Programma - Educatieve Master Beeldende Kunsten | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
  • Educatieve Master Beeldende Kunsten
  • Index
  • Programma

Programma

Het programma is flexibel opgesteld waardoor ze maximaal kan afstemmen op de individuele situatie van de student. 
Het programma bestaat uit 60 studiepunten, verspreid over twee academiejaren. 

Deze spreiding in de tijd bevordert de diepgang van het leerproces omdat er meer rijpingstijd is om de informatie te doorgronden, te verwerken en toe te passen in de praktijk. Gedurende de opleiding zetten we sterk in op persoonlijke contacten, opvolging en begeleiding. We willen je leren kennen om je zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Theoretische en praktijkgerichte opleidingsonderdelen vullen elkaar organisch aan. De theorievakken worden praktijkgericht gegeven, daardoor moet je niet ‘blokken’.

Alle examens bestaan voornamelijk uit opdrachten die doorheen het semester gemaakt worden en vaak ook tijdens de les. De opdrachten staan altijd in relatie tot de taken van een leraar en/of kunsteducatieve medewerker. We proberen ook meer en meer in te zetten op mondelinge opdrachten, omdat je als leraar vooral moet spreken voor een groep.

De lessen worden interactief gegeven door te werken met de input van de studenten. We zetten extra in op gesprekken, uitwisselen van inzichten en ervaring. Je doet praktijkervaring op met verschillende leeftijdscategorieën en in diverse onderwijsvormen en de kunsteducatieve sector.

   

   

De kennismaking met de praktijk gebeurt
 geleidelijk. Alle lessen worden gebouwd rond de stages, zodat je goed voorbereid bent en de stages met zelfvertrouwen kan aanvangen.

In het eerste jaar van het opleidingstraject ligt de nadruk meer op het verwerven van de algemene, vakdidactische, pedagogische en communicatieve competenties en het toepassen daarvan op de leeftijdscategorie van 6-tot 12-jarigen. Concrete casussen en praktijkvoorbeelden worden uitgebreid besproken en de theoretische concepten worden meteen naar de praktijk vertaald. 

Al vanaf het eerste semester van het eerste jaar, loop je stage bij kinderen tussen 6-12 jaar. Hierdoor kan je vanaf het begin de theorie koppelen aan de praktijk en de methoden uittesten. Je wordt intensief begeleid, zodat je de beginsituatie van de doelgroep correct leert inschatten.

   

   

Naast de stage binnen het reguliere onderwijs (Basisonderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs), bieden we een stage als gids of educatief medewerker in de kunsteducatieve sector aan (in een museum of in een organisatie zoals Rasa, Piazza del Arte, MHKA...)

   

Het tweede jaar is een verdiepend jaar waarin de studenten in contact komen met nieuwe doelgroepen (jongeren en volwassenen), hun visie op kunsteducatie scherper zetten en zich verbreden in het werkveld door stage te lopen in de derde, vierde en/of specialisatiegraad van het DKO en/of het secundair (kunst)onderwijs en het hoger (kunst)onderwijs.

Je wordt verwacht in dit jaar zelfstandiger te werken en meer te leren via zelfstudie en ervaring vanuit de stages.

   

 

   

 

De opleiding wordt afgesloten met een masterproef  van 9 studiepunten die vooral de integratie van alle competenties toetst.

De masterproef bestaat uit een artistiek pedagogisch onderzoek (APO) dat in een collectief van 4 à 5 studenten wordt uitgevoerd in samenwerking met het brede werkveld waarbij men hoofdzakelijk uitgaat van praktijkstudie, design-based principes, sociaal leren en actie-onderzoek. Hier word je al vanaf het eerste jaar in begeleid.

Voor APO vertrekt elk collectief vanuit één van onderstaande thema’s:
Duurzaamheid – inclusie – domeinoverschrijdend

Het onderzoeksproject zal gelinkt zijn aan één van de drie thema’s en ontstaan vanuit een praktijkervaring, nieuwsgierigheid, anekdote en/of uitdaging die zich stelt in het onderwijs en/of kunsteducatieve sector. Elk collectief kan de werkwijze zelf bepalen en wordt tijdens alle stappen begeleid.

Elk collectief maakt een magazine waar het proces en de bijhorende resultaten verwerkt worden. Deze magazine wordt jaarlijks gemaakt en verspreid in het het brede werkveld.

Benieuwd naar de APO-magazines en wat er al is gebeurd? Klik hier