wellbeing: De gedragscode | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Index
  • de gedragscode

de gedragscode

Het verkennen van grenzen is onlosmakelijk verbonden met kunsteducatie, maar mag/kan nooit aanleiding geven tot grensoverschrijdend gedrag. Wij verwachten dat iedereen die lesgeeft, studeert en werkt aan KCA zich houdt aan onze gedragscode. Ook als je een lezing geeft, op bezoek komt of naar een voorstelling komt kijken, verwachten we dat je hier rekening mee houdt.

Bekijk onze gedragscode.

Yes we care: 

  • In 2018 heeft het Conservatorium samen met alle instellingen voor hoger onderwijs het Charter on Transgressive Behavior medeondertekend. Dit definieert grensoverschrijdend gedrag breder dan alleen seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
  • Het Conservatorium heeft ook een eigen gedragscode. We verwachten dat iedere student, docent en medewerker zich hieraan houdt. We werken de gedragscode jaarlijks bij, waarbij iedereen bereid is om mee te werken.
  • De werkgroep gedragscode voor studenten, docenten en medewerkers verfijnt de gedragscode elk jaar en neemt ook andere initiatieven rondom grensoverschrijdend gedrag. Geïnteresseerd? Neem contact op met wellbeing.kca@ap.be.
  • Ben je slachtoffer of getuige van grensoverschrijdend gedrag (seksisme, racisme, discriminatie, machtsmisbruik, pesterijen, etc.)? Conservatorium Antwerpen heeft een stappenplan voor studenten en een stappenplan voor medewerkers, met verschillende mogelijkheden om er met iemand over te praten of een incident te melden.