Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
  • Onderzoeksaanvraag indienen

Onderzoeksaanvraag indienen

De Raad van de School of Arts Koninklijke Academie voor Schone Kunsten - Koninklijk Conservatorium Antwerpen lanceert een oproep tot het indienen van onderzoeksaanvragen voor projecten met als startdatum 16 september 2020.

 

De deadline voor indiening van de aanvragen is 2 december 2019, 12:00.
 
Er worden drie soorten onderzoeksoproepen uitgeschreven: éénjarige onderzoeksprojecten, tweejarige onderzoeksprojecten en startprojecten. De eerstvolgende oproep voor doctoraatsmandaten wordt in het voorjaar van 2020 uitgeschreven.

1) Eénjarige projecten

- Eénjarige projecten hebben tot doel onderzoekers, docenten en studenten beperkte afgebakende projecten te laten opzetten, met een duidelijke onderzoeksgerichtheid.
- Het project dient ingebed te zijn in het lopende onderzoek en/of in de bestaande onderzoeksgroepen van de Schools of Arts.
-  Een éénjarig project kan zich richten op valorisatie, disseminatie en/of communicatie van een lopende onderzoek en/of van onderzoekslijnen die in de nabije toekomst meer uitgebouwd kunnen worden. De organisatie van een studiedag, symposium, festival, onderzoeksweek, onderzoeksdag, event … die/dat al dan niet gepaard gaat met een publicatie (papier of digitaal, website, flyer, affiche, onderzoekspublicatie, uitgave, opname, …), behoren tot de mogelijkheden, maar een voorstel moet steeds blijk geven van een manifeste onderzoeksgerichtheid.
- Er kan een maximum budget van €22.500 per project worden aangevraagd.
- Onder voorbehoud van voldoende financiering wordt ernaar gestreefd 12 éénjarige projecten op te starten in 2020.
Download het aanvraagformulier voor éénjarige projecten.
 

2) Tweejarige projecten

- Dit type project heeft tot doel onderzoekers en docenten tweejarige projecten te laten opzetten.
- Het project dient ingebed te zijn in het lopende onderzoek en/of in de bestaande onderzoeksgroepen van de Schools of Arts.
- Er kan een maximum budget van €22.500/jaar worden aangevraagd (€45.000 in totaal).
- Onder voorbehoud van voldoende financiering wordt er naar gestreefd 16 onderzoeksprojecten op te starten in 2020.
Download het aanvraagformulier voor tweejarige projecten.

3) Startprojecten

- Startprojecten hebben als doelgroep beginnende onderzoekers en aspirant doctorandi. Bedoeling is het uitwerken van een doctoraatsvoorstel en –aanvraag en/of de voorbereiding van een uitgebreid onderzoeksvoorstel te ondersteunen.
- Startprojecten omvatten een ondersteuning van max. €10.000 gedurende 1 jaar.
- Onder voorbehoud van voldoende financiering wordt er naar gestreefd 4 startprojecten op te starten in 2020.
Download het aanvraagformulier voor startprojecten.

Verdere informatie

- Handleiding voor het invullen van het aanvraagformulier.
- De Vlaamse onderzoeksdisciplinelijst.
- Informatie m.b.t. het begroten van productiekosten aan KCA.
- Het reglement aangaande de Interne Onderzoeksmiddelen van de Schools of Arts van AP
- Voor meer informatie, contacteer Els De bruyn (KAA) of Kevin Voets (KCA)
 

Procedure

- Aanvragen worden uitsluitend digitaal ingediend op 2 december, 12.00u, middels 2 elektronische versies (WORD EN PDF formaat) per e-mail aan kevin.voets@ap.be (KCA) of els.debruyn@ap.be (KAA).
- De Diensthoofden Onderzoek stellen vast of de indieningsprocedure correct gevolgd werd en de binnengekomen dossiers formeel in orde zijn (art. 16 Onderzoeksreglement).
- De Onderzoeksraad KAA-KCA wordt geconsulteerd met betrekking tot de relevantie van de aanvraagdossiers tot het gezamenlijk onderzoekbeleid. Enkel voorstellen die als relevant worden beoordeeld door de Onderzoeksraad van de Schools of Arts worden voorgelegd ter verdere behandeling aan een bevoegde leescommissie.
- De ingediende en als relevant beoordeelde projecten worden beoordeeld en gerangschikt door een bevoegde leescommissie. De leden van de leescommissie worden belast met het opstellen van een rangschikking van de verschillende ingediende projecten. Deze rangschikking geldt als een advies aan de Onderzoeksraad en de Raden van de Schools of Arts, die beslissen over de opstart en financiering van de ingediende projecten.
- Er wordt naar gestreefd in maart 2020 te beslissen over de onderzoeksprojecten die per 16 september 2020 kunnen opgestart worden.
- Uitgebreide beschrijving van de procedure vindt u in het Onderzoeksreglement, artikel 17.
 
Indien u een voorstel wil voorbereiden, gelieve het Diensthoofd Onderzoek van uw School of Arts hiervan op de hoogte te stellen vóór oktober 2019. Hij/Zij is eveneens beschikbaar voor advies of het beantwoorden van vragen over de aanvraagformulieren en de procedure.
 
 
voor Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen: Els De bruyn, T: 03 213 71 20
voor Koninklijk Conservatorium Antwerpen: Kevin Voets, T: 03 244 18 27