Programma - Jazz | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijk Conservatorium Antwerpen
  • Muziek
  • Opleiding Jazz
  • Index
  • Programma

Programma

Praktijkgericht, flexibel onderwijs op maat

MODELTRAJECTEN ACADEMIEJAAR 

(onder voorbehoud van wijzigingen)

Het opleidingsprogramma van de drie bachelorjaren en de twee masterjaren kan je via onderstaande links bekijken per traject. Je kan ook, van zodra de inhoud volledig gekend is, doorklikken op de ects fiches per opleidingsonderdeel met daarin een omschrijving van de studieomvang, studietijd, onderwijsorganisatie, leerinhoud, toetsvormen en eindcompetenties. 

In het handboek Jazz vind je bovendien praktische en inhoudelijke informatie over specifieke cursussen en meer.

Jazz - Instrument

Jazz - Zang

Praktijkgerichte opleidingsprogramma's

De opleiding Jazz omvat een driejarige academische bacheloropleiding (180 studiepunten/ ECTS) en een tweejarige academische masteropleiding (120 studiepunten/ ECTS). In de bacheloropleiding wordt aandacht besteed aan het spanningsveld tussen traditie en innovatie. Uitgaande van de jazzmuziek wordt er een basis gelegd inzake muziektheorie, repertoirekennis, jazzharmonie en -analyse, improvisatie, stijlkennis, instrumentbeheersing en samenspel. De ondersteunende jazz-theoretische en algemeen vormende opleidingsonderdelen staan in functie van de uitvoeringspraktijk. Stages, studentenconcerten in binnen- en buitenland en muzikale projecten geven studenten de kans om vanaf het begin de nodige praktijkervaring op te doen en te werken aan hun eigen artistiek verhaal. Ook het onderzoek in de kunsten staat in functie van de artistieke uitvoeringspraktijk. De bacheloropleiding is op doorstroming gericht, wat betekent dat studenten in principe verder studeren om het diploma van Master te behalen.

In de masteropleiding krijgen studenten -zowel in praktijklessen als op examens- de vrijheid tot het uitvoeren van diverse stijlen binnen het brede jazzidioom. Er wordt gewerkt aan het uitdiepen van de improvisatie zowel op melodisch, harmonisch als ritmisch vlak, een verfijning van de instrumentbeheersing en verdere ontwikkeling van het samenspel. De artistieke persoonlijkheid van de student staat gedurende de hele opleiding centraal.

De masteropleiding kan men -indien gewenst- combineren met een specifieke lerarenopleiding van 60 studiepunten. Binnen de AUHA (Associatie van de Universiteit en de Hogescholen Antwerpen) kan men ook een doctoraat in de kunsten behalen.

Ruim aanbod keuzevakken, ensembles en projecten

Om de ontwikkeling van ieders artistieke persoonlijkheid te faciliteren, voorziet de opleiding een ruim aanbod aan keuzevakken. Ook binnen de ensemble en projectwerking wordt er veel ruimte voorzien voor individuele profilering.

Het opleidingsonderdeel ‘Ensemble’ vormt een belangrijk deel van het curriculum. Alle studenten krijgen minstens twee uur per week ensemble. De studenten uit de Master optie podium krijgen er een extra ensemble bij. Ook via de keuzevakken kunnen de studenten die dit wensen in een tweede ensemble meespelen.

Om zeker te zijn dat alle studenten in de loop van hun opleiding geconfronteerd worden met verschillende pedagogische/muzikale invalshoeken en met een ruime waaier aan stijlen, wordt elk ensemble per semester door een andere docent geleid. Binnen het keuzepakket worden ook specifieke ensembles aangeboden bijvoorbeeld rond vrije improvisatie, rond hedendaagse jazz, rond cross-over, rond standards, etc.

Ook qua bezetting worden tal van mogelijkheden voorzien waarbij studenten zowel in duo leren spelen als de kans krijgen om deel te nemen aan het jaarlijkse Big Band project onder leiding van Bert Joris. Ook interdisciplinair samenwerken wordt sterk gestimuleerd.

Flexibele, individuele studietrajecten

Per niveau worden één of meerdere modeltrajecten voorgesteld. Deze kan je bovenaan deze pagina bekijken per traject. Je kan ook doorklikken op de ects fiches per opleidingsonderdeel met daarin een omschrijving van de studieomvang, studietijd, onderwijsorganisatie, leerinhoud, toetsvormen en eindcompetenties.

Via een combinatie van opleidingsonderdelen, workshops, projecten en keuzevakken kan elke student in overleg met de studietrajectbegeleider zijn persoonlijk studieprogramma samenstellen in functie van zijn/haar muzikale noden en persoonlijkheid. Studenten kunnen kiezen uit verschillende niveaus voor algemene muziekleer (bv. solfège voor drummers, een voorbereidend jaar voor solfège, …), kunnen opleidingsonderdelen uit verschillende jaren combineren (of in uitzonderlijke gevallen zelfs twee volledige schooljaren combineren), kunnen praktijkervaring inbrengen, kunnen heel veel of net heel weinig studiepunten opnemen, deeltijds studeren, etc