Programma - Educatieve opleidingen Muziek | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Home
 • Koninklijk Conservatorium Antwerpen
 • Educatieve opleidingen
 • Educatieve master Muziek
 • Index
 • Programma

Programma

1 Opleidingsprogramma

Het opleidingsprogramma van de 'Educatieve master Muziek & Podiumkunsten, afstudeerrichting Muziek' kan je onderaan de pagina bekijken. Je kan ook, van zodra de inhoud volledig gekend is, doorklikken op de ECTS fiches per opleidingsonderdeel met daarin een omschrijving van de studieomvang, studietijd, onderwijsorganisatie, leerinhoud, toetsvormen en eindcompetenties.

2 Studieomvang

Het opleidingsprogramma bestaat uit verschillende opleidingsonderdelen. Elk opleidingsonderdeel heeft een specifieke studiebelasting onderverdeeld in:

 • contacturen (CU): je lestijd, uitgedrukt in het totaal aantal uren dat je van een docent of een team les op de hogeschool krijgt. Eén contactuur duurt 60 minuten
 • studietijd (ST): tijd nodig om buiten de contacturen een opleidingsonderdeel tot een goed einde te brengen. In deze tijd studeer je, voer je opdrachten voor het opleidingsonderdeel uit, maak je taken, doe je observaties… Je plant deze uren zelf in.
 • studieomvang (SP): de optelsom van je studietijd en je contacturen, uitgedrukt in studiepunten (SP). Elk opleidingsonderdeel heeft een aantal studiepunten. Hoe meer SP hoe meer tijd je in dit opleidingsonderdeel moet investeren. Per 1 studiepunt (SP) heb je 10 contacturen (CU) en 20 uren studietijd (ST).

Het programma omvat een theoretische kader en een praktische component. De studenten volgen de theoretische opleidingsonderdelen en vakdidactieken in het KCA en doen stages en projecten. Deze stages vormen een belangrijk onderdeel in de opleiding tot Teaching Artist. Ze vinden plaats in stagescholen en worden begeleid vanuit de opleiding door stagebegeleiders.
Op vastgelegde tijdstippen worden studenten geëxamineerd over hun vaardigheden en inzichten.

Educatieve Master Muziek & Podiumkunsten

AFSTUDEERRICHTING MUZIEK - Instrument/Zang, Compositie, Directie en Jazz

De studiebelasting van de Educatieve Master Muziek bedraagt 120 ECTS-studiepunten, dit is het equivalent van minimum 1500 en maximum 1800 uren onderwijs- en andere studieactiviteiten (studieomvang), inclusief de tijd die nodig is voor de persoonlijke verwerking van de leerinhoud. 

Verkort traject

De studiebelasting van dit traject bedraagt 60 ECTS-studiepunten per academiejaar, dit is het equivalent van minimum 1500 en maximum 1800 uren onderwijs- en andere studieactiviteiten (studieomvang), inclusief de tijd die nodig is voor de persoonlijke verwerking van de leerinhoud. De verkorte traject Educatieve Master Muziek is dus een voltijdse éénjarige opleiding (60 studiepunten) maar kan ook deeltijds worden gevolgd. Men onderscheidt een theoretische component (30 studiepunten) en een praktische component (30 studiepunten).

In de Trotter vind je praktische en inhoudelijke informatie over specifieke cursussen en meer.

3 Kader

Gedurende het jaar volg je verschillende opleidingsonderdelen. Voor elk onderdeel vind je via Digitap een ECTS-fiche. Hierin staat beschreven hoe de lessen verlopen, of je al dan niet verplicht aanwezig moet zijn in de lessen, hoe je zal worden geëvalueerd enz.
Er wordt een algemeen theoretisch kader geschetst in relatie tot de kunsten en tot het leraarsberoep:

 • De theoretische opleidingsonderdelen Algemene Didactiek in de Kunsten, Diversiteit en groepsmanagment, Ontwikkelen en leren en Communicatie worden gezamenlijk georganiseerd voor EMA Dans, Drama en Muziek en vormen een algemene basis om je te ontwikkelen en oriënteren als Teaching Artist.
 • De verschillende specifieke vakdidactieken bereiden je zeer concreet voor op het lesgeven in een bepaalde discipline. Deze lessen volg je binnen je eigen discipline (muziek)        

4 Modeltrajecten academiejaar

(onder voorbehoud van wijzigingen)

Belangrijk: De meeste Specifieke Vakdidactieken Instrument/Zang, Creatie en Directie worden tweejaarlijks ingericht. Dit kan een impact hebben op je studieduur. Heb je vragen hierover, contacteer je best de studietrajectbegeleider: marjolein.desmet@ap.be

