Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
  • Onderzoeksaanvraag indienen

Onderzoeksaanvraag indienen

De Raden van de Schools of Arts Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en Koninklijk Conservatorium Antwerpen lanceren een oproep tot het indienen van aanvragen voor onderzoeksprojecten met als startdatum 16 september 2021.

 

De deadline voor indiening van de aanvragen is 1 december 2020, 12:00.
 
Er worden drie soorten onderzoeksoproepen uitgeschreven: éénjarige onderzoeksprojecten, tweejarige onderzoeksprojecten en startprojecten.
Aanvragen worden verwacht ingebed te zijn in een (of meerdere) onderzoeksgroep(en), begeleid te worden door een promotor en formeel aan alle vereisten te voldoen. 
 

1) Eénjarige projecten

- Eenjarige onderzoeksprojecten hebben tot doel onderzoekers eenjarige projecten te laten opzetten. 
- Het project dient ingebed te zijn in het lopende onderzoek en/of in de bestaande onderzoeksgroepen van de Schools of Arts.
- Er kan een maximum budget van €22.500 per project worden aangevraagd.
- Onder voorbehoud van voldoende financiering wordt ernaar gestreefd 12 éénjarige projecten op te starten in 2021.
Download het aanvraagformulier voor éénjarige projecten.
 

2) Tweejarige projecten

- Tweejarige onderzoeksprojecten hebben tot doel onderzoekers tweejarige projecten te laten opzetten.
- Het project dient ingebed te zijn in het lopende onderzoek en/of in de bestaande onderzoeksgroepen van de Schools of Arts.
- Er kan een maximum budget van €22.500/jaar worden aangevraagd (€45.000 in totaal).
- Onder voorbehoud van voldoende financiering wordt er naar gestreefd 16 onderzoeksprojecten op te starten in 2021.
Download het aanvraagformulier voor tweejarige projecten.


3) Startprojecten

- Startprojecten hebben als doelgroep beginnende onderzoekers en aspirant doctorandi. Bedoeling is het uitwerken van een doctoraatsvoorstel en –aanvraag en/of de voorbereiding van een uitgebreider onderzoeksvoorstel te ondersteunen.
- Startprojecten omvatten een ondersteuning van max. €10.000 gedurende 1 jaar.
- Onder voorbehoud van voldoende financiering wordt er naar gestreefd 4 startprojecten op te starten in 2021.
Download het aanvraagformulier voor startprojecten.

 

Verdere informatie

- Handleiding voor het invullen van het aanvraagformulier
- De Vlaamse onderzoeksdisciplinelijst
- Informatie m.b.t. het begroten van productiekosten aan KCA
- Het reglement aangaande de Interne Onderzoeksmiddelen van de Schools of Arts van AP
- Deontologische code Onderzoek Schools of Arts
- Voor meer informatie, contacteer Els De bruyn (Diensthoofd Onderzoek Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen) of Kevin Voets (Diensthoofd Onderzoek Koninklijk Conservatorium Antwerpen) (zie onderaan)
 

Procedure

- Aanvragen worden uitsluitend digitaal ingediend ten laatste op 1 december 2020, 12.00u, middels 2 elektronische versies (WORD en PDF formaat) per e-mail aan kevin.voets@ap.be (Conservatorium) of els.debruyn@ap.be (Academie).
- De Diensthoofden Onderzoek stellen vast of de indieningsprocedure correct gevolgd werd en de binnengekomen dossiers formeel in orde zijn (art. 16 Onderzoeksreglement).
- De Onderzoeksraad Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen - Koninklijk Conservatorium Antwerpen wordt geconsulteerd met betrekking tot de relevantie van de aanvraagdossiers tot het gezamenlijk onderzoeksbeleid. Enkel voorstellen die als relevant worden beoordeeld door de Onderzoeksraad van de Schools of Arts worden voorgelegd ter verdere behandeling aan een bevoegde leescommissie.
- De ingediende en als relevant beoordeelde projecten worden beoordeeld en gerangschikt door een bevoegde leescommissie. De leden van de leescommissie worden belast met het opstellen van een rangschikking van de verschillende ingediende projecten. Deze rangschikking geldt als een advies aan de Onderzoeksraad en de Raden van de Schools of Arts, die beslissen over de opstart en financiering van de ingediende projecten.
- Er wordt naar gestreefd in maart 2021 te beslissen over de onderzoeksprojecten die per 16 september 2021 kunnen opgestart worden.
- Uitgebreide beschrijving van de procedure vindt u in het Onderzoeksreglement, artikel 17.
 
Indien u een voorstel wil voorbereiden, gelieve het Diensthoofd Onderzoek van uw School of Arts hiervan op de hoogte te stellen vóór oktober 2020. Hij/zij is eveneens beschikbaar voor advies of het beantwoorden van vragen over de aanvraagformulieren en de procedure:

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
Els De bruyn - Diensthoofd Onderzoek
els.debruyn@ap.be
+32 (0)3 213 71 20

Koninklijk Conservatorium Antwerpen
Kevin Voets - Diensthoofd Onderzoek
kevin.voets@ap.be
+32 (0)3 244 18 27