De Organisatie als Kunstwerk | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Index
  • Project
  • De Organisatie als Kunstwerk

De Organisatie als Kunstwerk

Hoe kunnen we verbeelding gebruiken om onszelf te organiseren? ‘De Organisatie als Kunstwerk’ onderzoekt de grens tussen kunstwerk en organisatie. De precaire sociaal-economische positie van de kunstenaar staat hierbij centraal. In het kader van dit project wordt een officiële organisatiestructuur opgericht die tegelijk functioneert als kunstwerk. De organisatie functioneert als een mobiel platform dat door middel van relaties en samenwerkingen met kunstenaars en niet-kunstenaars verschillende modellen van artistieke (zelf-)organisatie onderzoekt en uittest.

Het doel van de organisatie is om kunstwerken (als vormen/strategieën van organisatie) te produceren zonder specifieke auteur, en te onderzoeken hoe dit de archivering en distributie van deze werken beïnvloedt. Door middel van uitwisseling met bestaande artist-run organisaties in binnen- en buitenland (o.a. residenties) en door het opzetten van een digitaal platform (website) dat zowel documentair en archiefmateriaal als eigen beschouwingen en producties verzamelt en deelt, wordt de uitwisseling van kennis en reflectie gestimuleerd.

Kan het integreren van verschillende vormen van zelforganisatie de sociale en maatschappelijke positie van kunstenaars versterken en bovendien leiden tot nieuwe vormen van kunstpraktijk en -productie? Naast een permanent proces van individuele en collaboratieve creaties, acties en interventies, zal dit onderzoek uiteindelijk resulteren in een publicatie waarin verschillende artefacten worden verzameld.

ONDERZOEKER(S)