 • Compositie educatieve master verkort traject - 60 SP

  ACADEMIEJAAR 2024-25

  OPLEIDING SP
  Algemene didactiek in de Kunsten 3
  Ontwikkelen en leren 3
  Diversiteit en groepsmanagment 3
  Algemene vakdidactiek Muziek 6
  Specifieke vakdidactiek Muziek-Creatie 9
  Communicatie 3
  Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten-Initiatie Muziek 3
  Inleiding in de kunsteducatie 3
  Oriënteringsstage 3
  Masterproef Kunsteducatief project 9
  • Muziek Compositie Stage

   ACADEMIEJAAR

   Type 2
   Uitleg: Je moet voor 15 studiepunten opleidingsonderdelen kiezen.
   OPLEIDING SP
   Stage LIO (6 sp) 6
   Stage LIO (9 sp) 9
   Stage LIO (12 sp) 12
   Stage LIO (15 sp) 15
   Stage andere (3sp) 3
   Stage andere (6 sp) 6
   Stage Algemeen Muziek (3 sp) 3
   Stage Algemeen Muziek (6 sp) 6
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (3 sp) 3
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (6 sp) 6
   Stage Creatie (3 sp) 3
   Stage Creatie (6 sp) 6
   Stage Creatie (9 sp) 9
 • Compositie educatieve master 1 - 60 SP

  ACADEMIEJAAR 2024-25

  OPLEIDING SP
  Compositie 4 21
  Analyse hoofdvak 4 (6 sp) 6
  Research 4 3
  Ondernemerschap in de kunsten 3
  Algemene didactiek in de Kunsten 3
  Ontwikkelen en leren 3
  Oriënteringsstage 3
  Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten-Initiatie Muziek 3
  Algemene vakdidactiek Muziek 6
  Inleiding in de kunsteducatie 3
  • Compositie Master 1

   ACADEMIEJAAR

   Type 2
   Uitleg: Je moet voor 6 studiepunten opleidingsonderdelen kiezen.
   OPLEIDING SP
   Stage LIO (6 sp) 6
   Stage andere (3sp) 3
   Stage andere (6 sp) 6
   Stage Algemeen Muziek (3 sp) 3
   Stage Algemeen Muziek (6 sp) 6
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (3 sp) 3
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (6 sp) 6
   Stage Creatie (6 sp) 6
 • Compositie educatieve master 2 - 60 SP

  ACADEMIEJAAR 2024-25

  OPLEIDING SP
  Masterproef compositie 18
  Masterproef Lecture Performance 3
  Masterproef Kunsteducatief project 9
  Analyse hoofdvak 5 (6 sp) 6
  Communicatie 3
  Diversiteit en groepsmanagment 3
  Specifieke vakdidactiek Muziek-Creatie 9
  • Compositie Master 2

   ACADEMIEJAAR

   Type 2
   Uitleg: Je moet voor 9 studiepunten opleidingsonderdelen kiezen.
   OPLEIDING SP
   Stage LIO (6 sp) 6
   Stage LIO (9 sp) 9
   Stage andere (3sp) 3
   Stage andere (6 sp) 6
   Stage Algemeen Muziek (3 sp) 3
   Stage Algemeen Muziek (6 sp) 6
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (3 sp) 3
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (6 sp) 6
   Stage Creatie (6 sp) 6
   Stage Creatie (9 sp) 9
 • Directie educatieve master verkort traject - 60 SP

  ACADEMIEJAAR 2024-25

  OPLEIDING SP
  Algemene didactiek in de Kunsten 3
  Ontwikkelen en leren 3
  Diversiteit en groepsmanagment 3
  Algemene vakdidactiek Muziek 6
  Specifieke vakdidactiek Muziek-Directie 6
  Specifieke vakdidactiek Muziek-Groepsmusiceren 3
  Communicatie 3
  Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten-Initiatie Muziek 3
  Inleiding in de kunsteducatie 3
  Oriënteringsstage 3
  Masterproef Kunsteducatief project 9
  • Muziek Directie Stage

   ACADEMIEJAAR

   Type 2
   Uitleg: Je moet voor 15 studiepunten opleidingsonderdelen kiezen.
   OPLEIDING SP
   Stage LIO (6 sp) 6
   Stage LIO (9 sp) 9
   Stage LIO (12 sp) 12
   Stage LIO (15 sp) 15
   Stage andere (3sp) 3
   Stage andere (6 sp) 6
   Stage Algemeen Muziek (3 sp) 3
   Stage Algemeen Muziek (6 sp) 6
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (3 sp) 3
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (6 sp) 6
   Stage groepsmusiceren (3 sp) 3
   Stage groepsmusiceren (6 sp) 6
   Stage Directie (3 sp) 3
   Stage Directie (6 sp) 6
   Stage Directie (9 sp) 9
 • Hafabradirectie educatieve master 1 - 60 SP

