Memoires Peter Welffens | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Index
  • Project
  • Memoires Peter Welffens

Memoires Peter Welffens

Wim Henderickx bestudeerde samen met Pascale De Groote en Jan Dewilde het muziektheaterwerk van de Vlaamse componist Peter Welffens (1924-2003). In concreto betrof het zijn toneelmuziek, opera’s en balletten. Deze werken werden gesitueerd binnen zijn omvangrijke en gevarieerde oeuvre, maar ook binnen de Vlaamse en internationale dans- en muziektheatergeschiedenis van de tweede helft van de 20ste eeuw. Deze genres – toneelmuziek, balletmuziek en opera’s – nemen in verschillende vormen en subgenres een prominente plaats in Welffens’ oeuvre in. Gezien zijn lange staat van dienst is het werk van Welffens bovendien zeer geschikt om tendensen en vormelijke en stilistische evoluties binnen deze genres te duiden.

Onderzoek naar het Vlaamse dans- en muziektheater uit de 20ste eeuw binnen zijn internationale context is eerder schaars omdat dit segment van het muzikale veld moeilijk te definiëren en te categoriseren is. Een belangrijk criterium als bezetting is hier voor de bepaling van het genre niet relevant; het onderzoeksdomein laat zich wél limiteren door de gemeenschappelijke substantiële theatrale component. Dit onderzoek zal dan ook aanvullende gegevens en vernieuwende inzichten kunnen opleveren betreffende deze genres in het algemeen en Welffens’ omgang met en betrokkenheid bij het muziektheater in het bijzonder.