Master Dans | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijk Conservatorium Antwerpen
  • Master Dans

Master Dans

De masteropleiding Dans van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen biedt kunstenaars de gelegenheid om praktijkgericht onderzoek te verrichten, gebaseerd op en geleid door embodied artistic practices, de ’belichaamde artistieke praktijk’ die elke student inbrengt.

MASTER DANS
'Embodied Artistic Research' (E.A.R.)

De Master Residency Dans is een unieke en vernieuwende samenwerking tussen het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en Kunstencampus deSingel.
Het is een tweejarig programma met als doel het individuele artistieke traject van danskunstenaars te verdiepen. Het biedt danskunstenaars de kans om praktijkgericht onderzoek te doen, gebaseerd op en begeleid door de 'embodied artistic practices'.

Het concept van embodied artistic research' is het uitgangspunt van de Master Dance. Performance- en danspraktijken bestaan grotendeels uit embodied practices - praktijken die werken in, door en vanuit het bewegende lichaam.  Hoe belichaam je kennis? Welke kennis belichaam je?  Wanneer is een dergelijke belichaming een artistieke praktijk? Hoe kunnen we strategieën, kaders en methoden formuleren om deze praktijk uit te diepen? En op welk moment in dit proces kunnen we spreken van onderzoek? Wat houdt artistiek onderzoek in, wanneer het wordt uitgevoerd via vormen van belichaming? Welke vertalingen en andere media dan het lichaam komen er aan te pas bij het weergeven van artistiek praktijkonderzoek?
Individuele residentietijd, waarin je wordt ondersteund door artistieke adviseurs, wordt afgewisseld met collectieve en intensieve workshops om je kennis te verbreden rond dans, choreografie, dramaturgie, geluid, curatie, scenografie, lichtontwerp, mode, documenteren/archiveren van dans, schrijven en publiceren.

Dit tweejarige traject is tegelijk een residentie in kunstencentrum deSingel. De uiteindelijke masterprojecten krijgen de mogelijkheid om gepresenteerd te worden op het platform Radiant Nights van deSingel. De Radiant Nights vinden vier keer per seizoen plaats en focussen op beginnende of minder gevestigde kunstenaars.

Via een integrale aanpak beoogt deze master dans een grondige herconfiguratie van wat het betekent om vandaag danskunstenaar te zijn.

Studentenprofiel

Je bent een kunstenaar, en je hebt gewerkt op het gebied van dans (choreograaf, performer, docent onder andere andere).
Je wilt onderzoek doen naar een aantal zorgen en vragen om je artistieke praktijk te verdiepen. Je wilt deze vragen ontwikkelen, nieuwe input, tools en inzichten verwerven om je perspectieven te verruimen. In je traject is 'embodied practice' essentieel. Elke stijl of genre is welkom.
Je hebt een bachelordiploma in de kunsten. Kijk bij diploma- en taaleisen voor meer informatie.

Schakelprogramma en voorbereidingsprogramma

Schakelprogramma

Studenten die een professioneel bachelordiploma hebben en geslaagd zijn voor de auditie voor de masteropleiding moeten eerst een schakelprogramma volgen. Een schakelprogramma heeft tot doel studenten te voorzien van academische vaardigheden. Over het algemeen bestaat een schakelprogramma uit 45 tot 90 studiepunten, in het Koninklijk Conservatorium bestaat het schakelprogramma uit 45 studiepunten, maar deze studielast kan verminderd worden afhankelijk van de vooropleiding van de student. Een student kan tegelijkertijd het schakelprogramma en de masteropleiding volgen. Studenten die het schakelprogramma met succes afronden, ontvangen een certificaat.

Voorbereidingsprogramma

Een standaard voorbereidingsprogramma van 45 studiepunten wordt opgelegd aan alle studenten die houder zijn van een bachelor- of masterdiploma en geslaagd zijn voor de auditie. Dit voorbereidingsprogramma bereidt studenten voor op het specifieke studieprogramma van de master Dans en biedt competenties die noodzakelijk worden geacht om de master met succes af te ronden,
Studenten die via programmavergelijking kunnen aantonen dat soortgelijke studiepunten eerder zijn behaald, kunnen vrijstelling aanvragen. 
Studenten die het voorbereidingsprogramma succesvol afronden krijgen een certificaat.

Bekijk hier het schakel- en voorbereidingsprogramma.
 

Praktische informatie

Na toelating tot de master raadpleeg je de leerinhouden van de opleidingsonderdelen van het schakel- of voorbereidingsprogramma. Indien je in aanmerking denkt te komen voor vrijstellingen op basis van elders verworven credits, dan kun je vrijstellingen aanvragen via de vrijstellingsaanvraagmodule (VA).

De lessen van het schakel- of voorbereidingsprogramma starten in september. De lessen worden georganiseerd zodat ze gecombineerd kunnen worden met de lessen van de master.
We raden aan om het schakel- of voorbereidingsprogramma te combineren met het eerste jaar van de masteropleiding (module 1, 2 en 3).

Educatieve master Dans

In de Educatieve master (EMA) Dans word je opgeleid tot Teaching Artist: de opleiding tot kunstenaar en leraar wordt geïntegreerd. Je leert er hoe je jouw passie deelt met een divers publiek en hoe je educatief werkt met heel specifieke doelgroepen. Dat vraagt een grote artistieke bagage maar ook de juiste pedagogische vaardigheden.

Je vervolgt je mastertraject in dans en combineert dit met vakken zoals vakdidactiek, stages, projectwerk en ondersteunende opleidingsonderdelen. De educatieve master wordt afgesloten met een masterproef die bestaat uit 2 luiken: een masterproef in jouw discipline en een kunst-educatief project dat je zelf creëert.

Studenten combineren de masteropleiding Dans met vakken als onderwijsmethodologie, stages en projectwerk. Het programma wordt afgesloten met een Master Final Project dat zowel aspecten van de master als van het onderwijs behandelt. Studenten kiezen voor een tweejarig voltijdprogramma van 120 studiepunten of voor de Master in Dans voor 60 studiepunten gevolgd door 60 studiepunten van de Educatieve Master in Muziek en in de podiumkunsten - specialisatie dans. Afhankelijk van de professionele en educatieve achtergrond van de student, stellen we een individueel traject voor.