  ACADEMIEJAAR 2024-25

  OPLEIDING SP
  Hafabradirectie 1 21
  Instrumentatie 1 3
  Analyse nevenvak 4 3
  Research 4 3
  Ondernemerschap in de kunsten 3
  Algemene didactiek in de Kunsten 3
  Ontwikkelen en leren 3
  Diversiteit en groepsmanagment 3
  Oriënteringsstage 3
  Specifieke vakdidactiek Muziek-Directie 6
  Inleiding in de kunsteducatie 3
  • Directie Master 1

   ACADEMIEJAAR

   Type 2
   Uitleg: Je moet voor 6 studiepunten opleidingsonderdelen kiezen.
   OPLEIDING SP
   Stage LIO (6 sp) 6
   Stage andere (3sp) 3
   Stage andere (6 sp) 6
   Stage Algemeen Muziek (3 sp) 3
   Stage Algemeen Muziek (6 sp) 6
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (3 sp) 3
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (6 sp) 6
   Stage groepsmusiceren (3 sp) 3
   Stage groepsmusiceren (6 sp) 6
   Stage Directie (3 sp) 3
   Stage Directie (6 sp) 6
 • Hafabradirectie educatieve master 2 - 60 SP

  ACADEMIEJAAR 2024-25

  OPLEIDING SP
  Masterproef Hafabradirectie 18
  Masterproef Lecture Performance 3
  Masterproef Kunsteducatief project 9
  Analyse nevenvak 5 3
  Instrumentatie 2 3
  Communicatie 3
  Algemene vakdidactiek Muziek 6
  Specifieke vakdidactiek Muziek-Groepsmusiceren 3
  Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten-Initiatie Muziek 3
  • Directie Master 2

   ACADEMIEJAAR

   Type 2
   Uitleg: Je moet voor 9 studiepunten opleidingsonderdelen kiezen.
   OPLEIDING SP
   Stage LIO (6 sp) 6
   Stage LIO (9 sp) 9
   Stage andere (3sp) 3
   Stage andere (6 sp) 6
   Stage Algemeen Muziek (3 sp) 3
   Stage Algemeen Muziek (6 sp) 6
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (3 sp) 3
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (6 sp) 6
   Stage groepsmusiceren (3 sp) 3
   Stage groepsmusiceren (6 sp) 6
   Stage Directie (3 sp) 3
   Stage Directie (6 sp) 6
   Stage Directie (9 sp) 9
 • Koordirectie educatieve master 1 - 60 SP

  ACADEMIEJAAR 2024-25

  OPLEIDING SP
  Koordirectie 1 21
  Taalcoaching directie 1 3
  Analyse nevenvak 4 3
  Research 4 3
  Ondernemerschap in de kunsten 3
  Algemene didactiek in de Kunsten 3
  Ontwikkelen en leren 3
  Diversiteit en groepsmanagment 3
  Oriënteringsstage 3
  Specifieke vakdidactiek Muziek-Directie 6
  Inleiding in de kunsteducatie 3
  • Directie Master 1

   ACADEMIEJAAR

   Type 2
   Uitleg: Je moet voor 6 studiepunten opleidingsonderdelen kiezen.
   OPLEIDING SP
   Stage LIO (6 sp) 6
   Stage andere (3sp) 3
   Stage andere (6 sp) 6
   Stage Algemeen Muziek (3 sp) 3
   Stage Algemeen Muziek (6 sp) 6
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (3 sp) 3
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (6 sp) 6
   Stage groepsmusiceren (3 sp) 3
   Stage groepsmusiceren (6 sp) 6
   Stage Directie (3 sp) 3
   Stage Directie (6 sp) 6
 • Koordirectie educatieve master 2 - 60 SP

  ACADEMIEJAAR 2024-25

  OPLEIDING SP
  Masterproef Koordirectie 18
  Masterproef Lecture Performance 3
  Masterproef Kunsteducatief project 9
  Taalcoaching directie 2 3
  Analyse nevenvak 5 3
  Communicatie 3
  Algemene vakdidactiek Muziek 6
  Specifieke vakdidactiek Muziek-Groepsmusiceren 3
  Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten-Initiatie Muziek 3
  • Directie Master 2

   ACADEMIEJAAR

   Type 2
   Uitleg: Je moet voor 9 studiepunten opleidingsonderdelen kiezen.
   OPLEIDING SP
   Stage LIO (6 sp) 6
   Stage LIO (9 sp) 9
   Stage andere (3sp) 3
   Stage andere (6 sp) 6
   Stage Algemeen Muziek (3 sp) 3
   Stage Algemeen Muziek (6 sp) 6
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (3 sp) 3
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (6 sp) 6
   Stage groepsmusiceren (3 sp) 3
   Stage groepsmusiceren (6 sp) 6
   Stage Directie (3 sp) 3
   Stage Directie (6 sp) 6
   Stage Directie (9 sp) 9
 • Instrument / Zang educatieve master verkort traject - 60 SP

