Bodies Of Knowledge | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Index
  • Project
  • Bodies Of Knowledge

Bodies Of Knowledge

Bodies Of Knowledge - de publieke ruimte als forum voor de uitwisseling van verdrongen of onderbelichte kennis

BOK (bodies of knowledge) onderzoekt hoe publieke ruimte via artistieke interventie geactiveerd kan worden voor de overdracht van niet-dominante (vormen van) kennis.
Hoe kun je een “safe space” creëren binnen de publieke ruimte voor de uitwisseling van verschillende vormen van verdrongen kennis? Wat zijn artistieke en politieke strategieën om de kennis/machtsverhoudingen binnen het publiek domein om te keren? Welke vormen van performatieve kennisoverdracht dragen bij aan een meer gelijke, geëmancipeerde maatschappij?
Het doel van dit project is het onderzoeken van bestaande initiatieven rond niet dominante kennisoverdracht, die dus los staan van de witte patriarchale structuren. Daarnaast wil dit onderzoek een “space of appearance” creëren voor een plurale uitwisseling van kennis. Het begrijpen van kennis als kunst en kennisoverlevering als performatieve act. Tot slot wordt er op zoek gegaan naar een plek voor mondelinge kennisoverlevering.

Voor meer informatie en activiteiten: www.bodiesofknowledge.be

ONDERZOEKER(S)