Doctoraatsaanvraag indienen | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
  • Doctoraatsaanvraag indienen

Doctoraatsaanvraag indienen

De Raden van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en Koninklijk Conservatorium Antwerpen (Schools of Arts AP Hogeschool) lanceren, in samenwerking met ARIA (UAntwerpen), een oproep tot het indienen van aanvragen voor doctoraatsmandaten (onder voorbehoud van vernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst tussen de UAntwerpen en de Schools of Arts).

  • Akkoord promotoren en onderzoeksgroep: voor 1 februari 2023
  • Deadline indienden aanvragen: 1 maart 2023 (12:00)
  • Start mandaten: 15 september 2023

Doctoraatsmandaten 2023
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

In 2023 zullen er twee doctoraatsmandaten ter beschikking gesteld worden door de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen/AP Hogeschool (start 15/09/2023).

Voorwaarden

— De aanvrager van een doctoraatsmandaat is kunstenaar of ontwerper en houder van een relevant Masterdiploma (of gelijkgesteld equivalent) in de Beeldende Kunsten, Muziek of Podiumkunsten. Hij/zij verricht onderzoek met vraagstellingen en methodologie gesitueerd in of voortkomend uit de eigen artistieke of ontwerpmatige praktijk, en met de nodige zin voor discursiviteit.
— Het ingediende doctoraatsvoorstel aan te sluiten bij de missie/visie van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, deze mee te onderschrijven en verder te ontwikkelen.
— Het ingediende doctoraatsvoorstel dient te passen binnen de visie van ARIA. Indien de Schools of Arts een artistieke toelatingsproef organiseert, is het slagen in die proef een bijkomende voorwaarde.
— De aanvrager bevindt zich in de mogelijkheid om in dienst te treden van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen/AP Hogeschool en zich gedurende 4 academiejaren te engageren in een contractuele tewerkstelling (50% onderzoeksopdracht + 20% onderwijsopdracht).

Doctoraatsaanvraag indienen (deadline 1 maart 2023)

Tijdspad voorbereiding aanvraag & formele vereisten
Aanvragen die per 1 maart worden ingediend, worden verwacht ingebed te zijn in een (of meerdere) onderzoeksgroep(en), begeleid te worden door twee promotoren (UAntwerpen en Academie) en formeel aan alle vereisten te voldoen. Voor de goede gang van zaken zijn de te ondernemen stappen daartoe gebonden aan volgend tijdspad:
1. Neem geruime tijd voor de deadline contact op met de voorzitter(s) / coördinator(en) van de onderzoeksgroep(en) waar je aansluiting bij wenst zodat zij op de hoogte zijn van je aanvraag en je kunnen informeren of ze je aanvraag al dan niet willen ondersteunen. Onderzoeksgroepen kunnen ook assisteren in de zoektocht naar je twee promotoren. Ten laatste op 1 februari 2023 zou je één promotor uit de UAntwerpen en één uit de School of Arts bereid moeten hebben gevonden je kandidatuur en onderzoeksvoorstel te ondersteunen.
2. Je dient je aanvraag in ten laatste op 1 maart 2023 - 12u. Bij indiening is een handtekening van je promotoren (UAntwerpen en Academie) vereist opdat je aanvraag formeel in orde zou zijn. Ook is het aangewezen dat de voorzitter(s) / coördinator(en) van de onderzoeksgroep(en) die je voorstel steun(t)(en) de aanvraag mede ondertekenen (zie formulier).

Meer info over de missie/visie.
Bijlage: Vlaamse onderzoeksdisciplinelijst

Aanvraag indienen: wijze & deadline
Aanvragen dienen te gebeuren via het Aanvraagformulier Doctoraatsmandaat. Heb je vragen over dit formulier of de procedure, contacteer diensthoofd onderzoek Els De bruyn: els.debruyn@ap.be

Het ingevulde en ondertekende formulier (Word & pdf) bezorg je voor 1 maart 2023 - 12u aan het diensthoofd onderzoek Els De bruyn: els.debruyn@ap.be

Selectieprocedure

Aanvragen dienen te voldoen aan alle vereisten om in aanmerking te komen voor de selectieprocedure. Kandidaten worden gebriefd over het verloop en timing van deze procedure na indiening. De procedure kan voorzien in een interview door de externe Leescommissie die de aanvragen beoordeelt, al dan niet in combinatie met een artistieke proef.

Tijdspad selectieprocedure
1 maart 2023: deadline indienen
April/mei: evaluatie door Leescommissie en interviews
Mei: beslissing onderzoeksraad toekenning doctoraatsmandaten
Juni: bekrachtiging Sofa Raad toekenning doctoraatsmandaten en communicatie beslissing aan kandidaten
September: start 4-jarig doctoraatsonderzoek


Doctoraatsmandaten 2023
Koninklijk Conservatorium Antwerpen

Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen kent in 2022 drie doctoraatsmandaten toe (halftijdse aanstelling als onderzoeksmedewerker gedurende vier academiejaren, start 15/09/2023).

Voorwaarden

— De aanvrager van een doctoraatsmandaat is kunstenaar of ontwerper en houder van een relevant Masterdiploma (of gelijkgesteld equivalent) in de Beeldende Kunsten, Muziek of Podiumkunsten. Hij/zij verricht onderzoek met vraagstellingen en methodologie gesitueerd in of voortkomend uit de eigen artistieke of ontwerpmatige praktijk, en met de nodige zin voor discursiviteit.
— Het ingediende doctoraatsvoorstel aan te sluiten bij de missie/visie van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, deze mee te onderschrijven en verder te ontwikkelen.
— Het ingediende doctoraatsvoorstel dient te passen binnen de visie van ARIA. Indien de Schools of Arts een artistieke toelatingsproef organiseert, is het slagen in die proef een bijkomende voorwaarde.
— De aanvrager bevindt zich in de mogelijkheid om in dienst te treden van de Koninklijk Conservatorium Antwerpen/AP Hogeschool en zich gedurende 4 academiejaren te engageren in een contractuele tewerkstelling (50% onderzoeksopdracht).