  ACADEMIEJAAR 2024-25

  OPLEIDING SP
  Algemene didactiek in de Kunsten 3
  Ontwikkelen en leren 3
  Diversiteit en groepsmanagment 3
  Communicatie 3
  Inleiding in de kunsteducatie 3
  Oriënteringsstage 3
  Masterproef Kunsteducatief project 9
  • Instrument/Zang

   ACADEMIEJAAR

   Type 1
   Uitleg: Je moet alle opleidingsonderdelen volgen.
   OPLEIDING SP
   Algemene vakdidactiek Muziek 6
   Specifieke vakdidactiek - Instrument-Zang 6
   Specifieke vakdidactiek Muziek-Groepsmusiceren 3
   Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten-Initiatie Muziek 3
   • Muziek Instrument/Zang (klassiek & Jazz) Stage

    ACADEMIEJAAR

    Type 2
    Uitleg: Je moet voor 15 studiepunten opleidingsonderdelen kiezen.
    OPLEIDING SP
    Stage Instrument-Zang (3 sp) 3
    Stage Instrument-Zang (6 sp) 6
    Stage Instrument-Zang (9 sp) 9
    Stage Algemeen Muziek (3 sp) 3
    Stage Algemeen Muziek (6 sp) 6
    Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (3 sp) 3
    Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (6 sp) 6
    Stage groepsmusiceren (3 sp) 3
    Stage groepsmusiceren (6 sp) 6
  • Instrument/Zang (jazz)

   ACADEMIEJAAR

   Type 1
   Uitleg: Je moet alle opleidingsonderdelen volgen.
   OPLEIDING SP
   Algemene vakdidactiek Muziek 6
   Specifieke vakdidactiek - Instrument-Zang 6
   Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten-Initiatie Muziek 3
   Specifieke vakdidactiek-groepsmusiceren (jazz) 3
   • Muziek Instrument/Zang (klassiek & Jazz) Stage

    ACADEMIEJAAR

    Type 2
    Uitleg: Je moet voor 15 studiepunten opleidingsonderdelen kiezen.
    OPLEIDING SP
    Stage Instrument-Zang (3 sp) 3
    Stage Instrument-Zang (6 sp) 6
    Stage Instrument-Zang (9 sp) 9
    Stage Algemeen Muziek (3 sp) 3
    Stage Algemeen Muziek (6 sp) 6
    Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (3 sp) 3
    Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (6 sp) 6
    Stage groepsmusiceren (3 sp) 3
    Stage groepsmusiceren (6 sp) 6
  • Muziek Instrument/Zang (klassiek & Jazz) Stage

   ACADEMIEJAAR

   Type 2
   Uitleg: Je moet voor 15 studiepunten opleidingsonderdelen kiezen.
   OPLEIDING SP
   Stage LIO (6 sp) 6
   Stage LIO (9 sp) 9
   Stage LIO (12 sp) 12
   Stage LIO (15 sp) 15
   Stage andere (3sp) 3
   Stage andere (6 sp) 6
 • Accordeon educatieve master 1 - 60 SP

  ACADEMIEJAAR 2024-25

  OPLEIDING SP
  Accordeon 4 21
  Groepsmusiceren 1 3
  Accordeonpraktijk 1 3
  Research 4 3
  Ondernemerschap in de kunsten 3
  Algemene didactiek in de Kunsten 3
  Ontwikkelen en leren 3
  Diversiteit en groepsmanagment 3
  Oriënteringsstage 3
  Specifieke vakdidactiek - Instrument-Zang 6
  Inleiding in de kunsteducatie 3
  • Muziek Stage Master 1

   ACADEMIEJAAR

   Type 2
   Uitleg: Je moet voor 6 studiepunten opleidingsonderdelen kiezen.
   OPLEIDING SP
   Stage LIO (6 sp) 6
   Stage andere (3sp) 3
   Stage andere (6 sp) 6
   Stage Instrument-Zang (3 sp) 3
   Stage Instrument-Zang (6 sp) 6
   Stage Algemeen Muziek (3 sp) 3
   Stage Algemeen Muziek (6 sp) 6
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (3 sp) 3
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (6 sp) 6
   Stage groepsmusiceren (3 sp) 3
   Stage groepsmusiceren (6 sp) 6
 • Accordeon educatieve master 2 - 60 SP

