Research Week februari 2021 | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
  • Index
  • Research Week februari 2021

Research Week februari 2021

MASTERCLASSES RESEARCH WEEK
Tussentijd in Luchtbal

8-12 februari 2021

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
ism UA Ontwerpwetenschappen
International Design Workshop week

 

Download de brochure


De tweede Research Week van 8 tot 12 februari 2021 situeert zich in de Antwerpse wijk Luchtbal. Een vijftiental verschillende workshops worden georganiseerd door de Academie en UA en kaderen in de International Design Workshop (IDW) week van de Faculteit Ontwerpwetenschappen. Net als vorig jaar gaat IDW 2021 aan de slag met wat wordt gezien als het meest epische bouwproject van Antwerpen in de XXI eeuw: de overkapping van de ring. Het verhaal van deze overkapping heeft het over oplossingen voor het verkeer rond Antwerpen, betere leefbaarheid in de stad door betere lucht, meer groen, verbinding van wijken die nu gescheiden zijn door de Ring, maar ook over een periode van 10 tot 15 jaar bouwen vooraleer de overkapping klaar zal zijn. Wat gebeurt er in de ‘tussentijd’ - de duur waarin een kind een jongere en een jongvolwassene wordt - en kunnen we deze tussentijd nuttig gebruiken? Hoe kan deze tijdspanne een betekenisvol gegeven worden in het creëren van een betere toekomst voor dit gebied en zijn bewoners?
Dat is de vraag waarover kunststudenten van de Academie en ontwerpers-in-opleiding van UA zich over gaan buigen, in gemengde groepen en samen met (jongeren uit) de buurt.

Deze editie IDW2021 richt zich op cultuur - cultuur als een emanatie van wat was en wat is, maar ook als een ruimte waar toekomst wordt gemaakt. Cultuur is performatief. Culturele "performance" maakt zichtbaar "wat er leeft onder de mensen" maar ook "hoe de wereld zou kunnen worden". Welke mogelijkheden kunnen we verkennen vanuit een artistieke of ontwerppraktijk om van de lange werftijd een periode van betekenisvolle transitie en empowerment te maken, in plaats van een decennium ‘tijdelijke overlast’ of last?

IDW vat 'design' op als een proces van het identificeren van beschikbare middelen, actoren en ideeën, van deze in een nieuwe constellatie brengen, om iets beter te onthullen dan tot nu toe kon worden verwacht. Iets dat bedoeld is om eigendom te worden van iemand anders (de productontwikkelaar die een nieuw product bedenkt is niet noodzakelijk de gebruiker; een (interieur)architect ontwerpt een huis, maar is niet degene die het zal bewonen; de kunstenaar realiseert een kunstwerk dat bedoeld is om door anderen te worden ervaren...).

De 5-daagse werkweek sluit af met het ‘festival van de Tussentijd’. Het festival wordt gezien als een aanbod voor lokale groepen en gemeenschappen om zich uit te spreken en ruimte te claimen. Omdat de ontwerper niet de eigenaar is van het ontworpen artefact, is IDW2021 ook niet de eigenaar van het festival. De acteurs zijn locals, de acts worden uitgevoerd door locals. Het doel van IDW2021 is dus eerder om een set van acts, apparaten, diensten en plaatsen te ontwerpen, die de lokale bevolking kunnen verleiden tot participatie, performance en het maken van plaatsen.


INSCHRIJVING RESEARCH WEEK

Wat?
Vijfdaagse werkweek met workshops in gemengde groepen met studenten uit Beeldende Kunsten van de Academie en studenten Architectuur, Productontwikkeling, Interieurarchitectuur en Erfgoed van de UA.

Voor wie?
Voor masterstudenten van de Academie die ‘masterclass 2’ als keuzevak (3STPT) opnamen in hun opleidingsprogramma. In deze week vinden er geen theorielessen plaats, noch is er in deze weken begeleiding in het atelier voorzien. Dit laat deelnemende masters toe om tijd en ruimte te maken voor nieuwe ervaringen.

Programma-aanbod & praktische info?
Vind hier volledige aanbod van achttien interdisciplinaire workshops.
De workshops vinden plaats op de campus (Mutsaard), op het terrein (Luchtbal) en online met specifieke tijdslots per locatie, rekening houdend met de COVID-situatie op dat moment. Dit wordt vooraf gecommuniceerd in een gedetailleerde planning per workshop.

Samenstelling groepen?
Per workshop zijn een vast aantal plaatsen voorbehouden voor elke afstudeerrichting. Dit zorgt voor interdisciplinaire groepen. Van de 15 tot 18 plaatsen per workshop zijn twee tot drie plaatsen beschikbaar voor studenten Academie.

Inschrijving?
Inschrijven kan online vanaf maandag 1 februari – 12u ’s middags (link volgt via je student.ap.be e-mailadres ). Inschrijvingen verlopen volgens het principe ‘first comes first served’. Omdat het de bedoeling is dat de groepen een evenwichtige mix vormen van kunststudenten en ontwerpstudenten zullen er in elke workshop enkele plaatsen voorbehouden worden voor studenten Academie. Eenmaal de keuze voor een specifieke workshops werd geregistreerd, kan die keuze niet meer door de student worden gewijzigd. Workshops die volzet zijn kunnen niet meer gekozen worden.


Meer info over IDW2021