Studium Generale 2021-22 - Peter Adriaenssens: Is er hoop voor de kinder- en jeugdpsychiatrie? | AP School Of Arts Skip to main content
  • Home
  • Event
  • Studium Generale 2021-22 - Peter Adriaenssens: Is er hoop voor de kinder- en jeugdpsychiatrie?

Studium Generale 2021-22 - Peter Adriaenssens: Is er hoop voor de kinder- en jeugdpsychiatrie?

Peter Adriaenssens zal een lans breken voor de urgentie rond geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren, zeker nu de coronapandemie de noodzaak hieraan nogmaals heef bevestigd.  Tegelijkertijd is er een positieve evolutie merkbaar: we zien maatschappelijk een groeiende  aandacht voor de geestelijke gezondheid.  Méér en méér worden psychische problemen bespreekbaar, en ook beleidsmatig noteren we een groeiende aandacht voor psychisch welzijn van kinderen en jongeren.  Daarnaast merken we ook een grote veerkracht bij veel kinderen en jongeren, die hen kan helpen om te gaan met moeilijke situaties.

De voertaal voor deze lezing is het Nederlands.

Inschrijven voor de lezingen is verplicht. Registreer je via deze pagina.

Lees hier meer over de lezingenreeks.