Doctoraatsaanvraag indienen (deadline 1 maart 2023)

Tijdspad voorbereiding aanvraag & formele vereisten
Aanvragen die per 1 maart worden ingediend, worden verwacht ingebed te zijn in een (of meerdere) onderzoeksgroep(en), begeleid te worden door twee promotoren (UAntwerpen en Conservatorium) en formeel aan alle vereisten te voldoen. Voor de goede gang van zaken zijn de te ondernemen stappen daartoe gebonden aan volgend tijdspad:
1. Neem geruime tijd voor de deadline contact op met de voorzitter(s) / coördinator(en) van de onderzoeksgroep(en) waar je aansluiting bij wenst zodat zij op de hoogte zijn van je aanvraag en je kunnen informeren of ze je aanvraag al dan niet willen ondersteunen. Onderzoeksgroepen kunnen ook assisteren in de zoektocht naar je twee promotoren. Ten laatste op 1 februari 2023 zou je één promotor uit de UAntwerpen en één uit de School of Arts bereid moeten hebben gevonden je kandidatuur en onderzoeksvoorstel te ondersteunen.
2. Je dient je aanvraag in ten laatste op 1 maart 2023 - 12u. Bij indiening is een handtekening van je promotoren (UAntwerpen en Conservatorium) vereist opdat je aanvraag formeel in orde zou zijn. Ook is het aangewezen dat de voorzitter(s) / coördinator(en) van de onderzoeksgroep(en) die je voorstel steun(t)(en) de aanvraag mede ondertekenen (zie formulier).

Meer info over de missie/visie.
Bijlage: Vlaamse onderzoeksdisciplinelijst

Aanvraag indienen: wijze & deadline 
Aanvragen dienen te gebeuren via het Aanvraagformulier Doctoraatsmandaat. Heb je vragen over dit formulier of de procedure, contacteer het diensthoofd onderzoek Kevin Voets kevin.voets@ap.be.

Het ingevulde en ondertekende formulier (Word & pdf) bezorg je voor 1 maart 2023 - 12u aan het diensthoofd onderzoek Kevin Voets: kevin.voets@ap.be

Specifiek voor doctoraten in Muziek is er de internationale doctoraatsopleiding docARTES (een samenwerking tussen de Universiteiten van Leuven, Antwerpen en Leiden, de conservatoria van Leuven, Antwerpen, Den Haag en Amsterdam en het Orpheus Instituut in Gent).


Doctoraatsonderzoek zonder mandaat
Koninklijk Conservatorium Antwerpen

Vrije aanvraag (deadline 1 maart 2023)

Naast de bezoldigde mandaten, bestaat er bij de het Koninklijk Conservatorium Antwerpen de mogelijkheid om te doctoreren met externe financiering. Je reageert dan niet op een van de openstaande calls. De aanvraag verloopt eveneens via het hoofd onderzoek Kevin Voets (kevin.voets@ap.be). Er kan door de Schools of Arts een beperking van het aantal extern gefinancierde trajecten ingesteld worden. Win dus altijd vooraf informatie in.

Tijdspad voorbereiding aanvraag & formele vereisten
Aanvragen die per 1 maart worden ingediend, worden verwacht ingebed te zijn in een (of meerdere) onderzoeksgroep(en), begeleid te worden door twee promotoren (UAntwerpen en Conservatorium) en formeel aan alle vereisten te voldoen. Voor de goede gang van zaken zijn de te ondernemen stappen daartoe gebonden aan volgend tijdspad:
1. Neem geruime tijd voor de deadline contact op met de voorzitter(s) / coördinator(en) van de onderzoeksgroep(en) waar je aansluiting bij wenst zodat zij op de hoogte zijn van je aanvraag en je kunnen informeren of ze je aanvraag al dan niet willen ondersteunen. Onderzoeksgroepen kunnen ook assisteren in de zoektocht naar je twee promotoren. Ten laatste op 1 februari 2023 zou je één promotor uit de UAntwerpen en één uit de School of Arts bereid moeten hebben gevonden je kandidatuur en onderzoeksvoorstel te ondersteunen.
2. Je dient je aanvraag in ten laatste op 1 maart 2023 - 12u. Bij indiening is een handtekening van je promotoren (UAntwerpen en Conservatorium) vereist opdat je aanvraag formeel in orde zou zijn. Ook is het aangewezen dat de voorzitter(s) / coördinator(en) van de onderzoeksgroep(en) die je voorstel steun(t)(en) de aanvraag mede ondertekenen (zie formulier).

Meer info over de missie/visie.
Bijlage: Vlaamse onderzoeksdisciplinelijst

Aanvraag indienen: wijze & deadline
Aanvragen dienen te gebeuren via het Aanvraagformulier Doctoraatsmandaat. Heb je vragen over dit formulier of de procedure, contacteer het diensthoofd onderzoek KCA Kevin Voets kevin.voets@ap.be.

Het ingevulde en ondertekende formulier (Word & pdf) bezorg je voor 1 maart 2023 - 12u aan het diensthoofd onderzoek Kevin Voets: kevin.voets@ap.be