Projecten - Drama | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijk Conservatorium Antwerpen
  • Drama
  • Index
  • Projecten - Drama

Projecten - Drama

Muziekproject samen met Muziekcentrum Trix

De afstudeerrichting Kleinkunst werkt samen met Muziekcentrum Trix voor de lessen Digitale Muziekproductie. Dat culmineert in het muziekproject van het derde jaar kleinkunst waarin de studenten o.l.v. Youniss Ahamad en Felix Machtelinckx onderzoeken hoe ze hun producties op een aantrekkelijke manier live kunnen vertalen.

Guestfest en DeDinsdagen

Guestfest is de feestelijke opening van het academiejaar voor alle dramastudenten. Gedurende 2 weken wordt er samengewerkt in klasoverschrijdende groepjes met elke week een andere kunstenaar. Die kunstenaars zijn actief in aangrenzende disciplines zoals dans, performance, muziek, filosofie, spoken word. Het Guestfest is niet resultaatgericht. De werkprocessen eindigen met een intern deelmoment waarop niet wordt geoordeeld of gequoteerd. De waarde ligt geheel in de ontmoeting, in de verruiming, de uitwisseling, de authenticiteit. 

Een vast onderdeel van het Guestfest zijn De Dinsdagen. Beide dinsdagavonden in het festival wordt er met de hele dramaopleiding samen gegeten, waarna een interview met een hedendaagse kunstenaar of debat over een actueel thema plaatsvindt. 

Het Guestfest en DeDinsdagen geven een boost aan het begin van het academiejaar; referentiekaders worden dooreen geschud, kruisbestuivingen tussen klassen en disciplines worden aangemoedigd.

Café Chantant

Drie keer per jaar zingen de bachelorstudenten kleinkunst tijdens de “Café Chantants” liedjes uit uiteenlopende genres, enkel begeleid door piano. Deze muzikale caféavonden zijn de voorbije jaren door hun toegankelijke mix van intimiteit en feestelijkheid uitgegroeid tot publiekstrekkers die een divers publiek weten te lokken.

NextDoors

In de laatste week voor de krokusvakantie maken we tijd voor het interdisciplinair NextDoors project. Studenten uit alle jaren en opleidingen worden uitgedaagd om over het muurtje van hun eigen klas of richting te kijken en samenwerkingen aan te gaan met anderen. De resultaten van die samenwerkingen zijn even uiteenlopend als uniek. 

Masterfestival Drama

Aan het einde van het academiejaar, na hun stages en projecten, spelen de masterstudenten Drama hun afstudeervoorstelling in een professionele theatercontext. Met het ene been nog in de school en het andere erbuiten, delen ze hun jonge kunstenaarschap met de wereld en dragen ze hun eerste steentje bij aan het veld van de podiumkunst van de toekomst. 

Het Repertoireproject

De drie bachelorklassen acteren, aangevuld met vrijwillige masterstudenten acteren, werken in gemengde groepen 5 weken rond vergeten dialogen van niet-mannelijke, niet-westerse of op een andere manier ondergerepresenteerde toneelauteurs. Tegelijk wordt onderzocht hoe niet-inclusief toneelrepertoire mogelijk toch gespeeld kan worden. Na het werk aan tafel en op de vloer, is spelen voor publiek de laatste fase. Tijdens de 3 toon-avonden is het publiek getuige van het oefenen in het ambacht van het toneelspelen.

schrijf&illustratieproject 

Conservatorium meets de Academie.  
Een doorgedreven experiment in vormgeving. 
Studenten Verhalen&Maken en Grafisch Ontwerp zitten/staan/wandelen samen rond de werktafel. 
Er wordt geschreven, geknipt, getekend, geprint en gebonden. 
Boekjes, banners, posters of plooiwerk: alles is mogelijk in deze gezamenlijke verbeelding.

Breathing 

Oftewel een interdisciplinaire ontmoeting tussen Verhalen&Maken en Muziek-Jazz. 
Studenten van beide opleidingen slaan de handen in elkaar voor een spannende samenwerking.
Tekst wordt verzameld en geschreven, muziek geselecteerd en gearrangeerd.
En dan duikt dit bonte gezelschap de repetitiestudio in, op zoek naar de gepaste toon en een nieuw geluid, dat gedeeld wordt in een knallende performance. 
Elk jaar opnieuw vonken verzekerd! 
 

Foto: Frederik Beyens