Nieuwe, unieke samenwerking tussen deSingel en opleiding master Dans | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Index
  • News
  • Nieuwe, unieke samenwerking tussen deSingel en opleiding master Dans

Nieuwe, unieke samenwerking tussen deSingel en opleiding master Dans

 

Na meer dan 30 jaar samenwerken en cohabiteren vinden het Koninklijk Conservatorium Antwerpen (AP Hogeschool) en deSingel elkaar in een nieuwe vorm van samenwerken op de Antwerpse kunstcampus. Vanaf 2021 maakt de Master Dans van het Conservatorium deel uit van het nieuwe ‘Research and Development’ luik van deSingel.

De Master Dans wordt uitgebouwd tot een tweejarig residentie traject met een nauwe aansluiting op de artistieke programmatie van deSingel. DeSingel draagt, door het curatorschap van dansprogrammatoren Karlien Meganck en Michiel Vandevelde en hun expertise en kennis, bij tot de internationale uitstraling van de Master Dans en de inbedding van de opleiding in het professionele veld. Voor deSingel is deze samenwerking een nieuwe kans om te investeren in nieuw, internationaal podiumtalent. Meganck en Vandevelde worden bijgestaan door Renata Lamenza die als coördinator en aanspreekpunt voor de residenten Master Dans wordt aangesteld.
 
In al onze opleidingen streven we steeds en consequent naar een goed en intensief contact met het werkveld. Dat levert waardevolle adviezen op en geeft onze studenten de kans om eerste stappen te zetten in de opbouw van een eigen netwerk. In deze nieuwe samenwerking kunnen we hierin nog een stap verder zetten en daar zijn we heel blij mee”, zegt Stefaan De Ruyck (Hoofd School of Arts/Koninklijk Conservatorium Antwerpen


Ik ben enorm verheugd dat deSingel en het Conservatorium deze unieke samenwerking in het kader van de Master Dans aangaan. Voor de nieuwe beleidsperiode (2021-2027) van deSingel bouwen we nieuwe verbanden uit met tal van partners binnen en buiten de kunstcampus. Deze specifieke samenwerking zet duurzaam in op het potentieel van de broedplek functie van de kunstcampus. Als kunstinstelling ondersteunen we voluit het talent van morgen. Met dit tweejarige residentie traject begeleiden we kunstenaars op een cruciaal moment in de ontwikkeling van hun artistieke stem.”, Hendrik Storme (Algemeen en artistiek directeur deSingel).

 

Meer informatie over onze masteropleiding dans kan je vinden op onze website