Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
  • Onderzoeksaanvraag indienen

Onderzoeksaanvraag indienen

Nieuwe oproep onderzoeksvoorstellen

De Raad van de Schools of Arts Koninklijke Academie voor Schone Kunsten - Koninklijk Conservatorium Antwerpen lanceert een oproep tot het indienen van onderzoeksaanvragen voor projecten met als startdatum 1 januari 2019.
 
De deadline voor indiening van de aanvragen is 1 oktober 2018, 12:00u.
 
Er wordt een oproep uitgeschreven voor vier types projecten: éénjarige onderzoeksprojecten, tweejarige onderzoeksprojecten, kleine projecten en startprojecten. 

De eerstvolgende oproep voor doctoraatsmandaten wordt in het voorjaar van 2019 gelanceerd.

Types projecten

1) Eénjarige projecten
- Het onderzoeksproject dient ingebed te zijn in het lopende onderzoek en/of in de bestaande onderzoeksgroepen van de Schools of Arts.
- Er kan een maximum budget van €22.500 worden aangevraagd, voor één onderzoeksjaar (2019).
 
2) Tweejarige projecten
- Het onderzoeksproject dient ingebed te zijn in het lopende onderzoek en/of in de bestaande onderzoeksgroepen van de Schools of Arts.
- Er kan een maximum budget van €22.500/jaar worden aangevraagd (€45.000 in totaal).

 3) Kleine projecten
- Kleine projecten hebben tot doel onderzoekers, docenten en studenten beperkte afgebakende onderzoeken te laten opzetten, met een duidelijke onderzoeksgerichtheid.
- Het project dient ingebed te zijn in het lopende onderzoek en/of in de bestaande onderzoeksgroepen van de Schools of Arts.
-  Een klein project kan zich richten op valorisatie, disseminatie en/of communicatie van het lopende onderzoek en/of van onderzoekslijnen die in de nabije toekomst meer uitgebouwd kunnen worden. De organisatie van een studiedag, symposium, festival, onderzoeksweek, onderzoeksdag, event … die/dat al dan niet gepaard gaat met een publicatie (papier of digitaal, website, flyer, affiche, onderzoekspublicatie, uitgave, opname, …), behoren tot de mogelijkheden. In principe dient dit projecttype niet om output te realiseren in het kader van reeds lopende en/of toegekende onderzoeksprojecten.
- Er kan een maximum budget van €10.000 per project worden aangevraagd.

4) Startprojecten
- Startprojecten hebben als doelgroep beginnende onderzoekers en aspirant doctorandi. Bedoeling is het uitwerken van een doctoraatsvoorstel en –aanvraag en/of de voorbereiding van een uitgebreid onderzoeksvoorstel te ondersteunen.
- Startprojecten omvatten een ondersteuning van max. €10.000 gedurende 1 jaar.
 
Verdere informatie
- Raadpleeg a.u.b. de HANDLEIDING bij het invullen van het aanvraagformulier.
- Raadpleeg a.u.b. de INFORMATIE m.b.t. HET BEGROTEN VAN PRODUCTIEKOSTEN aan KCA.
- Raadpleeg a.u.b. het REGLEMENT aangaande de Interne Onderzoeksmiddelen van de Schools of Arts van AP.
Gelieve op te merken dat het Onderzoeksreglement dit academiejaar werd gewijzigd. Bemerk zeker de bepalingen in art. 8:
•    Een promotor kan slechts vier projecten indienen per ronde;
•    Een hoofduitvoerder kan in maximaal in twee projecten per ronde optreden als hoofduitvoerder.
- Selecteer a.u.b. voor uw onderzoeksaanvraag tot drie relevante codes uit de VLAAMSE ONDERZOEKSDISCIPLINELIJST. De lijst is heel uitgebreid, maar meestal zullen de relevante codes onder KUNSTEN vallen (die categorie begint aan lijn 2.768).
- Voor meer informatie, contacteer Els De bruyn (KAA) of Kevin Voets (KCA)
 
