Speaking figures | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Index
  • Project
  • Speaking figures

Speaking figures

In Vlaanderen blijft het podiumkunstenaanbod met audio-descriptie voor blinden en slechtzienden (AD) schaars. Na het tweejarig onderzoeksproject ‘ArtInAD’ aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, waarin Max Greyson methoden voor artistieke integratie van AD in muziektheater ontwikkelde en publiceerde, zal hij zich in ‘Speaking figures’ richten op hedendaagse dans. Van alle podiumkunsten hebben AD-gebruikers het minst toegang tot deze kunstvorm, vanwege de abstracte en non-verbale aard en vanwege het geringe AD-aanbod. Centrale vraag is: hoe kan de noodzaak van AD worden opgeheven door dans op andere artistieke wijzen toegankelijk te maken?

Het onderzoek creëert connecties tussen beweging en beschrijving en wil zo de toegankelijkheid artistiek bevorderen. Het bouwt voort op methoden uit ArtInAD zoals zelfbeschrijving, toevoeging van tekstuele verhaallijn en aanreiken van informatie d.m.v. sensitieve en auditieve elementen. Daarnaast wil Speaking figures dieper ingaan op hoe beschrijving een middel kan zijn tot artistieke zelfreflectie om een kunstenaar inzicht in de eigen kunstpraktijk te geven.

‘Speaking figures’ vertrekt vanuit een theoretisch kader en richt zich op de praktijk door samenwerking met het departement Dans van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. ‘Speaking figures’ wil zowel artistiek als maatschappelijk een meerwaarde creëren. De ontwikkeling van methoden voor artistieke toegankelijkheid kan sociale inclusie van mensen die weinig toegang hebben tot cultuur teweegbrengen, in de hoop dat de nood voor AD wordt opgeheven en dat AD-gebruikers niet slechts podiumkunsten kunnen beleven wanneer er AD is, maar zelf kiezen wanneer en waar ze een dansvoorstelling bijwonen.

(Beeld: het silhouet van een slanke danser die in een open deuropening op haar of zijn tippen staat, in een danspose met de benen gekruist, handen op de deurlijst en hoofd licht naar beneden gebogen, met achter de deuropening een zonnige tuin)

ONDERZOEKER(S)