Van declameren naar spelen | AP School Of Arts Skip to main content

Van declameren naar spelen

In het kader van de academisering werd onderzoek verricht naar het ontstaan en de evolutie van de diverse theateropleidingen in Antwerpen, in het bijzonder de drama-opleidingen aan het koninklijk Vlaams Conservatorium en de Studio van het nationaal toneel (Hoger Instituut voor Dramatische Kunst). Het onderzoek richt zich speciaal op de evolutie van het leerprogramma, de invloed en betekenis van enkele toonaangevende pedagogen, en de relatie van de diverse opleidingen met de beroepspraktijk van het theater.

Publicatiejaar: 1994

Auteur: Toon Brouwers

Pagina's: 80p.

Researcher(s)