well-being | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Home
 • Koninklijk Conservatorium Antwerpen
 • Index
 • well-being

well-being

Well-being @ KCA

Schrijf je hier in op de nieuwsbrief van de werkgroep Well-being! 

Yes we care 

Het Conservatorium streeft naar een inclusieve schoolomgeving, waar iedereen zich welkom en gerespecteerd voelt om wie hij/zij/die is. Zo krijgt ieders creatieve vermogen de beste kansen.  

We zijn er nog niet. Een gedeelde aandacht voor de diversiteit bij studenten, (gast)docenten en medewerkers vraagt niet alleen goede wil, maar ook actieve inzet. Daar maakt het Conservatorium werk van – samen met studenten, docenten en medewerkers. 

Grensoverschrijdend gedrag 

Grenzen verkennen is onlosmakelijk verbonden met kunstonderwijs, maar mag/kan nooit aanleiding geven tot grensoverschrijdend gedrag.

Yes we care: 

 • In 2018 ondertekende het Conservatorium mee het Charter Grensoverschrijdend Gedrag met alle instellingen uit het Hoger Onderwijs. Daarin wordt grensoverschrijdend gedrag breder gedefinieerd dan alleen seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

 • Het Conservatorium heeft ook een specifieke visie ‘Omgaan met Grenzen’ en een eigen gedragscode ‘Omgaan met Grenzen’. We verwachten dat elke student, docent en medewerker zich eraan houdt. Jaarlijks passen we de gedragscode aan.

 • De werkgroep ‘grensoverschrijdend gedrag’ van studenten, docenten en medewerkers verfijnt elk jaar de gedragscode en neemt ook andere initiatieven rond grensoverschrijdend gedrag. Interesse? Contacteer ilse.muysers@ap.be.  

 • Ben je slachtoffer of getuige van grensoverschrijdend gedrag (seksisme, racisme, discriminatie, machtsmisbruik, pesterijen, ...)? Het Conservatorium Antwerpen heeft een stappenplan voor studenten en een stappenplan voor personeel, met verschillende mogelijkheden om er met iemand over te praten of melding te maken van een incident.  

Open werkgroep Well-Being 

Aan het Conservatorium is er een officiële werkgroep Well-Being @ KCA voor en door studenten, docenten en medewerkers. Deze groep voert het gesprek rond welzijn en diversiteit, adviseert het beleid van de school en werkt ook zelf acties uit. Er zijn drie sub werkgroepen, waaraan ook jij kan deelnemen:  

 1. Grensoverschrijdend gedrag: hoe hier meer bewustzijn rond creëren en respectvol omgaan met incidenten? (gedragscode, visietekst, stappenplan, meldingsprocedures en de communicatie errond...) – Contact: ilse.muysers@ap.be 

 1. Diversiteit en inclusie: hoe onze school meer inclusief maken? (gender, ability, meerstemmig curriculum, veilige gesprekscultuur, socio-economische diversiteit, diverse instroom en divers docentenkorps…) – Contact: wouter.hillaert@ap.be   

 1. Doceren aan KCA: warme leeromgeving, vorming, evaluatie en feedback, gesprekken rond noden, machtspositie...  – Contact: magda.thielemans@ap.be  

De overkoepelende werkgroep komt drie keer per jaar samen, tussenin werken de subwerkgroepen hun verschillende initiatieven en acties verder uit.  

Wil je meer weten en/of meewerken? Kom op 20 oktober (19u00-21u30) naar ons eerste Open Café Well-Being in CLUB CONS. We stellen de werkgroep voor. Je kunt ook deelnemen aan open discussies en aanschuiven aan brainstormtafels. Of schrijf je hier in op onze driemaandelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.  

Psychisch en fysiek welbevinden 

Een opleiding in Muziek, Dans of Drama is geen walk in the park. Als student word je zowel mentaal als fysiek uitgedaagd om grenzen te verkennen en samen met je medestudenten telkens opnieuw het beste van jezelf te geven. Daarin ondersteunt het Conservatorium / AP Hogeschool je op verschillende manieren:  

 • Zit je met iets? We bieden hulp voor zowel studenten, docenten als medewerkers via studentenbegeleiders, vertrouwenspersonen en de sociale voorzieningen van de hogeschool. Zie o.a ons intranet en de psychosociale begeleiding vanuit AP.  

 • Recent werd in samenwerking met de opleiding Toegepaste Psychologie het onderzoek Weerbare Kunstenaars opgestart rond het psychisch welbevinden van podiumkunstenaars. We ontwikkelen een preventieprogramma om hun mentale gezondheid te bevorderen.  

 • Studenten met fysieke klachten kunnen beroep doen op Healthcare for Artists (HeArts), een samenwerking met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) en de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de UA.  

Diversiteit en inclusie  

 • De subgroep diversiteit en inclusie van Well-Being @ KCA brengt studenten, docenten en medewerkers samen voor gesprek, onderzoek en actie om de school meer inclusief te maken. Interesse? Contacteer wouter.hillaert@ap.be

 • KCA ondersteunt De Nieuwe Spelers, een gratis vooropleiding op onze school waarin elk jaar een tiental diverse talenten door professionele coaches voorbereid worden op een toelatingsproef aan een Vlaamse dramaopleiding.  

 • De dramaopleiding van KCA streeft naar 25% niet-witte docenten tegen 2025. Nu al wordt bewust ingezet op een bredere waaier aan gastdocenten qua kleur en afkomst. 

 • Binnen het curriculum van de dansopleiding is er sinds 2014 intensieve uitwisseling en samenwerking tussen studenten en dansers met een fysieke of mentale beperking, o.a. in een wekelijkse labo-research groep en met een summerschool en een jaarlijks internationaal symposium. 

Meertaligheid