Music and the Body – Movement and Gestures in Composition and Performance for Computer Music and Interactive Media | AP School Of Arts Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Home
  • Index
  • Project
  • Music and the Body – Movement and Gestures in Composition and Performance for Computer Music and Interactive Media

Music and the Body – Movement and Gestures in Composition and Performance for Computer Music and Interactive Media

Muziek beweegt ons, niet alleen metaforisch, maar ook lichamelijk. Centraal in dit project staat de rol van het lichaam en de perceptie in onze betrokkenheid bij de wereld en de lichamelijke aanwezigheid en de perceptuele vermogens van de muzikale uitvoerder. Het doel is inzicht in muzikale uitvoeringspraktijken, gecentreerd rond het lichaam, te verkrijgen.

Dit wordt benaderd door onderzoek te doen naar fysieke uitvoeringen via de lenzen van het lichaam, het instrument en het bewustzijn, de gewaarwordingen en de waarnemingen van de uitvoerder. Muzikale performance wordt gezien als een culturele activiteit met transformerende kracht en improvisatie als een vorm van speelse betrokkenheid met het 'nieuwe', de ongemarkeerde ruimte, het geheugen en het bewustzijn.

Dit artistiek onderzoeksproject concentreert zich op Jan Schachers praktijk van elektronische muzikale performance met op beweging en gebaren gebaseerde geluidsacties, maar ook open en ontdekkende vormen van performance die de interactie tussen dans en muziek en het luisteren naar open ruimtes benadrukken.

Promoters: Erik Myin (UA) & Kathleen Coessens (KCA)

Gepromoveerd in april 2017

ONDERZOEKER(S)