Ode de Kort | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Index
  • Node
  • Ode de Kort

Ode de Kort

De artistieke praktijk van Ode de Kort kan gezien worden als een voortdurende oefening met verschillende karakters in een poëtisch en performatief onderzoek naar de onderlinge relaties tussen lichaam en taal. Dit proces vertaalt zich in installatie, performance, tekst, fotografie, video en geluid. In veel van haar werken is de O een soort centrale as waardoor en waaromheen andere werken en karakters ontstaan. Dit geoefen leidt tot een uitgebreid vocabulaire, namelijk een taal die ontstaat door, en interageert met haar context. Ze werkt zowel met de materiële, (typo)grafische, poëtische en performatieve kwaliteiten van deze tekens en als transformatieve vormen worden ze in de meest diverse contexten ingeschakeld. Door in en uit te zoomen, te repeteren en te verschuiven, is ze op zoek naar ritmes en tussenruimten die ons in staat stellen zintuiglijk te (her)kennen. 

Tijdens haar vierjarig doctoraatsonderzoek 'Practice: Towards an Artistic Methodology for Multisensorial Learning' (2017-2021) aan de UHasselt en PXL-MAD onderzocht ze multisensoriële vormen van kennis, en meer bepaald hun potentieel in de overgang tussen verschillende media en disciplines. Zo wordt kennis begrepen als attitude en is ze geïnteresseerd in performatief leren door oefening en interactie. 

 

www.odedekort.be