FORUM+ voor onderzoek en kunsten | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Index
  • Publicatie
  • Forum-voor-onderzoek-en-kunsten

FORUM+ voor onderzoek en kunsten

FORUM+ is het peer-reviewed tijdschrift voor onderzoek en kunsten in de Lage Landen.

FORUM+ brengt de recentste tendensen in het onderzoek in de kunsten in kaart, dat een steeds belangrijkere rol speelt in het hoger kunstenonderwijs en aan de universiteiten in Vlaanderen en Nederland. FORUM+ wil de dialoog stimuleren tussen onderzoek in de kunsten, kritische reflectie en de maatschappelijke context waarin zij tot stand komen. Het tijdschrift biedt op deze manier een platform voor creatieve benaderingen van en kritische reflectie over de wereld waarin we leven. De kunsten worden bewust in brede zin gedefinieerd: muziek, drama, dans, beeldende kunst. Het interdisciplinaire profiel van FORUM+ biedt ruimte voor discipline-gebonden vraagstukken, maar laat ook toe kruisverbanden en verschillen bloot te leggen. De titel reflecteert die intentie: het tijdschrift wil een forum zijn voor de uitwisseling van ideeën, met een plus.

FORUM+ richt zich op onderzoekers, docenten en studenten in het domein van muziek, theater, dans en beeldende kunsten. Daarnaast wil het een breder kunstminnend publiek in contact brengen met actuele tendensen in het domein van onderzoek in de kunsten. Het tijdschrift streeft daarom naar een grote toegankelijkheid op het vlak van vorm en inhoud.

FORUM+ verschijnt drie keer per jaar (lente, zomer, herfst) en wordt uitgegeven door Amsterdam University Press, het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en het Antwerp Research Institute for the Arts (ARIA).

Website
www.forum-online.be

Word lid
ontvang drie nummers/jaar
€25 Student / €30 Particulier/ €60 Instelling
Meer informatie