Meester(es) en model | AP School Of Arts Skip to main content

Meester(es) en model

Stravinski hercomponeerde met zijn drie Sacrae Cantiones werk van de excentrieke renaissanceprins Gesualdo da Venosa. Shakespeares oeuvre wordt regelmatig hertaald op onze theaterpodia. Jazzmuzikanten houden ervan te improviseren op oudere standards. Heel wat klassieke musici concentreren zich op oude muziek. Ook in de beeldende kunst is het hernemen van beelden, het zich toe-eigenen en citeren van schilderijen van anderen in eigen beelden, sinds de renaissance common practice. Ook nu nog baseren vele beeldende kunstenaars hun werk op voorbeelden uit het verleden. Denk aan onder anderen Glenn Brown, John Currin, Sherrie Levine, Jeff Wall, Cindy Sherman en Kati Heck. Ten slotte kan
ook de actuele of historische werkelijkheid als bron worden gezien.

Wat betekenen al die verhoudingen voor onze hedendaagse uitvoeringspraktijk? Daarover bogen zich musicus Frank Agsteribbe, theatermensen Erwin Jans, Jan Joris Lamers, Lucas Vandervost, Sarah De Bosschere, Sara De Roo, Clara van den Broek, Tine Van Aerschot, Michiel Vandevelde, Servaas Petrov, en Andy Van Kerschaver, alsook beeldend kunstenaressen Karin Hanssen en Anne-Mie Van Kerckhoven.

Dit vierde upSchrift bevat de neerslag van een interdisciplinair onderzoeksseminarie dat plaatsvond op 23 maart 2017 in het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Het seminarie had als titel ‘Escape The Model’ – of ‘Meester(es) en Model’. Het behandelde de kwestie van het (her)scheppen van een kunstwerk in dialoog met kunstwerken uit het verleden. Bij die scheppingsarbeid kan de afstand ten opzichte van het origineel of het referentiewerk variëren. 
upSchrift 4 wil de inzichten en vragen die tijdens dit seminarie aan bod zijn gekomen, delen met studenten, onderzoekers, alumni en docenten. Opdat de dialoog en de inspiratie zouden verder gaan.Het seminarie werd georganiseerd door de onderzoeksgroep UP in samenwerking met het Antwerp Research Institute for the Arts (ARIA) en het onderzoeksproject Picture This! Gender & Art (KASKA) van beeldend kunstenares Karin Hanssen.

Tijdens een rondetafelgesprek rond interdisciplinariteit in het theater op het onderzoeksfestival ARTICULATE in oktober 2017 zette Ewin
Jans, ditmaal niet als moderator maar als panellid, de discussie verder met een uiteenzetting over romanbewerkingen in het theater. We sluiten dit upSchrift af met Jans standpunten daarover, als coda bij het gesprek.

Download upSchrift 4 Meester(es) en model hier gratis!

upSchrift is het tijdschrift van de interdisciplinaire onderzoeksgroep Uitvoeringspraktijk in Perspectief, kortweg UP. Het tijdschrift verschijnt niet systematisch, maar telkens wanneer er behoefte aan is, er wat te publiceren valt, er zich een belangrijke gebeurtenis heeft voorgedaan binnen de werking van de onderzoeksgroep.

Researcher(s)