  ACADEMIEJAAR 2024-25

  OPLEIDING SP
  Masterproef accordeon 18
  Masterproef Lecture Performance 3
  Masterproef Kunsteducatief project 9
  Groepsmusiceren 2 3
  Accordeonpraktijk 2 3
  Communicatie 3
  Algemene vakdidactiek Muziek 6
  Specifieke vakdidactiek Muziek-Groepsmusiceren 3
  Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten-Initiatie Muziek 3
  • Muziek Stage Master 2

   ACADEMIEJAAR

   Type 2
   Uitleg: Je moet voor 9 studiepunten opleidingsonderdelen kiezen.
   OPLEIDING SP
   Stage LIO (6 sp) 6
   Stage LIO (9 sp) 9
   Stage andere (3sp) 3
   Stage andere (6 sp) 6
   Stage Instrument-Zang (3 sp) 3
   Stage Instrument-Zang (6 sp) 6
   Stage Instrument-Zang (9 sp) 9
   Stage Algemeen Muziek (3 sp) 3
   Stage Algemeen Muziek (6 sp) 6
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (3 sp) 3
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (6 sp) 6
   Stage groepsmusiceren (3 sp) 3
   Stage groepsmusiceren (6 sp) 6
 • Gitaar educatieve master 1 - 60 SP

  ACADEMIEJAAR 2024-25

  OPLEIDING SP
  Gitaar 4 21
  Groepsmusiceren 1 3
  Gitaarpraktijk 1 3
  Research 4 3
  Ondernemerschap in de kunsten 3
  Algemene didactiek in de Kunsten 3
  Ontwikkelen en leren 3
  Diversiteit en groepsmanagment 3
  Oriënteringsstage 3
  Specifieke vakdidactiek - Instrument-Zang 6
  Inleiding in de kunsteducatie 3
  • Muziek Stage Master 1

   ACADEMIEJAAR

   Type 2
   Uitleg: Je moet voor 6 studiepunten opleidingsonderdelen kiezen.
   OPLEIDING SP
   Stage LIO (6 sp) 6
   Stage andere (3sp) 3
   Stage andere (6 sp) 6
   Stage Instrument-Zang (3 sp) 3
   Stage Instrument-Zang (6 sp) 6
   Stage Algemeen Muziek (3 sp) 3
   Stage Algemeen Muziek (6 sp) 6
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (3 sp) 3
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (6 sp) 6
   Stage groepsmusiceren (3 sp) 3
   Stage groepsmusiceren (6 sp) 6
 • Gitaar educatieve master 2 - 60 SP

  ACADEMIEJAAR 2024-25

  OPLEIDING SP
  Masterproef gitaar 18
  Masterproef Lecture Performance 3
  Masterproef Kunsteducatief project 9
  Groepsmusiceren 2 3
  Gitaarpraktijk 2 3
  Communicatie 3
  Algemene vakdidactiek Muziek 6
  Specifieke vakdidactiek Muziek-Groepsmusiceren 3
  Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten-Initiatie Muziek 3
  • Muziek Stage Master 2

   ACADEMIEJAAR

   Type 2
   Uitleg: Je moet voor 9 studiepunten opleidingsonderdelen kiezen.
   OPLEIDING SP
   Stage LIO (6 sp) 6
   Stage LIO (9 sp) 9
   Stage andere (3sp) 3
   Stage andere (6 sp) 6
   Stage Instrument-Zang (3 sp) 3
   Stage Instrument-Zang (6 sp) 6
   Stage Instrument-Zang (9 sp) 9
   Stage Algemeen Muziek (3 sp) 3
   Stage Algemeen Muziek (6 sp) 6
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (3 sp) 3
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (6 sp) 6
   Stage groepsmusiceren (3 sp) 3
   Stage groepsmusiceren (6 sp) 6
 • Klavecimbel educatieve master 1 - 60 SP

  ACADEMIEJAAR 2024-25

  OPLEIDING SP
  Klavecimbel 4 21
  Groepsmusiceren 1 3
  Basso Continuo 4 3
  Research 4 3
  Ondernemerschap in de kunsten 3
  Algemene didactiek in de Kunsten 3
  Ontwikkelen en leren 3
  Diversiteit en groepsmanagment 3
  Oriënteringsstage 3
  Specifieke vakdidactiek - Instrument-Zang 6
  Inleiding in de kunsteducatie 3
  • Muziek Stage Master 1

   ACADEMIEJAAR

   Type 2
   Uitleg: Je moet voor 6 studiepunten opleidingsonderdelen kiezen.
   OPLEIDING SP
   Stage LIO (6 sp) 6
   Stage andere (3sp) 3
   Stage andere (6 sp) 6
   Stage Instrument-Zang (3 sp) 3
   Stage Instrument-Zang (6 sp) 6
   Stage Algemeen Muziek (3 sp) 3
   Stage Algemeen Muziek (6 sp) 6
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (3 sp) 3
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (6 sp) 6
   Stage groepsmusiceren (3 sp) 3
   Stage groepsmusiceren (6 sp) 6
 • Klavecimbel educatieve master 2 - 60 SP

