Er staat een contrabas in de gang | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Index
  • Project
  • Er staat een contrabas in de gang

Er staat een contrabas in de gang

Tot op vandaag wordt de contrabas nog altijd genegeerd als kamermuziek- en solo-instrument. Nochtans bestaan er bijzonder interessante composities voor contrabas solo. Dit project wil deze leegte opvullen door het Vlaamse repertoire voor contrabas solo de nodige bekendheid te geven via een uitgebreide studie, het uitgeven van handschriften, het uitvoeren van de werken en een CD-opname door Lode Leire van de interessantste stukken. Het onderzoek wil een gedetailleerde catalogus aanreiken met de data van componist en compositie; duurtijd; uitgave of vindplaats van het handschrift; moeilijkheidsgraad; bijzondere speeltechnieken… Hiernaast worden deze technieken ook in kaart gebracht en op basis daarvan kan worden nagegaan hoe die verschillende technieken doorheen de jaren stabiliseren of evolueren. “Er staat een contrabas in de gang” wil het Vlaamse repertoire voor contrabassolo als algemene overzichtsstudie zowel in nationaal als internationaal op de kaart zetten en de Vlaame contrabasmuziek positioneren tegenover de buitenlandse literatuur.
 

ONDERZOEKER(S)