Onderzoeksaanvraag indienen | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
  • Onderzoeksaanvraag indienen

Onderzoeksaanvraag indienen

De Raden van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en Koninklijk Conservatorium Antwerpen (Schools of Arts) lanceren een oproep tot het indienen van aanvragen voor onderzoeksprojecten met als startdatum 19 september 2022.

 

De deadline voor indiening van de aanvragen is 1 december 2021, 12:00.
 
Er worden drie soorten onderzoeksoproepen uitgeschreven: éénjarige onderzoeksprojecten, tweejarige onderzoeksprojecten en startprojecten.
Aanvragen worden verwacht ingebed te zijn in een (of meerdere) onderzoeksgroep(en), begeleid te worden door een promotor en formeel aan alle vereisten te voldoen. 
 

1) Eénjarige projecten

- Eenjarige onderzoeksprojecten hebben tot doel onderzoekers eenjarige projecten te laten opzetten. 
- Het project dient ingebed te zijn in het lopende onderzoek en/of in de bestaande onderzoeksgroepen van de Schools of Arts.
- Er kan een maximum budget van €22.500 per project worden aangevraagd.
- Onder voorbehoud van voldoende financiering wordt ernaar gestreefd 12 éénjarige projecten op te starten in 2022.
Download het aanvraagformulier voor éénjarige projecten.
 

2) Tweejarige projecten

- Tweejarige onderzoeksprojecten hebben tot doel onderzoekers tweejarige projecten te laten opzetten.
- Het project dient ingebed te zijn in het lopende onderzoek en/of in de bestaande onderzoeksgroepen van de Schools of Arts.
- Er kan een maximum budget van €22.500/jaar worden aangevraagd (€45.000 in totaal).
- Onder voorbehoud van voldoende financiering wordt er naar gestreefd 16 tweejarige onderzoeksprojecten op te starten in 2022.
Download het aanvraagformulier voor tweejarige projecten.


3) Startprojecten

- Startprojecten hebben als doelgroep beginnende onderzoekers en aspirant doctorandi. Bedoeling is het uitwerken van een doctoraatsvoorstel en –aanvraag en/of de voorbereiding van een uitgebreider onderzoeksvoorstel te ondersteunen.
- Startprojecten omvatten een ondersteuning van max. €10.000 gedurende 1 jaar.
- Onder voorbehoud van voldoende financiering wordt er naar gestreefd 4 startprojecten op te starten in 2022.
Download het aanvraagformulier voor startprojecten.

 

Verdere informatie

- Handleiding voor het invullen van het aanvraagformulier
- De Vlaamse onderzoeksdisciplinelijst
- Informatie m.b.t. het begroten van productiekosten aan het Conservatorium
- Het reglement aangaande de Interne Onderzoeksmiddelen van de Schools of Arts van AP
- Deontologische code Onderzoek Schools of Arts
- Voor meer informatie, contacteer Els De bruyn (Diensthoofd Onderzoek Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen) of Kevin Voets (Diensthoofd Onderzoek Koninklijk Conservatorium Antwerpen) (zie onderaan)
 

Procedure

- Aanvragen worden uitsluitend digitaal ingediend ten laatste op 1 december 2021, 12.00u, middels 2 elektronische versies (WORD en PDF formaat) per e-mail aan kevin.voets@ap.be (Conservatorium) of els.debruyn@ap.be (Academie).
- De Diensthoofden Onderzoek stellen vast of de indieningsprocedure correct gevolgd werd en de binnengekomen dossiers formeel in orde zijn (art. 16 Onderzoeksreglement).
- De Onderzoeksraad Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen - Koninklijk Conservatorium Antwerpen wordt geconsulteerd met betrekking tot de relevantie van de aanvraagdossiers tot het gezamenlijk onderzoeksbeleid. Enkel voorstellen die als relevant worden beoordeeld door de Onderzoeksraad van de Schools of Arts worden voorgelegd ter verdere behandeling aan een bevoegde leescommissie.
- De ingediende en als relevant beoordeelde projecten worden beoordeeld en gerangschikt door een bevoegde leescommissie. De leden van de leescommissie worden belast met het opstellen van een rangschikking van de verschillende ingediende projecten. Deze rangschikking geldt als een advies aan de Onderzoeksraad en de Raden van de Schools of Arts, die beslissen over de opstart en financiering van de ingediende projecten.
- Er wordt naar gestreefd in maart 2022 te beslissen over de onderzoeksprojecten die per 19 september 2022 kunnen opgestart worden.
- Uitgebreide beschrijving van de procedure vindt u in het Onderzoeksreglement, artikel 17.
 

Voorwaarden

- Het ingediende onderzoeksvoorstel dient aan te sluiten bij de missie/visie van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, deze mee te onderschrijven en verder te ontwikkelen.
- De aanvrager bevindt zich in de mogelijkheid om in dienst te treden van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen/Koninklijk Conservatorium Antwerpen/AP Hogeschool en zich gedurende de looptijd van het project te engageren in een contractuele tewerkstelling.


Indien u een voorstel wil voorbereiden, gelieve het Diensthoofd Onderzoek van uw School of Arts hiervan op de hoogte te stellen vóór oktober 2021. Hij/zij is eveneens beschikbaar voor advies of het beantwoorden van vragen over de aanvraagformulieren en de procedure:

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
Els De bruyn - Diensthoofd Onderzoek
els.debruyn@ap.be
+32 (0)3 213 71 20

Koninklijk Conservatorium Antwerpen
Kevin Voets - Diensthoofd Onderzoek
kevin.voets@ap.be
+32 (0)3 244 18 27