  ACADEMIEJAAR 2024-25

  OPLEIDING SP
  Masterproef klavecimbel 18
  Masterproef Lecture Performance 3
  Masterproef Kunsteducatief project 9
  Groepsmusiceren 2 3
  Basso continuo 5 3
  Communicatie 3
  Algemene vakdidactiek Muziek 6
  Specifieke vakdidactiek Muziek-Groepsmusiceren 3
  Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten-Initiatie Muziek 3
  • Muziek Stage Master 2

   ACADEMIEJAAR

   Type 2
   Uitleg: Je moet voor 9 studiepunten opleidingsonderdelen kiezen.
   OPLEIDING SP
   Stage LIO (6 sp) 6
   Stage LIO (9 sp) 9
   Stage andere (3sp) 3
   Stage andere (6 sp) 6
   Stage Instrument-Zang (3 sp) 3
   Stage Instrument-Zang (6 sp) 6
   Stage Instrument-Zang (9 sp) 9
   Stage Algemeen Muziek (3 sp) 3
   Stage Algemeen Muziek (6 sp) 6
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (3 sp) 3
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (6 sp) 6
   Stage groepsmusiceren (3 sp) 3
   Stage groepsmusiceren (6 sp) 6
 • Orgel educatieve master 1 - 60 SP

  ACADEMIEJAAR 2024-25

  OPLEIDING SP
  Orgel 4 21
  Groepsmusiceren 1 3
  Orgelbouw 2 3
  Research 4 3
  Ondernemerschap in de kunsten 3
  Algemene didactiek in de Kunsten 3
  Ontwikkelen en leren 3
  Diversiteit en groepsmanagment 3
  Oriënteringsstage 3
  Specifieke vakdidactiek - Instrument-Zang 6
  Inleiding in de kunsteducatie 3
  • Muziek Stage Master 1

   ACADEMIEJAAR

   Type 2
   Uitleg: Je moet voor 6 studiepunten opleidingsonderdelen kiezen.
   OPLEIDING SP
   Stage LIO (6 sp) 6
   Stage andere (3sp) 3
   Stage andere (6 sp) 6
   Stage Instrument-Zang (3 sp) 3
   Stage Instrument-Zang (6 sp) 6
   Stage Algemeen Muziek (3 sp) 3
   Stage Algemeen Muziek (6 sp) 6
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (3 sp) 3
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (6 sp) 6
   Stage groepsmusiceren (3 sp) 3
   Stage groepsmusiceren (6 sp) 6
 • Orgel educatieve master 2 - 60 SP

  ACADEMIEJAAR 2024-25

  OPLEIDING SP
  Masterproef orgel 18
  Masterproef Lecture Performance 3
  Masterproef Kunsteducatief project 9
  Groepsmusiceren 2 3
  Specifieke orgelkunde 5 3
  Communicatie 3
  Algemene vakdidactiek Muziek 6
  Specifieke vakdidactiek Muziek-Groepsmusiceren 3
  Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten-Initiatie Muziek 3
  • Muziek Stage Master 2

   ACADEMIEJAAR

   Type 2
   Uitleg: Je moet voor 9 studiepunten opleidingsonderdelen kiezen.
   OPLEIDING SP
   Stage LIO (6 sp) 6
   Stage LIO (9 sp) 9
   Stage andere (3sp) 3
   Stage andere (6 sp) 6
   Stage Instrument-Zang (3 sp) 3
   Stage Instrument-Zang (6 sp) 6
   Stage Instrument-Zang (9 sp) 9
   Stage Algemeen Muziek (3 sp) 3
   Stage Algemeen Muziek (6 sp) 6
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (3 sp) 3
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (6 sp) 6
   Stage groepsmusiceren (3 sp) 3
   Stage groepsmusiceren (6 sp) 6
 • Orkestinstrument educatieve master 1 - 60 SP

  ACADEMIEJAAR 2024-25

  OPLEIDING SP
  Orkestinstrument 4 21
  Groepsmusiceren 1 3
  Musiceerpraktijk uitbreiding 3
  Research 4 3
  Ondernemerschap in de kunsten 3
  Algemene didactiek in de Kunsten 3
  Ontwikkelen en leren 3
  Diversiteit en groepsmanagment 3
  Oriënteringsstage 3
  Specifieke vakdidactiek - Instrument-Zang 6
  Inleiding in de kunsteducatie 3
  • Muziek Stage Master 1

