Als de kunstenaar zijn beeld inslikt | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Index
  • Project
  • Als de kunstenaar zijn beeld inslikt

Als de kunstenaar zijn beeld inslikt

Wat zegt de manier van iemand anders afbeelden wel of niet over de schepper, de maker?
Als de kunstenaar zijn beeld inslikt graaft dieper in het amper geëxploreerd domein van belichaamde kennis in de relatie tussen maker en diens beeld van iemand anders. Dit researchgebied is gebaseerd op de meest opmerkelijke tendens die zich aftekende binnen zijn voorafgaande onderzoeksproject Het transparante lichaam (2020-2022). In de globale beeldcultuur valt hem op hoe een lichaam in een artistiek beeld door de maker vaak als informatiedrager ingezet wordt, gereduceerd tot één eigenschap. Als geobjectiveerd onderwerp dat een idee van de maker éénduidig symboliseert of representeert. De manier waarop de opkomende theater-, dans- of visuele makers - digital natives - iemand anders in beeld brengen, toont hem dat er een schijnbaar onvermogen bestaat om iemands ware lichamelijkheid in hun beeld te laten bestaan. Hun beeldvoering vertelt hem dat ze hun eigen unieke lichamelijkheid als maker zo goed als negeren of vergeten in het zien/vastleggen van iemand anders.

Karel Tuytschaever onderzoekt de rol die de lichamelijkheid van de maker speelt in het creëren van een visuele weergave van iemand anders. Dit door wederkerig zijn hybride makerschap uit te puren en zijn leermethode als disciplinebrede teaching artist aan de Antwerpse Schools of Arts expliciet te maken.
Als theater- en filmmaker zoekt hij naar nieuwe manieren om lichamen oprecht in een 2D-beeld te vatten, door lens-based media en zijn lichaam als maker als evenmatige instrumenten in te zetten. In zijn leermethode koppelt hij de verschillende disciplines aan lichamelijk bewustzijn en legt de nadruk op hoe de eigen fysicaliteit van makers in opleiding een motor kan zijn binnen hun visie- en vaardigheidsontwikkeling.

Dit symbiotisch en zelfreflectief onderzoek schept een interessant tussenveld waarin een relevant bewustzijn voor hedendaags kunstenaarschap ontstaat, waarbij het lichaam de mediator vormt tussen de wereld en een beeld. Zijn methodologie vertrekt uit de kernwaarden van zijn praktijk, en wil cruciale elementen benoemen in een evolutie naar een meer integrale en wederkerige belichaamde kunstenaarspraktijk. Een praktijk die bestaat uit de verschillende lagen van zintuiglijke belichaamde kennis. Want dat is nodig omdat onze identiteitsdrang in een gedigitaliseerde netwerksamenleving ons dreigt te weerhouden van productieve betrokkenheid en empathie. Zo hoopt Karel Tuytschaever bij te dragen aan (het bewustzijn van) een meer lichamelijke, voelbare beeldvoering in de visuele- en podiumkunsten, en daardoor een meer gelaagde multisensoriële kijkervaring.

Promotoren: Inge Henneman (Academie) en Annemie Leemans (UAntwerpen)

Onderzoeksgroepen: 
Body and Material Reinvented (Royal Academy of Fine Arts Antwerp)
ViDi (University of Antwerp)
CORPoREAL (Royal Conservatoire Antwerp)

 

ONDERZOEKER(S)