Lichamelijkheid in de podiumkunsten. Onderzoek naar domeinoverschrijdend vocabularium voor Dans, Drama en Muziek | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Index
  • Project
  • Lichamelijkheid in de podiumkunsten. Onderzoek naar domeinoverschrijdend vocabularium voor Dans, Drama en Muziek

Lichamelijkheid in de podiumkunsten. Onderzoek naar domeinoverschrijdend vocabularium voor Dans, Drama en Muziek

Het onderzoeksproject ‘Lichamelijkheid in de podiumkunsten. Onderzoek naar domeinoverschrijdend vocabularium voor Dans, Drama en Muziek’ is de opvolging van het verkennend onderzoek bij ‘De nood aan een interartistiek vocabularium voor de ontwikkeling van de podiumkunstenaar’.

Dit project vloeide voort uit het tweejarig onderzoek ‘De rol van vocabularium in hedendaagse dans’ dat Natalie Gordon en Caroline D’Haese voerden aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen in 2016-2017. De onderzoekers ontwikkelden o.m. een vocabularium om de “transferable skills” (TS) te benoemen die deel uitmaken van de identiteit van iedere hedendaagse danser.

Ellen Dierckx (Drama), Maarten De Splenter (Muziek) en Karin de Fleyt (coördinator CORPoREAL) onderzoeken of en hoe deze “Transferable Skills” binnen de artistieke talen muziek en drama geïnterpreteerd kunnen worden en hoe ze de kennis en overdracht van deze talen kunnen verruimen, ook in feedback naar het domein dans. Ze gaan op zoek naar de gezamenlijke taal en de domeinspecifieke aanvullingen.