   ACADEMIEJAAR

   Type 2
   Uitleg: Je moet voor 6 studiepunten opleidingsonderdelen kiezen.
   OPLEIDING SP
   Stage LIO (6 sp) 6
   Stage andere (3sp) 3
   Stage andere (6 sp) 6
   Stage Instrument-Zang (3 sp) 3
   Stage Instrument-Zang (6 sp) 6
   Stage Algemeen Muziek (3 sp) 3
   Stage Algemeen Muziek (6 sp) 6
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (3 sp) 3
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (6 sp) 6
   Stage groepsmusiceren (3 sp) 3
   Stage groepsmusiceren (6 sp) 6
 • Orkestinstrument educatieve master 2 - 60 SP

  ACADEMIEJAAR 2024-25

  OPLEIDING SP
  Masterproef orkestinstrument 18
  Masterproef Lecture Performance 3
  Masterproef Kunsteducatief project 9
  Groepsmusiceren 2 3
  Musiceerpraktijk uitbreiding 3
  Communicatie 3
  Algemene vakdidactiek Muziek 6
  Specifieke vakdidactiek Muziek-Groepsmusiceren 3
  Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten-Initiatie Muziek 3
  • Muziek Stage Master 2

   ACADEMIEJAAR

   Type 2
   Uitleg: Je moet voor 9 studiepunten opleidingsonderdelen kiezen.
   OPLEIDING SP
   Stage LIO (6 sp) 6
   Stage LIO (9 sp) 9
   Stage andere (3sp) 3
   Stage andere (6 sp) 6
   Stage Instrument-Zang (3 sp) 3
   Stage Instrument-Zang (6 sp) 6
   Stage Instrument-Zang (9 sp) 9
   Stage Algemeen Muziek (3 sp) 3
   Stage Algemeen Muziek (6 sp) 6
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (3 sp) 3
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (6 sp) 6
   Stage groepsmusiceren (3 sp) 3
   Stage groepsmusiceren (6 sp) 6
 • Piano educatieve master 1 - 60 SP

  ACADEMIEJAAR 2024-25

  OPLEIDING SP
  Piano 4 21
  Groepsmusiceren 1 3
  Klavierpraktijk 1 3
  Research 4 3
  Ondernemerschap in de kunsten 3
  Algemene didactiek in de Kunsten 3
  Ontwikkelen en leren 3
  Diversiteit en groepsmanagment 3
  Oriënteringsstage 3
  Specifieke vakdidactiek - Instrument-Zang 6
  Inleiding in de kunsteducatie 3
  • Muziek Stage Master 1

   ACADEMIEJAAR

   Type 2
   Uitleg: Je moet voor 6 studiepunten opleidingsonderdelen kiezen.
   OPLEIDING SP
   Stage LIO (6 sp) 6
   Stage andere (3sp) 3
   Stage andere (6 sp) 6
   Stage Instrument-Zang (3 sp) 3
   Stage Instrument-Zang (6 sp) 6
   Stage Algemeen Muziek (3 sp) 3
   Stage Algemeen Muziek (6 sp) 6
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (3 sp) 3
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (6 sp) 6
   Stage groepsmusiceren (3 sp) 3
   Stage groepsmusiceren (6 sp) 6
 • Piano educatieve master 2 - 60 SP

  ACADEMIEJAAR 2024-25

  OPLEIDING SP
  Masterproef piano 18
  Masterproef Lecture Performance 3
  Masterproef Kunsteducatief project 9
  Groepsmusiceren 2 3
  Klavierpraktijk 2 3
  Communicatie 3
  Algemene vakdidactiek Muziek 6
  Specifieke vakdidactiek Muziek-Groepsmusiceren 3
  Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten-Initiatie Muziek 3
  • Muziek Stage Master 2

   ACADEMIEJAAR

   Type 2
   Uitleg: Je moet voor 9 studiepunten opleidingsonderdelen kiezen.
   OPLEIDING SP
   Stage LIO (6 sp) 6
   Stage LIO (9 sp) 9
   Stage andere (3sp) 3
   Stage andere (6 sp) 6
   Stage Instrument-Zang (3 sp) 3
   Stage Instrument-Zang (6 sp) 6
   Stage Instrument-Zang (9 sp) 9
   Stage Algemeen Muziek (3 sp) 3
   Stage Algemeen Muziek (6 sp) 6
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (3 sp) 3
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (6 sp) 6
   Stage groepsmusiceren (3 sp) 3
   Stage groepsmusiceren (6 sp) 6
 • Pianoforte educatieve master 1 - 60 SP

