Dance making: onderzoeken door middel van reflectieve en lichamelijke ervaringen | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Index
  • Project
  • Dance making: onderzoeken door middel van reflectieve en lichamelijke ervaringen

Dance making: onderzoeken door middel van reflectieve en lichamelijke ervaringen

Als uitvoerend danser en onderzoeker probeert Aline Loureiro Veiga te begrijpen hoe kennis zich uitdrukt bij dans creërende processen. Door het samenbrengen van artistieke praktijk en theorie verkent dit onderzoek manieren om te reflecteren vanuit de creërende activiteit. Deze studie wil de ontwikkeling van kennis aanmoedigen door middel van de subjectiviteit van het lichaam, en tegelijkertijd creativiteit blootstellen aan onvoorziene manieren van artistieke denkpraktijken.

Dit onderzoek is niet gericht op het vinden van ontologische verklaringen maar op het begrijpen en beschrijven van lichamelijke ervaringen terwijl ze worden uitgevoerd, gepresenteerd en opnieuw gepresenteerd worden door het uitvoerend lichaam. Hiermee wordt een actieve houding ten opzichte van reflectief en experimenteel onderzoek, dat voortbouwt op Merleau-Ponty's Ontology of the Flesh, gesuggereerd, waarbij de uitvoering van het lichaam als primaire bron van kennis voor praktijkgericht onderzoek wordt erkend.

Op basis van een experimentele en theoretische fase erkent de methodologische benadering die in dit doctoraatsonderzoek wordt gehanteerd beide perspectieven als even betekenisvol. Door onderzoeksvragen uit te werken aan de hand van dans creërende experimenten en door te reflecteren over dergelijke vragen vanuit het perspectief van de kunstenaar-onderzoeker, overlappen en complementeren beide fasen elkaar in hun ontwikkeling, analyse en conclusies.

Promotoren: Erik Myin & Kathleen Coessens

ONDERZOEKER(S)