Henderickx:

De DoeDag 2017:

4. Oujda

In 2017 startte de Specifieke Lerarenopleiding Muziek een projectgerichte samenwerking op met de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord van Hoboken. In het kader van de instrumentstage binnen de SLO trok deze Vlaamse delegatie naar het Conservatoire Régional d’Oujda in Marokko om daar gedurende een aantal dagen een reeks intensieve workshops te geven aan de leerlingen. Daarbij worden de studenten uitgedaagd om in een totaal nieuwe omgeving en in een andere taal hun pedagogische training uit de cursussen vakdidactiek initiatie, AMV/AMC en groepsmusiceren in de praktijk om te zetten. Gecombineerd met instrumentgerichte toepassingen voor piano, saxofoon, percussie en gitaar, werken ze lessen uit met alternatieve werkvormen en lesinhouden rond creativiteit voor een enthousiast publiek van Marokkaanse kinderen van 6 tot 18 jaar. Terzelfdertijd worden ze door de plaatselijke lesgevers geïntroduceerd in Arabische muziek en boksen ze gezamenlijk op enkele dagen tijd een klein Noord-Zuid-concert in elkaar, verzorgd door leerlingen, studenten en docenten. Een intensieve en onvergetelijke ervaring voor onze studenten!

5. Compositie/Chroreografie

In het opleidingsonderdeel compositie/choreografie worden een aantal denk- en werkwijzen aangeboden om op een originele, dynamische manier met choreografie om te gaan. Tijdens een lichtworkshop leren studenten onder begeleiding van een theatertechnicus een lichtplan maken in functie van hun choreografie. De studenten compositie/choreografie organiseren als examen hun eigen voorstelling. Deze voorstelling wordt gecreëerd met dansers die ze zelf uitkiezen en waarmee ze een choreografisch proces aangaan. Deze dansers komen van verschillende doelgroepen en achtergronden en hebben verschillende technische mogelijkheden. De bedoeling is dat tijdens deze voorstelling alle verworven competenties van de cursus Compositie/Choreografie worden getoond. 

2013 - 2014

Danaé Bosman  - Quick   
Danaé Werkte met 7 jongens van 9, 10 en 11 jaar
Een abstracte choreografie rond weerstand,  chaos, stimuleren om te dansen en durf. De leefwereld van 9,10,11 jarige jongens als thema.

2015 - 2016

Lot Janssen – Ket
Lot  werkte met een groep kinderen van verschillende culturen en achtergronden uit Molenbeek. Het thema van haar choreografie/onderzoek was Brussel als speeltuin. Ze gebruikte verschillende standbeelden uit Brussel als startpunt en de kaart van de Brusselse Metro als ruimtegebruik.

Fée Roels – Sweet Dreams
Een sculpturele choreografie die vooral ruimtelijk werkt, een abstract lijnenspel met duidelijke opbouw. Vrouwelijk, humor, uitdagend en conceptueel.

Internationale Dag van de Dans
Op 29 april 2018 is het de Internationale Dag van de Dans en ook het examen Compositie/choreografie. 7 studenten van de Specifieke Lerarenopleiding werken met 7 totaal verschillende doelgroepen en met dansers van totaal verschillende achtergronden en ervaringen aan een voorstelling die verrast, ontroert en verwondert. 

De studenten krijgen de kans om op zoek te gaan naar hun eigen, persoonlijke choreografische stem en mogen hun eigen groep uitkiezen of samenstellen. Elk jaar komen er weer verrassende resultaten uit de bus en ook dit jaar belooft het weer een unieke voorstelling te worden.

Voorstelling studenten academiejaar 2017-2018: zaterdag 28 april 2018, 19u, Gele zaal.