  ACADEMIEJAAR 2024-25

  OPLEIDING SP
  Pianoforte 4 21
  Groepsmusiceren 1 3
  Klavierpraktijk 1 3
  Research 4 3
  Ondernemerschap in de kunsten 3
  Algemene didactiek in de Kunsten 3
  Ontwikkelen en leren 3
  Diversiteit en groepsmanagment 3
  Oriënteringsstage 3
  Specifieke vakdidactiek - Instrument-Zang 6
  Inleiding in de kunsteducatie 3
  • Muziek Stage Master 1

   ACADEMIEJAAR

   Type 2
   Uitleg: Je moet voor 6 studiepunten opleidingsonderdelen kiezen.
   OPLEIDING SP
   Stage LIO (6 sp) 6
   Stage andere (3sp) 3
   Stage andere (6 sp) 6
   Stage Instrument-Zang (3 sp) 3
   Stage Instrument-Zang (6 sp) 6
   Stage Algemeen Muziek (3 sp) 3
   Stage Algemeen Muziek (6 sp) 6
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (3 sp) 3
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (6 sp) 6
   Stage groepsmusiceren (3 sp) 3
   Stage groepsmusiceren (6 sp) 6
 • Pianoforte educatieve master 2 - 60 SP

  ACADEMIEJAAR 2024-25

  OPLEIDING SP
  Masterproef pianoforte 18
  Masterproef Lecture Performance 3
  Masterproef Kunsteducatief project 9
  Groepsmusiceren 2 3
  Klavierpraktijk 2 3
  Communicatie 3
  Algemene vakdidactiek Muziek 6
  Specifieke vakdidactiek Muziek-Groepsmusiceren 3
  Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten-Initiatie Muziek 3
  • Muziek Stage Master 2

   ACADEMIEJAAR

   Type 2
   Uitleg: Je moet voor 9 studiepunten opleidingsonderdelen kiezen.
   OPLEIDING SP
   Stage LIO (6 sp) 6
   Stage LIO (9 sp) 9
   Stage andere (3sp) 3
   Stage andere (6 sp) 6
   Stage Instrument-Zang (3 sp) 3
   Stage Instrument-Zang (6 sp) 6
   Stage Instrument-Zang (9 sp) 9
   Stage Algemeen Muziek (3 sp) 3
   Stage Algemeen Muziek (6 sp) 6
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (3 sp) 3
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (6 sp) 6
   Stage groepsmusiceren (3 sp) 3
   Stage groepsmusiceren (6 sp) 6
 • Zang educatieve master 1 - 60 SP

  ACADEMIEJAAR 2024-25

  OPLEIDING SP
  Zang 4 21
  Research 4 3
  Ondernemerschap in de kunsten 3
  Algemene didactiek in de Kunsten 3
  Ontwikkelen en leren 3
  Diversiteit en groepsmanagment 3
  Oriënteringsstage 3
  Specifieke vakdidactiek - Instrument-Zang 6
  Inleiding in de kunsteducatie 3
  • Muziek Stage Master 1

   ACADEMIEJAAR

   Type 2
   Uitleg: Je moet voor 6 studiepunten opleidingsonderdelen kiezen.
   OPLEIDING SP
   Stage LIO (6 sp) 6
   Stage andere (3sp) 3
   Stage andere (6 sp) 6
   Stage Instrument-Zang (3 sp) 3
   Stage Instrument-Zang (6 sp) 6
   Stage Algemeen Muziek (3 sp) 3
   Stage Algemeen Muziek (6 sp) 6
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (3 sp) 3
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (6 sp) 6
   Stage groepsmusiceren (3 sp) 3
 • Zang educatieve master 2 - 60 SP

  ACADEMIEJAAR 2024-25

  OPLEIDING SP
  Masterproef zang 18
  Masterproef Lecture Performance 3
  Masterproef Kunsteducatief project 9
  Communicatie 3
  Algemene vakdidactiek Muziek 6
  Specifieke vakdidactiek Muziek-Groepsmusiceren 3
  Domeinoverschrijdende vakdidactiek Kunsten-Initiatie Muziek 3
  • Muziek Stage Master 2

   ACADEMIEJAAR

   Type 2
   Uitleg: Je moet voor 9 studiepunten opleidingsonderdelen kiezen.
   OPLEIDING SP
   Stage LIO (6 sp) 6
   Stage LIO (9 sp) 9
   Stage andere (3sp) 3
   Stage andere (6 sp) 6
   Stage Instrument-Zang (3 sp) 3
   Stage Instrument-Zang (6 sp) 6
   Stage Instrument-Zang (9 sp) 9
   Stage Algemeen Muziek (3 sp) 3
   Stage Algemeen Muziek (6 sp) 6
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (3 sp) 3
   Stage Initiatie Muziek - Domeinoverschrijdend (6 sp) 6
   Stage groepsmusiceren (3 sp) 3