Procedure
- Aanvragen worden uitsluitend digitaal ingediend op 1 oktober, 12.00u, middels 2 elektronische versies (WORD EN PDF formaat) per e-mail aan kevin.voets@ap.be (KCA) of els.debruyn@ap.be (KAA).
- De onderzoekscoördinatoren stellen vast of de indieningsprocedure correct gevolgd werd en de binnengekomen dossiers formeel in orde zijn (art. 16 Onderzoeksreglement).
- De onderzoeksraad KAA-KCA wordt geconsulteerd met betrekking tot de relevantie van de aanvraagdossiers tot het gezamenlijk onderzoekbeleid. Enkel voorstellen die als relevant worden beoordeeld door de onderzoeksraad van de Schools of Arts worden voorgelegd ter verdere behandeling aan een bevoegde leescommissie.
- De ingediende en als relevant beoordeelde projecten worden beoordeeld en gerangschikt door een bevoegde leescommissie. De leden van de leescommissie worden belast met het opstellen van een rangschikking van de verschillende ingediende projecten. Deze rangschikking geldt als een advies aan de Onderzoeksraad en de Raden van de Schools of Arts, die beslissen over de opstart en financiering van de ingediende projecten.
- Per type project wordt een ranking opgesteld, waarbij elk aanvraagdossier wordt vergeleken met de andere ingediende aanvraagdossiers. De beoordelingscriteria zijn:
•    Kwaliteit van het onderzoek (afbakening thematiek; onderzoeksvragen; methodologie; doelstellingen);
•    Relevantie voor het hoger kunstonderwijs, het werkveld en de maatschappij;
•    Rapportering en output;
•    Uitwerking en haalbaarheid planning, output en begroting;
•    Kwaliteit en samenstelling projectteam;
- Streefdatum voor de beslissing over de onderzoeksprojecten die per 1 januari 2019 kunnen opgestart worden: eind november 2018.
- Uitgebreide beschrijving van de procedure vindt u in het Onderzoeksreglement (zie bijlage 11), artikel 17.

Indien u een voorstel wil voorbereiden, gelieve de onderzoekscoördinator van uw School of Arts hiervan op de hoogte te stellen vóór 1 juli 2018. Hij/Zij is eveneens beschikbaar voor advies of het beantwoorden van vragen over de aanvraagformulieren en de procedure.

Downloads

Bij deze oproep horen de volgende documenten:

Aanvraagformulier Eénjarige projecten
Aanvraagformulier Tweejarige projecten
Aanvraagformulier Kleine projecten
Aanvraagformulier Startprojecten
HANDLEIDING Aanvraagformulier
Reglement Aanwending Onderzoeksmiddelen AP KAA-KCA
Planning & productie KCA
Vlaamse onderzoeksdisciplinelijst
 

-------------------------------------------------------------------------------

Algemene info

Onderzoeks- en doctoraatsprojecten hebben tot doel het artistiek en/of wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en het onderzoek in te bedden in de opleidingen van de School of Arts.

Onderzoeksprojecten kunnen zowel intern (jaarlijkse oproep van de Schools of Arts) als extern gefinancierd worden. Bij de Schools of Arts zijn er vier typen onderzoeksprojecten waarvoor (interne) financiering aangevraagd kan worden. Alle onderzoeksprojecten dienen bij voorkeur aansluiting te hebben met het lopende onderzoek en/of de activiteiten van de bestaande onderzoeksgroepen van de Schools of Arts.

Onderzoeksprojecten kunnen ook extern gefinancierd worden. Een van de belangrijkste externe financieringskanalen is het FWO, een agentschap dat fundamenteel, kennisgrensverleggend en strategisch wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap ondersteunt. Artistieke onderzoekers die een doctoraatsmandaat ambiëren of al een doctoraat op zak hebben, komen hiervoor in aanmerking.

Ook bestaan er tal van subsidiekanalen op Europees niveau, zoals het programma van Creative Europe, het ERC, Erasmus+, etc. Voor meer informatie over de verschillende subsidiekanalen, contacteer de Cel onderzoekscoördinatie van de AP Hogeschool.