Missie en visie - Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
  • Index
  • Missie en visie

Missie en visie

De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen: een huis voor de kunst en een internationale biotoop

De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten ontstond in 1663 op initiatief van een kunstenaar, David Teniers de Jonge. Ze is een van de eerste kunstscholen ter wereld en heeft, met haar unieke historische campus in Antwerpen als uitvalsbasis, naam en faam verworven met haar onderwijsprogramma’s en onderzoeksprojecten. Daarnaast profileert de Academie zich als een actieve speler in het culturele veld.

Als geïnspireerde en inspirerende biotoop, gelegen in het hart van een internationale havenstad, wil de Academie haar studenten vormen tot kritische en creatieve kunstenaars, ontwerpers, onderzoekers en educatoren die zich engageren en manifesteren in een snel veranderende kunstwereld en een maatschappij. Met haar waaier aan bachelor- en masterprogramma's in de vrije en de toegepaste kunsten, haar educatieve master en haar doctoraatsprogramma heeft ze alles in huis om dit te doen.

De Academie heeft als kunstenaars- en onderzoekerscollectief de ambitie een internationale, dynamische en passionele leef-, denk- en werkomgeving te zijn waar alle belanghebbenden, studenten en medewerkers, zich optimaal betrokken weten bij alle aspecten van de werking en er op een transparante en open manier gecommuniceerd en samengewerkt wordt.

Een excellente kunstpraktijk floreert in een proces waarin materiële en mentale verdieping in dialoog treden. Een stevige onderbouwde atelierwerking, een grondige theoretische omkadering en nauwe samenwerkingen met lokale, nationale en internationale partners staan garant voor een vinger aan de pols van het beeldend en ontwerpend kunstonderwijs. Onderzoeks- en doctoraatsprojecten bevragen en verleggen de grenzen van de kunst- en ontwerppraktijk. Artistieke en educatieve projecten en publicaties garanderen de verspreiding van deze expertise.

Met het oog op een excellent, innovatief kunst- en ontwerponderwijs en een kwalitatief, grensverleggend artistiek onderzoek wil de Academie haar historische pioniersrol bestendigen en continueren. Dit alles met aandacht voor de artistieke, culturele en maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen, en in aansluiting met de strategische missie van de AP Hogeschool.

Verder bouwend op haar artistieke en pedagogische expertise en met het oog op de actuele uitdagingen wil de Academie haar missie verder zetten door te streven naar meer ambitie, assertiviteit en adaptiviteit. Daarbij zetten we specifiek in op de domeinen duurzaamheid, diversiteit en Do It Yourself/Do It Together. Samen vormen deze zes spectra (3 x A en 3 x D) de kern van onze beleidsvisie voor de komende vijf jaren.

Johan Pas
Hoofd Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen


Consulteer het 'Jaarverslag 2021' via DEZE LINK.