Art & Ecology | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Index
  • Onderzoeksgroep
  • Art & Ecology

Art & Ecology

De onderzoeksgroep Art & Ecology biedt plaats aan artistiek onderzoek op het snijvlak van ecologie, kunst en activisme. Dit sterk interdisciplinaire terrein biedt een veelheid aan perspectieven, waaronder sociaal-maatschappelijk en politiek engagement, (eco)feminisme, wetenschappelijke invalshoeken en artistiek activisme. Inzichten vanuit het Posthumanisme en het New Materialism spelen hierbij een belangrijk referentiepunt. 

De onderzoeksgroep wenst een betekenisvolle rol te vervullen in de erkenning van hedendaagse kunst als een vitale, verbindende, onderzoekende en regeneratieve kracht binnen de samenleving en binnen lokale natuurlijke en (cultuur)historische gegevenheden. Het wil helpen bij het ontwikkelen van eerlijke en duurzame alternatieven voor een positieve toekomst. 

Ecologische kunst vormt een zeer pluriforme kunstdiscipline die al decennia meegaat, maar die lange tijd betrekkelijk weinig zichtbaar en in de marge van meer dominante kunststromingen bleef. Aan het begin van het nieuwe millennium lijkt de beweging snel aan een hernieuwd momentum, zichtbaarheid en een (jonge) aanhang gewonnen te hebben. Onder de talloze onderwerpen die aan bod komen binnen eco-kunst bevinden zich onder meer de representatie van ‘natuur’, duurzaamheid, het Antropoceen, klimaatverandering, het uitsterven van soorten, de eindigheid van fossiele brandstoffen, kolonialisme, afval, het contact tussen soorten, taxonomie en classificatie, voedsel, indicator-soorten, watermanagement, genetische manipulatie, en het restaureren van ecosystemen.

De onderzoeksgroep Art & Ecology komt voort uit de onderzoeksgroep Body and Material Reinvented (2015-2022). Mede vanwege baanbrekende artistieke en theoretische evoluties op het gebied van lichaam en materie, en vanuit de behoefte om ecologie een vaste plaats te geven binnen de Academie, voelde de groep de laatste jaren de noodzaak om het onderzoeksveld specifieker te benoemen.

Speerpunten
Anders dan in de Verenigde Staten, kennen academies in Europa nauwelijks of geen eco-art programma’s. De nieuwe onderzoeksgroep Art & Ecology aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen wil een inhoudelijk programma van onderzoeksprojecten, onderwijs, lezingen en publicaties rond kunst en ecologie ontwikkelen om de grote veelvormigheid en thematische variëteit van eco-kunst te laten zien, betrekkelijk onbekende kunstenaars te canoniseren, en mee te helpen om de geschiedenis te schrijven van een artistieke discipline die tot nu toe nauwelijks in kaart is gebracht. De onderzoeksgroep wenst zich met deze speerpunten te positioneren als een laboratorium voor kritisch, interdisciplinair onderzoek naar duurzame alternatieven voor de toekomst, waarbij artistieke en wetenschappelijke manieren van kennisproductie samengaan met andere onderzoeksgebieden.

Lees hier de volledige visietekst


ContactRoel Arkesteijnroel.arkesteijn@ap.be

 

(image: ontwikkeling van de Ellis Creek Water Recycling Facility in Petaluma, California (2000-2009), by American eco-artist Patricia Johanson)