Missie en visie Koninklijk Conservatorium Antwerpen | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijk Conservatorium Antwerpen
  • Index
  • Missie en visie

Missie en visie

Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen biedt, als enige Vlaamse ‘School of Arts’, hogere opleidingen aan in Dans, Drama en Muziek, gekoppeld aan de overeenkomstige Educatieve Masteropleidingen en een overkoepelende onderzoekswerking. 

De opleidingen Dans, Drama en Muziek, de overeenkomstige Educatieve masteropleidingen en de overkoepelende onderzoekswerking van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen begeleiden en vormen gepassioneerde en geëngageerde talenten tot professionele kunstenaars, kunstenaar-leraars en onderzoekers in de kunsten met een uitgesproken artistieke, pedagogische en onderzoekende persoonlijkheid. Docenten, studenten en onderzoekers onderscheiden zich door een sterke focus op de voortdurende ontwikkeling van het eigen artistieke parcours, op het verwerven van expertise met een duidelijke visie en op de interactie met een breed maatschappelijk veld.

Onderwijs, onderzoek en de artistieke praxis worden zowel vanuit een doorgedreven specialisatie als interdisciplinair benaderd…

Via uitmuntend onderwijs kan elke student zich maximaal ontwikkelen op het vlak van artistieke excellentie, creativiteit, métier en reflectieve en communicatieve competenties. Een gerenommeerd en zeer gemotiveerd docenten- en onderzoekskorps zorgt voor een doorgedreven coaching binnen de discipline, met oog voor elk individueel profiel. De unieke cohabitatie van verschillende kunsten binnen de Kunstcampus deSingel en de verbondenheid met de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten bieden daarenboven een vruchtbare en inspirerende voedingsbodem voor iinterdisciplinaire samenwerking.
Een sterke band tussen onderwijs en onderzoek en interactie met het werkveld zorgen voor permanente vernieuwing binnen de opleidingsprogramma’s, met oog voor de sociale, artistieke, economische en maatschappelijke evoluties .

… en gepositioneerd in een (inter)nationale, grootstedelijke en lokale context.

Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen plaatst zich in het centrum van maatschappelijke verandering door de verankering in een breed netwerk van zowel internationale topinstellingen voor kunstproductie en –presentatie, onderwijs en onderzoek, als toonaangevende lokale organisaties en kunstenaars. In cohabitatie met deSingel en tal van andere kunstorganisaties vormt het Koninklijk Conservatorium Antwerpen een bruisende internationale biotoop voor zowel professionele artiesten als aanstormend talent.